Välkommen till

SD Södertälje

Det här vill vi

Genuint – ett vägledande ord för oss i arbetet att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl framtagna, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfjäsk. Våra förslag är och ska vara genuina, därför kan vi stå för dem oavsett hur politiska vindar blåser åt för håll eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället, de allra flesta problem som behöver lösas kan angripas nationellt, regionalt och lokalt. Sverigedemokraterna arbetar därför målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Skolan ska vara en svensk stolthet

I dagens Sverige är kvaliteten på skolan tyvärr starkt varierande. Skillnaderna i kvalitet och nivå på undervisningen är stor. Vi har i dag ett fritt skolval där föräldrar själva kan välja alternativ till de kommunala skolorna eftersom det också finns privata skolor. Är det en optimal lösning att föräldrar ska behöva vända sig till en privat utförare för att bättre kunna säkerställa att deras barn får en bra utbildning? Vi sverigedemokrater i Södertälje kommer dock att redan nu verka för en likvärdig skola inom vår kommun. Det ska inte spela någon roll om du bor i Ronna, Hovsjö, Järna eller Hölö, skolorna ska hålla en likvärdig kvalitet.

Tryggheten i Södertälje måste återställas

Allt för många kommuner i Sverige har fallit offer för en ökad kriminalitet, så även i Södertälje. Detta måste få ett stopp. Vi sverigedemokrater vill inte att Södertälje fortsätter på den inslagna vägen där läget hålls på en ohållbar nivå eller försämras. Det är för oss helt uppenbart att kommunen måste utöka sin insats gällande det brottsförebyggande arbetet i Södertälje, samt på alla möjliga vis assistera den verksamma poliskåren särskilt med tanke på att det finns allt färre poliser. Sverigedemokraterna föreslår därför ett kraftigt utökat arbete för att återställa tryggheten i Södertälje.

Vi behöver bryta utanförskapet

Södertälje behöver idag mer än någonsin en politik för att bryta utanförskapet och för att bygga en gemensam stad med stärkt social tillit. Vi är övertygade om att de som är med och bygger upp sitt lokalsamhälle också är mer benägna att ta ansvar. Sammanhållning innebär ett gemensamt kollektivt ansvar för det område man bor och verkar i. Det allra viktigaste arbetet med att förändra våra utsatta områden kommer de boende själva behöva stå för, men de kommer behöva hjälp och stöttning både från kommunalt och nationellt håll. Tillsammans gör vi detta möjligt. Det är viktigt att inkludera alla i ett samhälle. Integration är ytterst viktigt för att bekämpa utanförskap och laglöshet. Kulturell gemenskap skapar en sammanhållning som leder till minskad segregation.

Vi vill ha ett tryggt samhälle

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. Vi tycker också att samhällsresurser i första hand ska läggas på brottsoffren och inte på brottslingarna. I vårt Sverige sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma medborgare ska behöva låsa in sig för att känna trygghet. Vi vill satsa på de män och kvinnor som arbetar som poliser och ge dem det stöd, den uppskattning och den lön de förtjänar.

Aktuellt

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas vision för Södertälje kommun är ett öppet, vänligt och fritt samhälle, där alla människor kan känna en grundläggande trygghet och gemenskap i alla livets skeden. Att skapa förutsättningar för att våra kommuninvånare skall känna denna trygghet och gemenskap är kommunens allra viktigaste uppgift som vi ser det. För att ett tryggt samhälle av detta […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Stockholms län