Toppbild för Start

Välkommen till
SD Södertälje

Det här vill vi

Sverigedemokraternas vision för Södertälje kommun är ett öppet, vänligt och fritt samhälle, där alla människor kan känna en grundläggande trygghet och gemenskap i alla livets skeden. Att skapa förutsättningar för att våra kommuninvånare skall känna denna trygghet och gemenskap är kommunens allra viktigaste uppgift som vi ser det. För att ett tryggt samhälle av detta slag skall kunna skapas måste alla människor uppleva att de behandlas på ett varsamt, korrekt och rättvist sätt. 

Södertälje skall vara en kommun för alla dem som vill ge sina barn en trygg uppväxt och en ordnad skolgång, för dem som genom vuxenstudier eller högre studier vill förkovra sig och nå sin fulla potential, för dem som genom sitt arbete vill bidraga till den gemensamma välfärden, för dem som önskar sig ett tryggt och värdigt åldrande och för alla dem som genom ideella och kulturella insatser i föreningsliv eller på annat sätt vill verka för att Södertälje blir en rikare och bättre kommun. 

Dessa fyra frågor är särskilt viktiga för oss.

Lag och ordning
Lag och ordning

Södertälje ska vara en stad där lag och ordning råder och där invånare känner sig trygga och stolta över hur deras skattepengar förvaltas. 

En bra skolgång
En bra skolgång

Södertälje bedriver utbildning som håller en nivå högre än genomsnittet i Sverige genom alla instanser, som förskola, grundskola gymnasium och vuxenutbildning. Lärare bestämmer i klassrummen, agerar goda förebilder för elever och prioriterar en arbetsro i samtliga klassrum.

Bra företagsklimat
Bra företagsklimat

Företag ska känna sig väl bemötta av kommunen och välkomna att bedriva sin verksamhet enligt vad vi kallar fri företagsamhet.

Ren och fin stad
Ren och fin stad

En ren och trivsam stadsmiljö och landsbygd ska råda där kommunen tar en allt större roll för underhåll och renhållning än idag.

Aktuellt

Det här är
Sverigedemokraterna