Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje!

 

Ordförande. Joachim Hagström
Mobil. 0706 700 560

SD Södertälje är en del utav Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 • Smidigt årsmöte med SD Södertälje/Nykvarn

  Av Joachim Hagström den 2 februari, 2020
  0

  SD Södertälje/Nykvarn höll den 2 februari årsmöte i föreningslokalen. Det blev en smidig tillställning som var över på knappt en timme. Den inleddes med att en tyst minut hölls för att hedra den nyligen bortgångne styrelsesuppleanten och fullmäktigeledamoten Stig Johansson.

  Till mötesordförande valdes riksdagsman Fredrik Lindahl, Vallentuna som också är distriktsordförande för SD Stockholms län. Som mötessekreterare fungerade Henrik Mellström, Tyresö.

  Den viktigaste uppgiften för varje årsmöte är att välja en ny styrelse. 2020 kommer följande, av valberedningen föreslagna, personer att ingå i SD Södertälje/Nykvarns styrelse:
  Ordförande: Joachim Hagström (omval). Vice ordförande: Mauri Voittonen (nyval). Andre vice ordförande: Andreas Birgersson (nyval).
  Ledamöter: Hans Joglund (nyval), Kent Jansson (omval), Tommy Hansson (omval), Kjell Bohman (nyval).
  Suppleanter: Ulf Vågestam (nyval), Magnus Jonsson (nyval), Emmelie Hagström (nyval), Marcus Widing (nyval).

  Mycket viktigt är också att ha en fungerande valberedning. 2020 års upplaga ser ut på följande sätt:
  Beata Milewczyk (nyval, sammankallande), Richard Graff (nyval), Monica Thorsell (nyval), Alex Nilsson (nyval), Leif Gröndahl (nyval).

  Under årsmötet föredrog Joachim Hagström 2019 års verksamhetsberättelse genom att kommentera bilder från de olika aktiviteterna. Gruppledarna Beata Milewczyk (Södertälje) respektive Mats Claesson (Nykvarn) berättade om de parlamentariska verksamheterna, medan Tommy Hansson redogjorde för den mediala situationen under det gångna året.

  Mötet avrundades med att Fredrik Lindahl och Henrik Mellström begåvades med varsin present som tack för sina berömvärda insatser.

  Text: Tommy Hansson

  Några av mötesdeltagarna. Foto: Tommy Hansson

  Beata Milewczyk redogjorde för det parlamentariska arbetet i Södertälje. Foto: Tommy Hansson

  Tommy Hansson informerade om hur SD Södertälje/Nykvarns verksamhet speglats i media. Foto: Hans Joglund

  Joachim Hagström föredrog verksamhetsberättelsen för 2019. Foto: Tommy Hansson

  Fredrik Lindahl (till vänster) och Henrik Mellström ledde årsmötesförhandlingarna med den äran. Foto: Tommy Hansson

  Den nya valberedningen. Stående från vänster: Alex Nilsson, Rickard Graff, Leif Gröndahl. Sittande: Beata Milewczyk, Monica Thorsell. Foto: Tommy Hansson

  Den nyvalda styrelsen. Stående från vänster: Tommy Hansson, Kent Jansson, Ulf Vågestam, Kjell Bohman, Hans Joglund, Magnus Jonsson. Sittande från vänster: Emmelie Hagström, Joachim Hagström, Mauri Voittonen. På bilden saknas Andreas Birgersson och Marcus Widing. Foto: Rickard Graff

   

   

 • Pressmeddelande om Stig Johansson

  Av Joachim Hagström den 24 januari, 2020
  0

  Det är med väldigt tråkigt besked och stor sorg jag meddelar att SD Södertälje/Nykvarns 1a styrelsesuppleant och fullmäktigevald för SD Södertälje m.fl., eldsjälen, Stig Johansson, hastigt har lämnat oss efter en kort tids sjukdom.

  Våra tankar går till fru, familj, vänner och bekanta.

  Joachim Hagström
  Ordförande SD Södertälje/Nykvarn

 • Årets första medlemsmöte

  Av Joachim Hagström den 5 januari, 2020
  0

  20-talet och årets första medlemsmöte hölls idag där ett 10-tal medlemmar träffades för att genomlysas av verksamhetens rapport sedan föregående möte, sedvanligt bjöds det på fika och ett trevligt sällskap.

  Som vanligt sker samtliga medlemsmöten under första söndagen varje månad kl. 10.30 i föreningslokalen. Vi ses nästa gång söndag 2 februari, men då endast för inbjudna medlemmar då vi har årsmöte.

  Hälsningar
  Ordförande Joachim

 • Datum för årsmöte fastställt

  Av Joachim Hagström den 5 januari, 2020
  0

  Första kallelsen till föreningsårsmötet 2020 är utskickad.

  Du som är medlem hos SD Södertälje eller Nykvarn är varmt välkommna och ska ha fått hem ett brev med detaljerad information.

  Datum 2020-02-02
  Tid 11.00
  Plats Föreningslokalen

   

  Om du inte har blivit kallad tar du kontakt med föreningen via 0706 – 700 560

  Hälsningar
  Ordförande Joachim

 • Budget 2020-2022

  Av Joachim Hagström den 9 november, 2019
  0

  Idag lämnade Sverigedemokraterna in förslag till den kommunala budgeten för Södertälje kommun för den kommande årsperioden.

  Du hittar budgeten här.