Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn!

 

 • Tommy Hansson skriver om medborgardagen 2017

  Av Andreas Birgersson den 16 oktober, 2017
  0

  Vår vice-gruppledare i kommunfullmäktige, Tommy Hansson, skrev på sin blogg om medborgardagen i lördags.

  ”Sverigedemokraterna i Södertälje företräddes som sig bör av sin gruppledare Beata Kuniewicz. Hon fick i likhet med övriga politiker på plats frågan vilken kommunal fråga som var viktigast i ett demokratiperspektiv. Hon svarade att det viktigaste var respekten för att det finns olika åsikter bland partier och människor och att dessa måste få framföras i full frihet.”

  https://tommyhansson.wordpress.com/…/medborgardag-i-sodert…/

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 41

  Av Andreas Birgersson den 13 oktober, 2017
  0

   

   

  Sverigedemokraternas budget för Södertälje kommun

  Budgetarbetet går nu in i sin slutfas där det sista arbetet på förslaget görs. Den har precis skickats iväg till vår kommunfullmäktigegrupp för att gås igenom av dem. Därefter kommer vi att kalla styrelsen och medlemmar på ett möte i slutet av oktober där den kommer att presenteras. Där kommer alla ha möjlighet att ställa frågor om de förslag som vi har till kommunen och varför vi kommer lägga fram de förslag som vi har. Ta möjligheten i akt att komma och vara först att se vår budget!

   

  Kommunfullmäktige

  Septembers kommunfullmäktige var ett spännande möte där vi hade två stora frågor som togs upp. Det första var en motion om tolkkostnader som vi ansåg att den som uteblir utan att avboka ska själv bekosta de kostnader det uppstår. Vi hade även en interpellation där kommunstyrelsens ordförande Boel Godner skulle svara på hur det kommer sig att majoriteten har ändrat sig angående kameraövervakning. Flera andra frågor togs upp, men dessa två var viktigast för oss under detta möte, och skapande en stundvis hätsk debatt mot oss.

   

  Tolkkostnader

  Marius Kawecki, kommunfullmäktige, lämnade i våras in en motion angående de stigande kostnaderna för tolkar som vi har i kommunen. De har uppmärksammats av oss att det ofta sker att invånare med tolkbehov som har bokat ett möte med en myndighet och en tolk inte dyker upp på mötet. Eftersom en tolk har kommit för att utföra ett jobb behöver personen i fråga få betalt för det jobb som skulle utföras. Denna kostnaden står idag kommunen för. Vi anser att detta är en onödig kostnad som inte borde drabba kommunen då vid ett uteblivet läkarbesök får man en kostnad för att man inte kom. Därför föreslog Sverigedemokraterna Södertälje genom Marius att kommunen i dessa fall skicka en kostnad till personen som hade bokat mötet men sedan inte hade kommit på mötet utan giltig frånvaro eller avbokat mötet i förtid. Det svar vi fick i kommunen var att det finns ingen lagstiftning som säger att man får göra detta, och att det dessutom kan uppfattas som diskriminerande.

   

  Vi delar självklart inte detta, och kf-gruppen reserverade sig till förmån för vårt eget förslag. Detta är något som vi kommer att kämpa för inför nästa år under valet och även framledes.

   

  Interpellation angående kommunstyrelsens ändring i åsikten kring kamerabevakning

  Marius Kawecki hade även skickat in en interpellation till Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, om varför det nu kommer ett förslag från kommunstyrelsen om att utöka kameraövervakningen när man tidigare besvarade en motion för ett år sen med motivationen att kommunen redan har ett gott samarbete med polisen angående just kameraövervakning.

   

  Bakgrunden till interpellationen är att några veckor efter motionen behandlades hösten 2016 kom en insändare i LT där polisen själva ansåg att det behövdes mer kameraövervakning och att de skulle jobba för detta. När nu kommunstyrelsen ett år senare kommer med en motion i linje med Sverigedemokraternas motion för ett år sen, ansågs det märkligt. Med rätta ville Marius ha svar på hur detta kan komma sig. Svaret blev som vanligt inte ett svar på frågorna utan en kritik kring “vår debatteknik”. Där vi anklagades för att skapa otrygghet i kommunen genom vår debatteknik. Ett väldigt märkligt påstående får man säga.

   

  Vi får konstatera att vi ändå får igenom vår politik genom att andra kopierar våra förslag och genomför dem sedan själva. Det är ändå på sätt och vis en komplimang att man gör på detta viset. Det händer i många kommuner, och även på riksnivå. Tråkigt när partierna inte kan vara vuxna nog att erkänna detta. Men det får vi leva med tills efter valet 2018. Då hoppas vi på större inflytande och en konkret möjlighet att påverka direkt!

   

  ——————————————————————————————

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

 • Positivt att majoriteten i kommunen har vänt i frågan om kamerabevakning

  Av Andreas Birgersson den 8 oktober, 2017
  0

  Beata Kuniewicz och Tommy Hansson, vår gruppledare respektive vice gruppledare, har skrivit i LT i veckan om det positiva i att den rödgröna majoriteten i kommunen har vänt i frågan om kamerabevakning för att öka tryggheten.

  Vi hade en motion inlämnad 2015 som blev besvarad, men där det föreslogs att avslå motionen om ökad kamerabevakning. Nu två år senare har man ändrat sig och vill själv genomföra i princip samma förslag.

   

  Kameror och nattvandring för ökad trygghet

 • Av Andreas Birgersson den 4 oktober, 2017
  0

 • Nyhetsbrev v. 37

  Av Andreas Birgersson den 19 september, 2017
  0

  Det är mycket som har hänt denna veckan. Vi har precis sett resultatet av ett historiskt högt valdeltagande i kyrkovalet. Vi hade ett väldigt produktivt möte med Säkerhetssamordnaren i Södertälje kommun tillsammans med vår nämndgrupp, samtidigt som budgetarbetet fortskrider.

   

  Kyrkovalet 2017

  Det är nog få som missat helgens kyrkoval då det har skrivits mycket både i traditionell media och även mycket i sociala medier. Alla har nog undrat över hur det skulle gå för oss Sverigedemokrater men även de som hoppas på att det inte skulle gå bra för oss. Nu har alla röster räknats och vi har facit i hand. Alla våra kandidater som har ställt upp har fått plats i respektive kyrkofullmäktige!

   

  Resultatet blev följande:

   

  • I Järna-Vårdinge Pastorat har vi fått 10,15% av rösterna och erhåller 3 mandat. Våra 2 kandidater Joachim Hagström och Sven-Erik Jernberg har båda fått plats.

   

  • I Södertälje Pastorat fick vi 9,71% av rösterna och kommer erhålla 3 mandat, därav säkrat platsen för vår kandidat Stig Johansson.

   

  • För Turinge-Taxinge församling fick vi 9,88% av rösterna vilket resulterar i 2 mandat. Patrick Claesson som är vår kandidat till kyrkofullmäktige i församlingen har då säkrat sin plats.

   

  • I Stiftsfullmäktige fick Sverigedemokraterna 9,72% av rösterna och fick 6 mandat. Tyvärr innebär det att vår kandidat Patrick Claesson inte fick en plats där då han var nr. 7 på listan.

   

  Vi önskar alla våra kandidater lycka till i deras kommande arbete inom kyrkofullmäktige i deras respektive pastorat eller församling. Vi önskar även de kandidater i stiftet och i kyrkomötet från övriga föreningar lycka till att stävja den vänstersocialistiska agendan i Kyrkan och hoppas att de i samarbete med andra grupper ska kunna vända fokus till att bevara vår Svenska Tro och våra Traditioner.

   

  Vi har generellt sett ökat i hela landet och är tillsammans med Centern den grupp som ökat mest. Andra försöker nu att analysera vilken innebörd detta har på det allmänna valet nästa år, men ingen behöver vara orolig. Valdeltagandet ökade, vilket är väldigt positivt, men det var fortsatt lågt. Därför ska man vara försiktig med vilka paralleller man drar på just procentsatsen av resultatet. Dessutom är vi det parti som har lägst andel medlemmar i Svenska Kyrkan av de partier som ställde upp. Där ca 90% av centerpartiets medlemmar också är medlemmar i Svenska Kyrkan, medans hos Sverigedemokraterna är den siffran närmare 60%. Det kan däremot konstateras att vi har varit väldigt framgångsrika på att mobilisera våra väljare. Överlag fördubblades antalet personer som röstade på oss, från ca 40 000 till 85 000 nationellt. Eftersom valdeltagandet ökade generellt sett resulterade det inte till en dubblering i procent tyvärr. För oss visar det på att inför valet om ett år, kan vi med rätt stor sannolikhet räkna med en fördubbling av antalet röster.

   

  Möte med Södertälje kommuns säkerhetssamordnare

  Michael McCarthy är säkerhetssamordnare i Södertälje Kommun. Vi har tidigare haft möte med honom där vi har diskuterat säkerheten och tryggheten i Södertälje. Vi är faktiskt det enda parti som regelbundet har bjudit in honom att prata om problemen och åtgärderna som görs i Södertälje för att öka tryggheten. Det var en väldigt givande diskussion där det diskuterades ordningsvakter, Södertäljes fysiska miljö, fyrverkerier, bilbränder, och en del annat. Vi luftade lite av våra förslag om kamerabevakning och hur det skulle kunna implementeras effektivt, och om begreppet Trygghet. Vi har gott förtroende för Michaels kompetens och är glada att det finns en tjänsteman som är villig att sitta ner och ordentligt diskutera problem och vilka lösningar som skulle kunna fungera utan att ideologier ska komma i vägen.

   

  ——————————————————–

   

  Glöm inte att dela med er av nyhetsbrevet till andra som kanske skulle vara intresserade.

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21