Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje!

 

Joachim Hagström
Ordförande

SD Södertälje är en del utav Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 • Reservation/särskilt yttrande tekniska nämnden 20180531

  Av Andreas Birgersson den 5 juni, 2018
  0

  Tekniska nämnden

   

  Avvikelse från råd och anvisningar för uteservering

  Offside Sportsbar i Södertälje AB kommunicerade under våren 2018 med Samhällsbyggnadskontoret om att de hade en mening att bygga om och förnya sin uteservering. Enligt tidigare beslut fanns det tydliga riktlinjer att följa hur byggnationer kan och ska uppställas.

  Av en händelse har nu Södertälje kommuns förvaltning upptäckt att Offside Sportsbar i Södertälje AB inte följt de riktlinjer som fanns.

  Övriga partier menar att säsongen av sommaren är för långt inpå. Att utkräva av Offside Sportbar i Södertälje AB att göra det som bestämmelserna kräver, att ta bort den olovliga delen av sin uteservering, är ingenting de övriga partierna ser någon som helst mening med.

  Det är Sverigedemokraternas mening att regler är till för att följas och vi bör ge våra hårt arbetande tjänstemän vårt fulla stöd i att upprätthålla de kommunala bestämmelserna.

  Vi föreslår att avslå kontorets förslag till beslut ”att göra en avvikelse kring bestämmelserna” och att Offside Sportsbar i Södertälje AB omedelbart skall avlägsna den del av sin uteservering som är av nuvarande bestämmelser otillåten.

  Då vårt förslag inte fick gehör lämnar vi därför in en reservation till tekniska nämndens beslut i ärende TN-2018-00435

   

   

   

  Joachim Hagström

  Ledamot Tekniska nämnden
  2018-06-04

   

   

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 22

  Av Andreas Birgersson den 1 juni, 2018
  0

   

   

   

   

   

   

   

  Sverigevänner,

  Vi önskar er alla en härlig tid nu i denna högsommar värme! Vi får hoppas att vi fortsatt får fint väder i sommar, även om vi hoppas på en del regn också. Vi vill inte ha en fortsatt torka eller risk för bevattningsförbud etc.

   

  Arbetet i kommunen fortsätter och denna veckas nyhetsbrev sätter fokus på några viktiga beslut vid veckans kommunfullmäktige.

   

  Kommunfullmäktige

  Telgefastigheter säljer Kringlan och Marenplan

  Något som vi jobbat för samt som alliansen också tryckt på under många år är att kommunen borde minska sitt innehav av kommersiella fastigheter. Bland dessa har man velat att kommunen ska jobba för att sälja kringlan och marenplan. Detta har godkänts av kommunfullmäktige att göras. Då det var ett känsligt ärende var det under en period under sekretess, men den har nu släppts på grund av godkännandet av försäljningen. Man har jobbat för att hitta en lämplig ägare som vill jobba långsiktigt med att utveckla området och centrum i kommuninvånarnas intresse och inte för att tjäna snabba pengar. Ett beslut som vi stödjer och är stolta över att man lyckats åstadkomma. Det kommer att ta tid innan några förändringar kommer att träda i kraft eller att de nya ägarna, Stadsrum, kommer att göra några stora ändringar av lokalerna.

   

  Förslag att köpa Castor-huset

  Det andra sekretesbelagda ärendet på kommunfullmäktige var att kommunen föreslog att man skulle köpa Castor-huset som en strategiskt köp och för att motverka att kriminella pengar eller krafter skulle kunna köpa det. Både Alliansen och vi Sverigedemokrater vad tveksamma till detta. Oavsett om det skulle vara en bra affär, är det tveksamt att använda den sorts retorik att motivera ett köp med ett sådant högt värde. Dessutom ifrågasattes också värdet, då det inte hade värderats av ett oberoende företag eller person. Vi och realistpartiet ser också en koppling till att socialistiska Oktoberteatern huserar i fastigheten som har en nära relation till vänsterpartiet och socialdemokraterna. De har länge åtnjutit höga bidrag etc vilket vi länge har försökt stoppa. Vi ser ingen poäng eller vinst med att köpa denna byggnad. Vi yrkade på ett avslag av ärendet, Alliansen yrkade på en återremiss. Ärendet gick till votering och där vann Alliansen med nöd och näppe. Därför blev ärendet återremmitterat och kommer behöva bearbetas igen för att beslutas om vid ett senare tillfälle.

   

  Kompetensförsörjningsfond

  Ett återremmitterat ärende från föregående kommunfullmäktige där man kom med ett förslag om att inrätta en kompetensförsörjningsfond. Denna gången presenterade man en plan på hur man ville använda pengarna som saknades förra gången och var anledningen till att den återremmitterades. Kompetensförsörjningsfonden har ett gott syfte och ambition. Kommunen har problem med rekryteringar och det är viktigt att ha bra ledare samt kompetent personal. Detta kommer att göra kommunen till en mer attraktiv arbetsplats, samt förstärka kompetensen hos den befintliga personalen, samt ge våra chefer möjlighet att stärka sitt ledarskap. Det fanns däremot en del svagheter i planen enligt oss, till exempel saknar man helt en plan för att förstärka kompetensen i det svenska språket hos personalen. Detta tillsammans med några andra mindre svagheter är något vi kommer att behöva hålla koll på så att denna fonden som uppgår till 100 miljoner verkligen används på ett bra och effektivt sätt för att stärka kompetensen hos personalen i kommunen.

   

  Bolagsstyrningsrapport Telge AB

  Även detta var ett återremmitterat ärende från förra kommunfullmäktige. Man ansåg att den tidigare rapporten totalt saknade information angående fornbackenskandalen inom Telgebostäder och man krävde att få se rapporten från KPMG angående vad som hade gått fel. Denna gången var denna rapport inkluderad och därför godkändes rapporten. Däremot innehöll rapporten en hel del intressant information. Både om hur bristfällig rapporten var för att kunna hitta vad som faktiskt gått fel, man kunde peka på flera orsaker, men man kunde inte peka ut någon ansvarig. En av de stora bristerna var i att KPMG även var det revisionsbolag som under perioden som misstagen skedde var det KPMG som var det revisionsbolag som granskade bolaget och gav styrelsen ansvarsfrihet. Att de nu skulle granska vem som var ansvarig för skandalen kan te sig anmärkningsvärt. Vidare ansåg de själva att man inom de begränsningar man fått för sitt uppdrag med rapporten inte kunde hitta någon ansvarig, men erkände också att de inte hade kunnat göra en tillräckligt bred granskning. Vi har i vår budget tidigare år tryckt på att vi anser det vara ett misstag att ha så många politiker i bolagen och vill sätta in professionella styrelseledamöter som utses baserat på sina kunskaper och erfarenheter inom branschen. Detta är något vi kommer att fortsätta att jobba för under nästa mandatperiod också. Kommunen och dess bolag behöver anstränga sig att använda våra skattebetalares pengar varsamt och ansvarsfullt.

   


   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

   

   

   

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 21

  Av Andreas Birgersson den 25 maj, 2018
  0

   

   

   

   

  Sverigevänner,

  Det håller på att vända. Under många år har vi varit ett parti som man har klankat ner på, visat brist på respekt för och försökt hålla utanför så mycket som möjligt för att inte ge oss inflytande eller möjlighet att påverka. När nu vårt stöd växer och andra partiers (S) stöd minskar börjar vi bli inbjuda till diskussioner, inkluderade och när problem uppstår hävdas det att man måste prata med ”alla”. Tydligen inkluderar det även oss denna gången. Samtidigt blir vi inbjudna till debatter i S-föreningar mellan S, M, och SD och andra politiskt oberoende föreningar för att berätta mer om vad vi vill i kommunen. Vi märker en väldigt stor skillnad i attityden mot oss, vilket vi tror även kommer att fortsätta kännas av under resten av denna valrörelse.

   

  Politikertorg 21 maj

  I måndags hade vi politikertorg i stadshuset utanför Estrad. Gymnasielever var inbjuda att komma och ställa frågor till de olika partierna innan de skulle se en föreställning på Estrad. Vi var ett par stycken från Södertälje samt 2 representanter från Ungsvenskarna, vårt ungdomsförbund. Responsen från de ungdomar som kom från Pershagenskolan var överväldigande positivt. Det var en under större delen av tiden en stor grupp ungdomar vid vårt bord som ställde frågor och lyssnade. Frågorna som ställdes var välformulerade och komplexa, vilket gjorde det till ett nöje att kunna möte frågorna med inte bara våra egna svar, men även uppbackning från Ungsvenskarna som ofta kan ge ett lite yngre perspektiv på saker och ting. Det märks att det fortfarande finns ett stigma om vilka vi är och vår politik bland de vuxna runt ungdomarna. Däremot verkar det som att ungdomarna själva vågar söka efter information på nätet och andra ställen för att få den informationen andra inte vill prata om.

   

  Camp65+

  Torsdagen den 24 maj anordnades vad som av arrangörerna CAMP65+ kallats ”världens första vintagekollo” på Gågatan i Södertälje centrum.

  Bland de skilda aktiviteterna märktes prisutdelning för en minivideofilmfestival på temat hur man kan göra tillvaron för våra äldre bättre i centrum som kommunens politiska partier inbjudits till. Fem partier inklusive Sverigedemokraterna hörsammade inbjudan att deltaga.

  Tanken var att de fem korta videofilmerna skulle visas på en stor filmduk som satts upp i anslutning till Politikertorget.  Detta gick tyvärr i stöpet av tekniska orsaker, men SD:s representant (undertecknad) fick mottaga ett diplom från arrangörshåll som visade att vår video vunnit i kategorin ”Känsla för detaljer i den fysiska miljön”.

  Enligt uppgift hade videon fått stark respons på vårt budskap att det är alldeles för få sittplatser för de äldre i centrum.

   

  Ni kan hitta videon här för de som inte har sett den.

   

  Medlemsträff 23 maj

  I onsdags innan vårt kommunfullmäktigemöte hade vi en sedvanlig medlemsträff. Det var många som kom och däribland även en ny medlem samt en intresserad som vi hoppas kommer att välja att bli medlem inom kort. Det var en väldigt trevlig stund där det pratades om allt möjligt, från frustrationen om stigman som partiet och dess medlemmar har fått till förändringar i det politiska klimatet inför valet. Vi tackar för alla som koms medverkan och engagemang samt hoppas att fler kommer nästa gång. Det är alltid en trevlig stund att träffas och diskutera vår politik samt de saker som händer i kommunen.

   

  Valdebatt med P4 Stockholm

  Igår kväll höll P4 Stockholm en valdebatt i Södertälje bibliotek med 9 representanter från de partier representerade i kommunfullmäktige. Detta var vår gruppledare Beatas debut i en valdebatt och hon gjorde mycket bra ifrån sig. Det var en lärorik timme där vi kommer behöver göra vissa ändringar i våra strategier i hur vi förbereder oss i framtiden inför liknande debatter. Det fanns alldeles för lite tid att prata för att få fram det vi ville. Kortare och snabbare budskap kommer vara något vi behöver jobba på. Däremot har Beata den stora styrkan att hon kan dra från sina personliga erfarenheter när man diskuterar integration, migration etc. och berätta hur verkligheten ser ut.

   

  För de som missade den kan man lyssna på hela debatten här.

   

   

  —————————————————————————————————————-

   

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

   

   

 • SD Södertäljes video vann festivalpris!

  Av Andreas Birgersson den 25 maj, 2018
  0

  Foto: Tommy Hansson

   

   

  Torsdagen den 24 maj anordnades vad som av arrangörerna CAMP65+ kallats ”världens första vintagekollo” på Gågatan i Södertälje centrum.

  Bland de skilda aktiviteterna märktes prisutdelning för en minivideofilmfestival på temat hur man kan göra tillvaron för våra äldre bättre i centrum som kommunens politiska partier inbjudits till. Fem partier inklusive Sverigedemokraterna hörsammade inbjudan att deltaga.

  Tanken var att de fem korta videofilmerna skulle visas på en stor filmduk som satts upp i anslutning till Politikertorget.  Detta gick tyvärr i stöpet av tekniska orsaker, men SD:s representant (undertecknad) fick mottaga ett diplom från arrangörshåll som visade att vår video vunnit i kategorin ”Känsla för detaljer i den fysiska miljön”.

  Enligt uppgift hade videon fått stark respons på vårt budskap att det är alldeles för få sittplatser för de äldre i centrum.

  Framför kameran Tommy Hansson och bakom densamma vår egen demonregissör Alex Nilsson. Också Andreas Birgersson medverkade i filmproduktionen.

  Tommy Hansson

   

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 20

  Av Andreas Birgersson den 18 maj, 2018
  0

   

   

  Sverigevänner,

  Det blir ett lite kortare nyhetsbrev denna veckan. Vi har fullt upp med att planera sommaren och förbereda inför lite olika event som händer här i framtiden. Vi ber er vara uppmärksamma på dessa och stöd oss gärna både på Facebook och liknande, samt om det är möjligt komma och stödja oss på plats.

   

  Podcast med Snapshotmedia

  Robert Berg driver podcasten och nyhetssidan http://www.snapshotmedia.se/. Han har bjudit in alla partierna för en intervju och vår gruppledare Beata Milewczyk kommer att vara med från oss. Beata kommer att intervjuas på söndag, vi kommer när det är möjligt även att lägga ut det på vår facebook etc. För de som vill kan man redan nu gå in och lyssna på flera av de intervjuer som är gjorda, och han lägger löpande upp resten när dessa sker. Podcastarna läggs upp här: http://snapshotmedia.se/podcast/

   

  Camp 65+

  Södertälje kommun arrangerar Camp 65+ vilket går av stapeln den 24 Maj nere i centrum. Ni kan läsa mer om det på kommunens hemsida. Alla partier var inbjudna att göra en mobilfilm till en mobilfilmfestival. Bidragen ligger nu ute på facebook. Här kan man gå in och se allas bidrag, kommentera, samt även senare rösta på dem för att vinna i olika kategorier.

   

  Politikertorg

  Måndagen den 21 maj kl 12:30 kommer vi att ha politikertorg i stadshuset utanför Estrad. Gymnasielever är inbjuda att komma och ställa frågor till de olika partierna innan de ska se en föreställning på Estrad. Vi kommer att vara ett par stycken där samt någon representant från ungsvenskarna, vårt ungdomsförbund.

   

  Medlemsträff

  På onsdag, den 23 maj kl 16:30 inbjuds alla medlemmar samt intresserade att komma och diskutera handlingarna till det kommande kommunfullmäktigesammanträdet. Vi kommer nog speciellt att ägna tid åt KPMG:s rapport angående Fornbackenskandalen och Telge Bostäders ansvar i den härvan. Både för att informera intresserade och medlemmar samt veta vad alla tycker om händelserna.

   

  Självklart kommer det serveras fika med varm eller kall dryck.

  Ta med en vän eller bekant som är intresserad av att träffa några representanter från partiet eller bara vill lära känna medlemmar lite bättre. Alla är välkomna.

   

  Artikel i LT

  Vissa av er har kanske lagt märke till vår artikel i LT som vår gruppledare Beata har skrivit. Där har hon samlat våra tankar kring de kommunala bolagen samt problematiken att ha politiker som ska styra dessa utan utbildning eller rätt kompetens för att driva och förvalta bolag som omsätter nästan en miljard kronor. För de som inte har läst den hittar ni den här.

   

  —————————————————————————————————————-

   

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21