Uttalande angående branden i Västergård | Sverigedemokraterna i Södertälje

Uttalande angående branden i Västergård

 

SD tar kraftigt avstånd från mordbranden i Västergård – men kommunal självrannsakan är på sin plats!

 

Ett tilltänkt boende för så kallade ensamkommande barn och ungdomar i Västergård har satts i brand. Liknande händelser har skett också på andra håll i landet.
Sverigedemokraterna i Södertälje/Nykvarn tar kraftigt avstånd från nidingsdåd av detta slag. Alla former av angrepp på personer och egendom för politiska eller andra syften är totalt förkastliga och måste fördömas på skarpast möjliga sätt.
Detta hindrar oss dock inte från att rikta tydlig kritik mot Södertälje kommuns sätt att hantera det planerade boendet. Det framgår av uppgifter från de boende i området som kommit oss till handa att detta skett på ett erbarmligt dåligt sätt från kommunens sida med bristfällig och alldeles för sen information.
Den 10 december anordnade kommunen till slut ett ”öppet hus” om det planerade boendet, och enligt de rapporter från mötet som vi kunnat ta del av framgår att stämningen var mycket upprörd.
Många boende oroade sig för vad följderna skulle kunna bli, inte minst för barnen, om ett antal personer med helt andra kulturer och bakgrunder än vad de boende har bosatte sig i området. Vi i Sverigedemokraterna kan mycket väl förstå den oron, särskilt som det är helt uppenbart att de ansvariga i kommunen in i det längsta sökt mörka vad som har varit på gång.
Än en gång: SD tar kraftigt avstånd från mordbranden i Västergård och hoppas polisen kan gripa och lagföra de skyldiga snarast möjligt. Det inträffade hade kanske dock kunnat undvikas med ett från början mer öppet sätt från kommunens sida att hantera ärendet.
Kommunal självrannsakan är definitivt på sin plats!

Beata Kuniewicz (SD)
gruppledare

Tommy hansson (SD)
vice gruppledare