Sverigedemokraternas vision för Södertälje kommun är ett öppet, vänligt och fritt samhälle, där alla människor kan känna en grundläggande trygghet och gemenskap i alla livets skeden. Att skapa förutsättningar för att våra kommuninvånare skall känna denna trygghet och gemenskap är kommunens allra viktigaste uppgift som vi ser det. För att ett tryggt samhälle av detta slag skall kunna skapas måste alla människor uppleva att de behandlas på ett varsamt, korrekt och rättvist sätt. Sverigedemokraterna i Södertälje har inga problem med att människor kommer hit från andra länder och kulturer, men vi vill betona att Södertälje är en stad i Sverige och att svenska lagar, regler och traditioner skall vara överordnade. Kommunen har enligt vår mening ett ansvar när det gäller att på olika sätt främja kommuninvånarnas anda av gemenskap och att se till att människor som flyttar hit kan bli en del av denna. Vi bygger denna inställning på Sverigedemokraternas grundläggande socialkonservativa ideologi som förordar assimilation i stället för den misslyckade integrationspolitiken som har bedrivits.