Andra kallelse till årsmöte 2018 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Andra kallelse till årsmöte 2018

Alla medlemmar i SD Södertälje/Nykvarn kallas härmed till årsmöte för sedvanliga årsmötesförhandlingar omfattande bland annat val till föreningens styrelse, valberedning, ombud till distriktsårsmöten tillika valkonferens samt redovisning av föreningens ekonomi, övriga verksamheter och inte minst val av personkrysslistan till valet 2018 för kommunfullmäktige gällande mandatperiod 2018–2022
 
Handlingar finns tillgänglig för alla lokala medlemmar, information om tillgång ska ha skickats ut per brev och e-brev
Tid: söndag den 28 januari klockan 13.00
 
Plats: Södertälje stadshus, sal Dirigenten
 
Glöm inte ta med legitimation
 
I händelse att årsmötet ajourneras för dagen återupptas mötet söndagen den 4 februari klockan 13.00
 
Varmt välkomna!
 
STYRELSEN
 
SD Södertälje/Nykvarn