Årets första medlemsmöte | Sverigedemokraterna i Södertälje

Årets första medlemsmöte

20-talet och årets första medlemsmöte hölls idag där ett 10-tal medlemmar träffades för att genomlysas av verksamhetens rapport sedan föregående möte, sedvanligt bjöds det på fika och ett trevligt sällskap.

Som vanligt sker samtliga medlemsmöten under första söndagen varje månad kl. 10.30 i föreningslokalen. Vi ses nästa gång söndag 2 februari, men då endast för inbjudna medlemmar då vi har årsmöte.

Hälsningar
Ordförande Joachim