Årsmöte 2016 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Årsmöte 2016

SD Södertälje/Nykvarn håller årsmöte
Alla medlemmar i SD Södertälje/Nykvarn inbjuds till årsmöte 2016.
Årsmötet äger rum söndagen den 31 januari klockan 12.00, då sedvanliga val till styrelse och valberedning kommer att hållas.
Plats meddelas senare.
Möteshandlingar kommer att publiceras på föreningens hemsida den 17 januari.
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna – vänligen medtag legitimation och giltigt medlemskort!
Styrelsen.