Årsmöte 28 Januari 2018 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Årsmöte 28 Januari 2018

 

 

 

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarns styrelse för 2018. Bakre raden från vänster: Robert Palm (ledamot), Kent Jansson (ersättare), Stig Johansson (ersättare), Alex Nilsson (ersättare), Kjell Lindberg (ledamot), Andreas Birgersson (ledamot) och Tommy Hansson (ledamot). Främre raden: Beata Kuniewicz (vice ordförande), Joachim Hagström (ordförande), och Sven-Erik Jernberg (andra vice ordförande). Ej med på bild, Mauri Voittonen (ersättare) och Zuzzie Mikko (ersättare).

Den 28 Januari 2018 hölls årsmötet för föreningen Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn. Det fanns många förväntningar på detta möte då det är extra speciellt på grund av valåret. Först skulle en ny styrelse väljas, sedan skulle en ny valberedning väljas. På grund av valåret skulle det också fastställas en lista över de personer som ska få chansen att kandidera att representera partier i kommunens fullmäktigeval, och inte bara för Södertälje, men också för Nykvarn, då vi i denna förening har ansvar för två kommuner.

 

Som alltid vid årsmöten finns det viss nervositet och föreningen i Södertälje har inte varit den mest stabila över åren. Däremot har styrelsen för 2017 jobbat väldigt hårt och det har verkligen visat sig i hur många inlägg och debattartiklar vi har fått in i LT, hur mycket vi har synts på torgmöten, medlemsmöten, medlemsträffar etc. Förra årets budgetförslag var också det mest ambitiösa som har producerats av vår parlamentariska grupp. Det finns alltså mycket positivt som har gjorts under senaste året.

 

För de som läste handlingarna kan detta läsas mer noggrant exakt vad som har gjorts, hänt etc. Här ska det fokuserar på vad som hände under årsmötet. Det var ett mycket lugnt möte till mångas förvåning. Det händer ibland att det under årsmöten kan förekomma meningsskiljaktigheter och hätska diskussioner kring kandidater eller beslut. Detta året flöt allting på väldigt smidigt, och mötets ordförande, tillresta Joakim Larsson smålog flera gånger för det för honom innebar ett lätt möte att leda. Det fanns till och med tid att ta en paus och äta lite tårta och prata mitt under mötet för att sedan fortsätta med mötets dagordning.

 

Valberedningen för 2018 som valdes under årsmötet av medlemmarna är följande: Marius Kawecki (till vänster), Magnus Jonsson (mitten), Kjell Bohman (till höger), och Emmelie Hagström (sittande). Ej med på bild: Dennis Ekström.

Omröstningarna för den nya styrelsen gick så smidigt som det kunde gått. Antalet ledamöter och suppleanter följde valberedningens förslag om 7 respektive 5. Den nya ordföranden blev Joachim Hagström som ersätter Robert Stenqvist, riksdagsman från Botkyrka. Som vice ordförande valdes Beata Kuniewicz och andra vice ordförande Sven-Erik Jernberg. Dessa var alla från valberedningens förslag. Ledamöter för styrelsen blev Andreas Birgersson, Tommy Hansson, Kjell Lindberg och Robert Palm. För suppleanter valdes Stig Johansson, Kent Jansson, Alex Nilsson, Mauri Voittonen och Zuzzie Mikko. Alla dessa var också valberedningens förslag.

Därefter följdes val av revisorer och revisor suppleant som sedan följdes av val av distriktårsmötesombud och suppleanter för Södertälje och Nykvarns kommuner. Allt flöt på väldigt smidigt och valberedningens förslag gick igenom utan att några andra förslag inkom.

Sen röstade årsmötet igenom valberedningens förslag på fullmäktigelista för Södertälje kommun utan några konstigheter. Därefter beslutade årsmötet att ge den nya styrelsen mandat att tillföra ytterliggare kandidater till listan från placering 11 och nedåt. Detta innebär i praktiken att placering 10 och uppåt är låsta, och går inte att justera, men om det skulle tillkomma någon kandidat som styrelsen finner lämplig att lägga till på listan kan detta ske från placering 11 och nedåt.

När fullmäktigelistan för Nykvarns kommun skulle röstas igenom lades det för fösta gången ett förslag som gick emot valberedningens förslag. En medlem från Nykvarn förslog att personerna som ugjorde plats 1 och 2 skulle byta plats. Detta förslag röstades igenom helt enhälligt av de närvarande medlemmarna från Nyvkarn. De gav även styrelsen mandat att lägga till ytterliggare kandidater efter de 4 som just nu har blivit godkända och fått förtroende från årsmötet.

 

De första tio namnen på Södertäljes valsedel blir:

1. Beata Kuniewicz.

2. Joachim Hagström.

3. Mariusz Kawecki.

4. Tommy Hansson.

5. Andreas Birgersson.

6. Kjell Bohman.

7. Monica Thorsell.

8. Alex Nilsson.

9. Sven-Erik Jernberg.

10. Mauri Voittonen.

 

Nykvarns fullmäktigelista omfattar:

1. Patrick Claesson.

2. Leonardo Horvat.

3. Kjell Lindberg.

4. Kent Jansson.

 

Till sist valde årsmötet att fastställa antalet ledamöter i valberedningen till 5 personer, och därefter beslutades att Emmelie Hagström, Marius Kawecki, Kjell Bohman, och Magnus Jonsson skulle få förnyat förtroende i valberedningen. Dennis Ekström valdes in som den enda nya medlemmen i valberedningen.

Vi önskar nu den nya styrelsen, valberedningen och de kandidater som ställer upp i valet i höst all lycka till! Vi ser fram emot ett starkt år framför oss, och vi vet att alla kommer ge sitt bästa för att vi ska kunna vinna folkets förtroende under kommande mandatperiod. Vi har stort förtroende för den nya styrelsen och för de som nu har möjlighet att kandidera i valet för partiet!