Årsmötet 2021 avklarat, nu ställer vi siktet mot kandidatåret! | Sverigedemokraterna i Södertälje

Årsmötet 2021 avklarat, nu ställer vi siktet mot kandidatåret!

Föreningen höll idag årsmöte som avhandlades under ca 1h med god stämning.
Mötets presidium bestod av inga mindre än regionsekreteraren tillika Kommunordförande för SD Tyresö Henrik Mellström samt distriktsombudet tillika kommunordförande för SD Solna Msciwoj Swigon.
Mötet var väl organiserat, handsprit och munskydd, för att hålla oss så långt ifrån Covid-19 smittan som möjligt, ett 20-tal medlemmar var på plats.
Ett stort tack till alla som medverkade, nu ställer vi siktet mot kyrkovalsåret- samt kandidatåret!  1 december i år stängs nomineringen för dig som ämnar ställa upp i 2022’s kommun- region och riksdagsval, funderar du att ställa upp? engagera dig idag!

Till verksamhetsår 2021 valdes:

Ordförande Joachim Hagström (omval)
Vice ordförande Mauri Voittonen (omval)
Andra vice ordförande Andreas Birgersson (omval)
Ledamöter
Hans Joglund (omval)
Mats Claesson (nyval)
Kent Jansson (omval)
Kjell Bohman (omval)
Magnus Jonsson (nyval)
Suppleanter
Alex Nilsson (nyval)
Jimi Hultberg (nyval)
Jenny Voittonen (nyval)
Revisorer
Arnold Boström
Henrik Mellström
Revisorssuppleant
Msciwoj Swigon
Valberedningen
Beata Milewczyk
Leif Gröndahl
Rickard Graff
Monica Thorsell