David Lång omvald vid SD:s årsmöte | Sverigedemokraterna i Södertälje

David Lång omvald vid SD:s årsmöte

Riksdagsledamoten David Lång fick förnyat förtroende och omvaldes enhälligt som ordförande då Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn höll årsmöte den 25 januari.

Årsmötet noterade rekorddeltagande och hade lockat närmare 40 röstberättigade SD-medlemmar från Södertälje och Nykvarn. På plats fanns även distriktsordföranden, riksdagsledamot Robert Stenkvist, Botkyrka som även varit sammankallande i valberedningen.

Mötesordförande var Joakim Larsson, Tierp som förde klubban med sedvanlig ackuratess.

Sedan den avgående styrelsen beviljats ansvarsfrihet förrättades val på ett år vilka, efter ett antal voteringar mellan olika förslag, utföll enligt följande:

Ordförande: David Lång (omval). Förste vice ordförande: Ingrid Hult (nyval). Andre vice ordförande: Joachim Hagström (nyval). Övriga ledamöter: Tommy Hansson (nyval), Beata Kuniewicz (omval), Tommy Blomqvist (nyval) och Patrick Claesson (nyval). Suppleanter: Robert Olsson (nyval), Göran Lidman (nyval) och Alex Nilsson (nyval).

Till valberedning valdes följande: Per Carlberg (sammankallade), Emmelie Arvidsson, Olaf Kuniewicz, John Hult och Henrik Mellström. Arnold Boström och Oksana Edström fortsätter som revisorer medan Michael Rubbestad utsågs till ny revisorssuppleant.

Den rekordstora uppslutningen vid årsmötet, liksom de stundtals livliga debatter som förekom, visar på ett stigande intresse för Sverigedemokraternas politik.

Tommy Hansson