Fjäsk låg bakom Pridebeslut – Insändare i LT 23 jun 2014 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Fjäsk låg bakom Pridebeslut – Insändare i LT 23 jun 2014

Efter kulturföreningen Moltos kupp med hissande av den så kallade regnbågsflaggan utanför Stadshuset för knappt ett år sedan krävdes ingen övermänsklig analytisk förmåga för att inse att det inte skulle dröja särskilt länge innan kommunen föll till föga.

Så skedde vid kommunstyrelsens (KS) respektive fullmäktiges sammanträden nyligen. På grund av sjukdom kunde jag själv inte närvara och reservera mig mot beslutet och väljer därför att på detta sätt klargöra var SD Södertälje står i frågan. Detta görs utifrån ett debattinlägg i LT den 17 juni undertecknat av samtliga gruppledare för KS-partierna med undantag för KD.

Sverigedemokraterna har beträffande kommunens flaggpolicy uppfattningen dels att svenska flaggan bör vaja utanför Stadshuset på permanent basis, dels att regnbågsflaggning ska kunna ske vid lokalt Prideevenemang. Detta har undertecknad för SD:s räkning framfört vid KS-mötet den 22 maj samt även vid en gruppledarträff.

Däremot anser vi det icke vara motiverat att nu avvika från hävdvunnen flaggpolicy att endast flagga för begivenheter som äger rum inom Södertälje kommun. De sex gruppledarnas debattinlägg andas opportunism, politisk korrekthet och fjäsk för den mäktiga HBTQ-lobbyn lång väg. Jag undantar dock Centerns Tage Gripenstam, som kört den här linjen några år, från detta omdöme.

Nu kommer Södertälje kommun ej endast att hissa regnbågsflaggan från och med kommande Pridefestival i Stockholm utan också avsätta 50 000 kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter ”för att möjliggöra aktiviteter för att öka kunskap om HBTQ-frågor” samt därtill utse en ”lämplig dag att återkommande uppmärksamma HBTQ-frågor med flaggning och arrangemang”.

Och givetvis är det stadsdirektören Martin Andreae, mannen som uppenbarligen allt ska bestyra, som ska ordna detta.

Precis som om inte HBTQ-frågorna redan röner all tänkbar uppmärksamhet i vårt samhälle. Och precis som om dessa slantar inte skulle kunna användas betydligt bättre inom exempelvis vård, skola och omsorg.

Tommy Hansson (SD)
Gruppledare, Ledamot av kommunstyrelsen