Kallelse till årsmöte söndagen 25 januari | Sverigedemokraterna i Södertälje

Kallelse till årsmöte söndagen 25 januari

Medlemmar i kommunföreningen Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn kallas härmed till årsmöte för 2015 för val av ny styrelse, revisorer och valberedning för det kommande verksamhetsåret.

Mötet äger rum på söndagen den 25 januari. Exakt tidpunkt och plats framgår av kallelsen som skickats med posten till alla medlemmar. För att ha rösträtt vid årsmötet måste nya medlemmar, som inte varit registerförda medlemmar i kommunföreningen föregående år, vara registrerade medlemmar senast den 7 januari 2015. De som varit registerförda medlemmar föregående kalenderår är medlemmar till den 31 mars 2015 och äger alltså rösträtt. Årsmöteshandlingar kommer vid andra kallelsen finnas tillgängliga på websidan.

Alla måste kunna styrka sin rösträtt genom att visa upp giltigt medlemskort för Sverigedemokraterna sam giltig legitimation. Glöm inte ta med dessa handlingar.

Styrelsen SD Södertälje/Nykvarn