Representanter i Södertälje Kommun | Sverigedemokraterna i Södertälje

Representanter i Södertälje Kommun

förnamn.efternamn@sd.se   –   för att komma i kontakt med respektive representant

 

Kommunfullmäktige

Beata Milewczyk – Gruppledare

Tommy Hansson – Vice Gruppledare

Joachim Hagström

Marius Kawecki

Hans Eriksson

Göran Lidman

Robert Olsson (ersättare)

Kjell Bohman (ersättare)

Stefan Wallström (ersättare)

Alex Nilsson (ersättare)

 

Kommunfullmäktiges valberedning

Tommy Hansson

Hans Eriksson (ersättare)

 

Kommunstyrelsen

Beata Milewczyk

Tommy Hansson (ersättare)

 

Arbetslivsnämnden

Robert Palm

Sven-Erik Jernberg (ersättare)

 

Arvodesnämnden

Marius Kawecki (ersättare)

 

Centrala krisledningsnämnden

Beata Milewczyk

Tommy Hansson (ersättare)

 

Järna kommundelsnämnd

Göran Lidman

 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

Marius Kawecki

Göran Lidman (ersättare)

 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

Göran Lidman

Marius Kawecki (ersättare)

 

Enhörna kommundelsnämnd

Tommy Hansson (ersättare)

 

Kultur- och Fritidsnämnden

Tommy Hansson

Beata Milewczyk (ersättare)

 

Miljönämnden

Magnus Jonsson (ersättare)

 

Omsorgsnämnden

Göran Lidman (ersättare)

 

Socialnämnden

Duncan Johnson (ersättare)

 

Stadsbyggnadsnämnden

Tommy Hansson

Hans Eriksson (ersättare)

 

Tekniska Nämnden

Joachim Hagström

 

Utbildningsnämnden

Beata Milewczyk

Andreas Birgersson (ersättare)

 

Valnämnden

Andreas Birgersson

Mauri Voittonen (ersättare)

 

Äldreomsorgsnämnden

Marius Kawecki

Göran Lidman (ersättare)

 

Kommunala handikapprådet

Magnus Jonsson

 

Kommunala pensionärsrådet

Tommy Hansson

 

Södertälje kommun förvaltning AB

 

Telge AB

 

 

Telge Bostäder AB

Robert Olsson (ersättare)

 

Telge Dotterbolag AB

 

Telge Fastigheter AB

Beata Milewczyk (ersättare)

 

Telge Nät AB

Kjell Bohman

 

Telge Återvinning AB

Mauri Voittonen

Robert Palm (ersättare)

 

Södertälje Hamn AB

Robert Olsson

Kjell Bohman (ersättare)

 

Telge Inköp AB

Robert Olsson (ersättare)

 

Telge Hovsjö AB

Robert Olsson

Beata Milewczyk (ersättare)

 

 

 

Medlemmar med kommunala förtroendeuppdrag i Nykvarn

Kommunfullmäktige

John Hult – Gruppledare

Patrick Claesson Swedenborg

 

 

 

(senast uppdaterad 2018-04-11)