Representanter i Södertälje Kommun | Sverigedemokraterna i Södertälje

Representanter i Södertälje Kommun

förnamn.efternamn@sd.se   –   för att komma i kontakt med respektive representant

 

Kommunfullmäktige

Beata Milewczyk – Gruppledare

Joachim Hagström – Vice gruppledare

Mariusz Kawecki

Tommy Hansson

Andreas Birgersson

Kjell Bohman

Monica Thorsell

Alex Nilsson

Mauri Voittonen

Jennie Voittonen (ersättare)

Robert Olsson (ersättare)

Hans Joglund (ersättare)

Elena Tossavainen (ersättare)

Rickard Graff (ersättare)

 

Kommunfullmäktiges valberedning

Tommy Hansson

Beata Milewczyk (ersättare)

 

Kommunstyrelsen

Beata Milewczyk

Tommy Hansson (ersättare)

 

Arbetslivsnämnden

Robert Palm

Vakant (ersättare)

 

Arvodesnämnden

Marius Kawecki

Elena Tossavainen (ersättare)

 

Centrala krisledningsnämnden

Beata Milewczyk

Tommy Hansson (ersättare)

 

Järna kommundelsnämnd

Göran Lidman

 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

Marius Kawecki

Göran Lidman (ersättare)

 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

Göran Lidman

Marius Kawecki (ersättare)

 

Enhörna kommundelsnämnd

Tommy Hansson

Andreas Birgersson (ersättare)

 

Kultur- och Fritidsnämnden

Tommy Hansson

Beata Milewczyk (ersättare)

 

Miljönämnden

Magnus Jonsson

Hans Joglund (ersättare)

 

Omsorgsnämnden

Göran Lidman

Monica Thorsell (ersättare)

 

Socialnämnden

Duncan Johnson

Beata Milewczyk (ersättare)

 

Stadsbyggnadsnämnden

Tommy Hansson

Hans Eriksson (ersättare)

 

Tekniska Nämnden

Joachim Hagström

Alex Nilsson (ersättare)

 

Utbildningsnämnden

Beata Milewczyk

Andreas Birgersson (ersättare)

 

Valnämnden

Andreas Birgersson

Mauri Voittonen (ersättare)

 

Äldreomsorgsnämnden

Marius Kawecki

Göran Lidman (ersättare)

 

Kommunala handikapprådet

Magnus Jonsson

 

Kommunala pensionärsrådet

Tommy Hansson

 

Södertälje kommun förvaltning AB

Beata Milewczyk

Tommy Hansson (ersättare)

 

Telge AB

Beata Milewczyk

Tommy Hansson (ersättare)

 

Telge Bostäder AB

Robert Olsson

Daniel Vagerstam

 

Telge Dotterbolag AB

Beata Milewczyk

 

Telge Fastigheter AB

Beata Milewczyk

Hans Joglund (ersättare)

 

Telge Nät AB

Kjell Bohman

 

Telge Återvinning AB

Mauri Voittonen

Robert Palm (ersättare)

 

Södertälje Hamn AB

Robert Olsson

Kjell Bohman (ersättare)

 

Telge Inköp AB

Robert Olsson (ersättare)

 

Telge Hovsjö AB

Robert Olsson

Beata Milewczyk (ersättare)

 

 

 

Medlemmar med kommunala förtroendeuppdrag i Nykvarn

Kommunfullmäktige

Mats Claesson – Gruppledare

Patrick Claesson – Vice gruppledare

Leonardo Horvat

Kjell Lindberg

Kent Jansson

 

 

 

(senast uppdaterad 2018-11-04)