Representanter i Södertälje Kommun | Sverigedemokraterna i Södertälje

Representanter i Södertälje Kommun

(senast uppdaterad 2016-12-28)

förnamn.efternamn    @sd.se   –   för att komma i kontakt med respektive representant

Kommunfullmäktige

Beata Kuniewicz – Gruppledare

Tommy Hansson – Vice Gruppledare

Joachim Hagström

Marius Kawecki

Ingrid Hult

Tommy Blomqvist

Hans Eriksson

Göran Lidman

Lena Florbrant (ersättare)

Robert Olsson (ersättare)

Kjell Bohman (ersättare)

Stefan Wallström (ersättare)

Alex Nilsson (ersättare)

Kommunfullmäktiges valberedning

Tommy Hansson

Hans Eriksson (ersättare)

Kommunstyrelsen

Beata Kuniewicz

Tommy Hansson (ersättare)

Arbetslivsnämnden

Tony Skillinghaug

Robert Palm (ersättare)

Arvodesnämnden

Ingrid Hult

Marius Kawecki (ersättare)

Centrala krisledningsnämnden

Beata Kuniewicz

Tommy Hansson (ersättare)

Järna kommundelsnämnd

Göran Lidman

Vakant (ersättare)

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

Marius Kawecki

Göran Lidman (ersättare)

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

Göran Lidman

Marius Kawecki (ersättare)

Enhörna kommundelsnämnd

Tommy Blomqvist

Tommy Hansson (ersättare)

Kultur- och Fritidsnämnden

Tommy Hansson

Beata Kuniewicz (ersättare)

Miljönämnden

Tommy Blomqvist

Magnus Jonsson (ersättare)

Omsorgsnämnden

Ingrid Hult

Göran Lidman (ersättare)

Socialnämnden

Ingrid Hult

Maja Mäkinen (ersättare)

Stadsbyggnadsnämnden

Tommy Hansson

Hans Eriksson (ersättare)

Tekniska Nämnden

Joachim Hagström

Tommy Blomqvist (ersättare)

Utbildningsnämnden

Beata Kuniewicz

Andreas Birgersson (ersättare)

Valnämnden

Andreas Birgersson

Mauri Voittonen (ersättare)

Äldreomsorgsnämnden

Marius Kawecki

Göran Lidman (ersättare)

Kommunala handikapprådet

Ingrid Hult

Kommunala pensionärsrådet

Tommy Hansson

Södertälje kommun förvaltning AB

Tommy Blomqvist

Ingrid Hult (ersättare)

Telge AB

Tommy Blomqvist

Ingrid Hult (ersättare)

Telge Bostäder AB

Tommy Blomqvist

Robert Olsson (ersättare)

Telge Dotterbolag AB

Tommy Blomqvist

Telge Fastigheter AB

Tommy Blomqvist

Beata Kuniewicz (ersättare)

Telge Nät AB

Kjell Bohman

Vakant (ersättare)

Telge Återvinning AB

Mauri Voittonen

Robert Palm (ersättare)

Södertälje Hamn AB

Robert Olsson

Andreas Birgersson (ersättare)

Telge Inköp AB

Tommy Blomqvist

Robert Olsson (ersättare)

Telge Hovsjö AB

Robert Olsson

Beata Kuniewicz (ersättare)

 

 

Medlemmar med kommunala förtroendeuppdrag i Nykvarn

Kommunfullmäktige

John Hult – Gruppledare

Patrick Claesson Swedenborg