Representanter i Södertälje Kommun | Sverigedemokraterna i Södertälje

Representanter i Södertälje Kommun

förnamn.efternamn@sd.se   –   för att komma i kontakt med respektive representant

Förtroendeuppdrag

 

 

Kommunfullmäktige

Ledamöter

Beata Milewczyk (Gruppledare)

Joachim Hagström (Vice gruppledare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariusz Kawecki

Tommy Hansson

Andreas Birgersson

Kjell Bohman

Monica Thorsell

Alex Nilsson

Mauri Voittonen

 

Ersättare

Jennie Voittonen

 

Robert Olsson
[bild saknas]

Hans Joglund

Elena Tossavainen

Rickard Graff

 

 

 

Nämnder

 

Kommunfullmäktiges valberedning

Tommy Hansson

Beata Milewczyk (ersättare)

 

Kommunstyrelsen

Beata Milewczyk

Joachim Hagström (ersättare)

Tommy Hansson (ersättare)

 

Arvodesnämnden

Marius Kawecki

Elena Tossavainen (ersättare)

 

Centrala krisledningsnämnden

Beata Milewczyk

Joachim Hagström (ersättare)

Tommy Hansson (ersättare)

 

Järna kommundelsnämnd

Kjell Bohman

Aspnah Mansy (ersättare)

Jimi Hultberg (ersättare)

 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

Marius Kawecki

 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

Marius Kawecki

Stefan Jakobssob (ersättare)

 

Enhörna kommundelsnämnd

Andreas Birgersson

 

Kultur- och Fritidsnämnden

Tommy Hansson

Rickard Graff (ersättare)

 

Miljönämnden

Hans Joglund

Robert Parlm

Stig Johansson (ersättare

 

Omsorgsnämnden

Monica Thorsell

Jennie Voittonen (ersättare)

 

Socialnämnden

Beata Milewczyk

Monica Thorsell (ersättare)

Alex Nilsson (ersättare)

 

Stadsbyggnadsnämnden

Tommy Hansson

Hans Joglund (ersättare)

Mauri Voittonen (ersättare)

 

Tekniska Nämnden

Mauri Voittonen

Milad Istemelak (ersättare)

Jeremy Hodson (ersättare)

 

Utbildningsnämnden

Andreas Birgersson

Rickard Graff (ersättare)

Jennie Voittonen (ersättare)

 

Valnämnden

Mauri Voittonen

 

Äldreomsorgsnämnden

Marius Kawecki

Stig Johansson (ersättare)

Aydin Kulhan (ersättare)

 

Kommunala handikapprådet

Stig Johansson

 

Kommunala pensionärsrådet

Tommy Hansson

 

 

 

Bolag

 

 

Södertälje Kommuns Förvaltning AB

Beata Milewczyk

Joachim Hagström (ersättare)

Tommy Hansson (ersättare)

 

Telge AB

Beata Milewczyk

Joachim Hagström (ersättare)

Tommy Hansson (ersättare)

 

Telge Bostäder AB

Tobias Tegelby

 

Telge Fastigheter AB

Beata Milewczyk

Jeremy Hodson (ersättare)

 

Telge Nät AB

Kjell Bohman

 

Telge Återvinning AB

Robert Palm

Stefan Jakobsson (ersättare)

 

Södertälje Hamn AB

Robert Olsson

Kjell Bohman (ersättare)

 

Tom Tits Experiment AB

Rickard Graff

 

Telge Inköp AB

Robert Olsson (ersättare)

Telge Energi AB

Hans Joglund

Rickard Graff (ersättare)

 

Telge Hovsjö AB

Tobias Tegelby

 

 

 

 

(senast uppdaterad 2019-01-15)