En hel bänkrad i KF då nya mandatperioden inleddes | Sverigedemokraterna i Södertälje

En hel bänkrad i KF då nya mandatperioden inleddes

I dag har kommunfullmäktige i Södertälje haft sitt första konstituerande sammanträde för den nya mandatperioden. På programmet stod dels att välja presidium, dels att välja kommunens valberedning för de kommande fyra åren. Vi sverigedemokrater nominerade Beata Kuniewicz till posten som andre vice ordförande. Eftersom den rödgröna majoriteten och Moderaterna redan gjort upp om sammansättningen var detta mest av allt en markering från vår sida. Den muntliga omröstningen gav den moderate kandidaten förtur, något vi förstås reserverade oss mot. Däremot valde vi att inte begära sluten omröstning vilken hade slutat på samma sätt men segat ut på tiden ordentligt. Till kommunens valberedning hade vi nominerat Tommy Hansson (det vill säga eder förtrogne) som ordinarie och Hans Eriksson som ersättare. Hela den föreslagna valberedningen klubbades igenom i klump, vilket alltså innebär att SD Södertälje för kommande mandatperiod, till skillnad från de gångna fyra åren, finns med i denna församling.

Det låg onekligen litet av högtid i luften när fullmäktige samlades för nämnda korta möte under ledning av den så kallade ålderspresidenten Tage Gripenstam (C), som var över på 25 minuter. Fullmäktiges nye ordförande heter Besim Aho (S), som efterträder partikollegan Karin Östlund.

För oss sverigedemokrater kändes det ovant att få förfoga över en hel bänkrad med nio ordinarie ledamöter så när som på en – den tionde platsen intas av det lokala Realistpartiets enda ledamot Joachim Granberg. Även samtliga fem ersättare utom en, som var sjuk, fanns på plats. Våra nio ordinarie ledamöter är: Tommy Blomqvist (gruppledare), Tommy Hansson (vice gruppledare), Ingrid Hult, Beata Kuniewicz, Marius Kawecki, Joachim Hagström, Hans Eriksson, Lennart Johansson och Göran Lidman. Ersättare: Lena Florbrant, Robert Olsson, Kjell Bohman, Stefan Wallström och Alex Nilsson.

Tommy Hansson

Fullmäktige1

Nästan alla SD Södertäljes ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige