Kyrkofullmäktige 2017-2021 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Kyrkofullmäktige 2017-2021

Södertälje Pastorat

Vakant

 

Järna-Vårdinge Församling

Joachim Hagström

 

Turinge-Taxinge Församling

Patrick Claesson