Mariusz Kawecki lämnar sina förtroendeuppdrag | Sverigedemokraterna i Södertälje

Mariusz Kawecki lämnar sina förtroendeuppdrag

På egen begäran har SD Södertäljes #3 ledamot i kommunfullmäktige Mariusz Kawecki valt att lämna sina förtroendeuppdrag med omedelbar verkan. Det gäller bland annat som ledamot i fullmäktige och äldreomsorgsnämnden.

Beslutet kommer efter att meningar i fullmäktige uttrycktes på ett olyckligt, felaktigt och på ett sätt som den lokala gruppen och partiet inte står bakom. Dialog har därför gjorts där Mariusz på egen begäran har bestämt att lämna samtliga förtroendeuppdrag. Han har även begärt utträde ur partiet.

 

För vidare kontakt i frågan,
Parlamentarisk Gruppledare Beata Milewczyk 0707 – 821 850
Ordförande Joachim Hagström 0706 – 700 560