Medlems- och kandidatutbildning | Sverigedemokraterna i Södertälje

Medlems- och kandidatutbildning

Gäller medlemmar i SD Södertälje och Nykvarn –  inbjudan med plats, tid och datum skickas ut per mail.

 

Sverigedemokraterna i Södertälje är med och påverkar på samtliga politiska instanser i kommunen, vi finns idag representerade i de flesta kommunala nämnder, styrelser och bolag. I Nykvarn representerar vi delar av fullmäktige. Vi är vid behov utav fler som vågar stå upp för medborgaren och se till så att skattepengen används på rätt sätt.

För dig som är medlem i SD Södertälje eller SD Nykvarn, kolla din email. Vi anordnar nu en gratis 2 timmars utbildning, som ska ge dig en grund till vad det innebär i att vara en kandidat för Sverigedemokraterna.

Medlems- och kandidatutbildningen vänder sig till Dig som känner att Du tillsammans med andra vill gå igenom det grundläggande i medlemskapet och i att vara förtroendevald för Sverigedemokraterna. Tanken är att Du bättre ska kunna använda ditt medlemskap och att bättre känna till vad det innebär att ta på sig ett förtroendeuppdrag. Du kommer även få möjlighet att träffa några av våra lokala politiker och förtroendevalda där du får möjlighet att ställa frågor och höra hur det dagliga arbetet fungerar.

 

Utbildare kommer vara Mikael Strandman, Riksombudsman ifrån SD Riks och Ordförande för SD Norrtälje.

MickeStrandman

Varmt välkomna!