Medlemsutbildning Kommunikationsplanen | Sverigedemokraterna i Södertälje

Medlemsutbildning Kommunikationsplanen

Gäller medlemmar i SD Södertälje och Nykvarn –  inbjudan med plats, tid och datum skickas ut per mail.

Sverigedemokraterna i Södertälje är med och påverkar på samtliga politiska instanser i kommunen, vi finns idag representerade i de flesta kommunala nämnder, styrelser och bolag. I Nykvarn representerar vi delar av fullmäktige. Vi är vid behov utav fler som vågar stå upp för medborgaren och se till så att skattepengen används på rätt sätt.

För dig som är medlem i SD Södertälje eller SD Nykvarn, kolla din email. Vi anordnar nu ännu en gratis utbildning, som ska ge dig en grund till Sverigedemokraternas kommunikationsplan.

Utbildningen i Sverigedemokraternas kommunikationsplan vänder sig till Dig som känner att Du tillsammans med andra vill gå igenom partiets kommunikation där avsändaren är sverigedemokratisk företrädare på något plan och där slutmottagaren är väljare eller potentiell väljare. Tanken är att Du bättre ska känna till partiets kommunikationsplan. Utbildningen är gratis och vi bjuder deltagare på fika. Du kommer även få möjlighet att träffa några av våra lokala politiker och förtroendevalda där du får möjlighet att ställa frågor och höra hur det dagliga arbetet fungerar.

Utbildare kommer vara Mikael Strandman, Riksombudsman ifrån SD Riks och Ordförande för SD Norrtälje.

MickeStrandman

Varmt välkomna!