Motioner till årsmötet | Sverigedemokraterna i Södertälje

Motioner till årsmötet

Som vanlig medlem i SD Södertälje har man möjlighet att påverka partiets politik genom att skriva motioner. Dessa kommer sedan att behandlas under årsmötet i början av nästa år. Vi vill därför påminna våra medlemmar att inkomma med dessa till styrelsen före 1 december detta år.