Motioner | Sverigedemokraterna i Södertälje

Motioner

Motioner till fullmäktige 2018

 

 

 

 

Motioner till fullmäktige 2016/2017

Dessa dokument innehåller både motionen och svaret från kommunen. Dessa kan innehålla motioner från tidigare år, men där motionen inte har blivit besvarad av kommunen förrän nyligen.

Stärk demensvården genom att anställa en demenssjuksköterska

Uppvaktande av svenska hjältar

Fler parkeringsplatser för cyklar

Kameraövervakning svar KS

Fira Internationella mansdagen i Södertälje kommun!

Behovsprövning för särskilt boende

Nattvandring for ett tryggare Södertälje

Nolltolerans mot narkotika och droger på riktigt

Inför förbud mot E-cigaretter i grundskolan

Återställande av fiskvandringsvägar

Svenska normer

 

Motioner till fullmäktige den 30 November 2015

Inrätta ett resurscentrum för personer med psykisk ohälsa

Nolltolerans mot narkotika och droger – på riktigt

Stärk demensvården genom att anställa en demenssjuksköterska

Mångkulturellt bokslut

 

Motioner till fullmäktige den 28 September 2015

Fira Internationella mansdagen i Södertälje kommun!

Inför videotolk där behov av detta finns

Skänk överblivna datorer till tredje världen!

Svenska normer ska gälla inom äldre- och sjukvård i Södertälje kommun

Uppvaktande av ”svenska hjältar” på Sveriges nationaldag

Återställande av fiskvandringsvägar i Södertälje kommun

 

Motioner till fullmäktige den 27 April 2015

Behovsprövning för särskilt boende

Förbättra insatserna mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck

Införande av medborgarskapsprov för nyblivna svenska medborgare

Ingen särbehandling vid anställning

Tidsbegränsning av tolk

 

Motioner till fullmäktige den 30 Mars 2015

Ansök om kameraövervakning vid skolor och stökiga områden

Bilda en kulturarvsfond

Fler kvarterspoliser bör införas!

Fler parkeringsplatser för cyklar i anslutning till flerbostadshus

Inför förbud mot E-cigarretter i grundskolorna