Nämnder 2018-2022 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Nämnder 2018-2022

förnamn.efternamn@sd.se  för att komma i kontakt med respektive företrädare

 

Kommunstyrelsen

Beata Milewczyk (ordinarie)

Joachim Hagström

Tommy Hansson

 

Arvodesnämnden

Hans Joglund (ordinarie)

Rune Lyrén

 

Kommunfullmäktiges valberedning

Tommy Hansson (ordinarie)

Beata Milewczyk

 

Centrala krisledningsnämnden

Beata Milewczyk (ordinarie)

Joachim Hagström

Tommy Hansson

 

Järna kommundelsnämnd

Kjell Bohman (ordinarie)

Aspnah Mansy

Jimi Hultberg

 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

Jimi Hultberg

 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

Stefan Jakobssob

Göran Lidman

 

Enhörna kommundelsnämnd

Andreas Birgersson (ordinarie)

 

Kultur- och Fritidsnämnden

Tommy Hansson (ordinarie)

Rickard Graff

 

Miljönämnden

Hans Joglund (ordinarie)

Robert Palm (ordinarie)

Vakant

 

Omsorgsnämnden

Monica Thorsell (ordinarie)

Stefan Jakobsson

 

Socialnämnden

Beata Milewczyk (ordinarie)

Monica Thorsell

Stefan Jakobsson

 

Stadsbyggnadsnämnden

Tommy Hansson (ordinarie)

Hans Joglund

Mauri Voittonen

 

Tekniska Nämnden

Mauri Voittonen (ordinarie)

Vakant

Jeremy Hodson

 

Utbildningsnämnden

Andreas Birgersson (ordinarie)

Rickard Graff

Leif Gröndahl

 

Valnämnden

Mauri Voittonen (ordinarie)

 

Äldreomsorgsnämnden

Beata Milewczyk (ordinarie)

Leif Gröndahl

Aydin Kulhan

 

Kommunala handikapprådet

Vakant (ordinarie)

 

Kommunala pensionärsrådet

Tommy Hansson (ordinarie)