Ny kommunfullmäktige och ny gruppledare | Sverigedemokraterna i Södertälje

Ny kommunfullmäktige och ny gruppledare

Den 20 oktober kommer det första nya kommunfullmäktige hållas. Med 13.3 % av rösterna i Södertälje kommun har Sverigedemokraterna fått 9 mandat. Utöver de ordinarie ledamöterna har också 5 ersättare valts in. Inför den nya mandatperioden har den nya kommunfullmäktigegruppen hållit ett första sammanträde för att välja gruppledare.  Två kandidater ställde upp till valet av denna position, våran tidigare gruppledare Tommy Hansson och vice ordförande Tommy Blomqvist. Det blev en jämn omröstning där Tommy Blomqvist valdes till ny gruppledare med 5 av 9 röster. Tommy Hansson valdes därfter till vice gruppledare. Vi gratulerar Tommy Blomqvist till detta och tackar Tommy Hansson för hans tid som gruppledare. Nu börjar en intressant tid med att få igång arbetet i det nya kommunfullmäktige. Snart kommer platser till olika beredningar, styrelser och nämnder tilldelas. Med tanke på det goda valresultatet så kommer SD få betydligt mer platser och inflytande i Södertälje än förra mandatperioden.