Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje Nykvarn v. 16 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje Nykvarn v. 16

 

 

 

Sverigevänner,

De flesta av er har säkert hört om de två ledamöterna i kommunfullmäktige med kopplingar till vår förening blev arresterade. Vi kan med lättnad annonsera att dessa två har nu meddelat administrationen i kommunen att de avsäger sig alla sina uppdrag i nämnder och styrelser. Detta kommer underlätta för oss att kunna fylla dessa platser med företrädare som har vårt förtroende och som kan representera partiet på ett mer värdigt sätt. Denna process är redan inledd och vi hoppas att de som är intresserade söker dessa platser. Nu kan vi höja blicken och fokusera 100% på att vinna så många röster i valet och påverka förändring i Södertälje till det positiva!

 

Jimmie Åkesson i Solna

I tisdags åkte 24 medlemmar från Södertälje och Nykvarn till Solna för att lyssna på Jimmie Åkesson. Det var ett väldigt uppskattat event och det var en god uppslutning av medlemmar som deltog på eventet både från vår förening men även resten av Stockholms län. Salen som användes var nästan helt fylld. Det var inte bara Jimmie Åkesson som man fick lyssna till. Det var även uppträdanden med musik från Bedårande Barn och Peter Jezewski. Allt som allt ett väldigt lyckat och uppskattat event. En bra start på denna valrörelse inte bara för oss förtroendevalda men även er medlemmar som ett tecken på att den nu har börjat på allvar.

 

Föreläsning med Per Ramhorn

Nu på måndag den 23 april kl. 18:00 kommer Per Ramhorn att hålla en föreläsning för alla intresserade om vår sjukvårdspolitik i sal Demokratin i Södertälje Stadshus. Det är en öppen föreläsning vilket innebär att ingen anmälan behövs och att alla som vill är välkomna. Den är öppen för allmänheten och vi har annonserat i LT och på Facebook om den. Vi vill gärna att så många som möjligt kommer på denna föreläsning. Berätta gärna för era vänner och bekanta och speciellt för de som är intresserade av sjukvårdspolitik. Det är många som är intresserade och har frågor om vår politik men som kanske inte haft möjlighet att ställa dessa rågor. Detta är ett ypperligt tillfälle för dem att träffa oss medlemmar samt höra direkt från våra företrädare om vår politik.

 

Långholmen 5 maj

Lördagen den 5 maj är det dags för Sverigedemokraternas stora vårdag 2018. Alla som vill kan komma dit. Platsen är Långholmens Amfiteater i Stockholm där man kan lyssna på Jimmie Åkessons vårtal och umgås med andra Sverigedemokrater och Sverigevänner. Arrangemanget är mycket familjevänligt och särskilt lämpat för barn och äldre personer som vill komma till ett Sverigedemokratiskt evenemang. Aktiviteter och stånd för försäljning och lek kommer finnas samt gott om sittplatser för alla äldre.

Föreningen kommer att arrangera en bussresa igen för alla dem som vill delta. Speciellt för detta event tänkte föreningen också bjuda på middag efter hemkomsten. Det viktiga med båda dessa är att man anmäler sig.

Anmäl ditt deltagande till:  aktiv.sodertalje@sd.se    skriv för+efternamn + JA/NEJ till middag

 

 

Rapport Kommunstyrelsen

Under det senaste Kommunstyrelsesammanträdet var det som behandlades mestadels rörande årsredovisningen samt bolagstyrningsrapporten för 2017. Ett snabbt ärende som togs upp var kommunrevisorernas nya reglemente. Det var föreslaget att de skulle kunna utse ordförande och viceordförande själva i framtiden istället för att kommunfullmäktige ska göra detta. Det ger dem lite mer frihet och autonomi. Detta är möjligt tack vare den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018.

Angående kommunens årsredovisning för 2017 valde vi att reservera oss på grund flera saker. Bland annat var det på grund av att de anser sig ha uppnått flera mål men som vid närmare inspektion visar sig att de anser sig ha delvis uppfyllt flera mål när det i verkligheten har blivit sämre eller är samma inom flera områden. Till exempel var ett mål att allmänheten skulle känna sig tryggare, och man hade gett betyget OK på målet trotts att trygghetsindexet hos våra invånare hade sjunkit.

Bolagsstyrningsrapporten valde vi att godkänna men lämnade ett särskilt yttrande. Vi är kritiska till att man i rapporten inte ens en enda gång refererar till eller nämner de kostnader som uppstod vid fasadrenoveringarna i Fornhöjden. Vi anser att det är väldigt viktigt att kunna rapportera om allt som händer i bolagen, inte bara det positiva. Sen hoppas vi att den utredning som ska presentera vad de har kommit fram till inom kort kommer att ge mer klartecken kring de frågor som väldigt många har kring situationen och hur den kunde uppstå.

 

Rapport Kommunfullmäktige

  1. Nytt reglemente för revisorerna- Godkändes
  2. Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner – godkändes

 

Det var däremot två interpellationer som väckte intresse bland vår grupp: ”Informera fullmäktige om granskningen av Telge Bostäders renovering i Fornbacken”. Gruppen valde att ställa sig på Mats Siljebrandt sida dvs att det ansågs vara viktig information för alla. Interpellationen handlade om att redovisningen av hur Telge Bostäder hade hanterat processen bör presenteras på kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunstyrelsens ordförande delade inte helt den meningen så det kvarstår att se hur ledningen ska hantera situationen när redovisningen är klar.

 

Den andra interpellation: ”Årlig inköpsgränsning, stickprov och utbildning” handlade om alla upphandlingar som görs av Telge Inköp. På den hade våra företrädare några synpunkter på hur upphandlingsprocessen ser ut och hur är det med uppföljningar.

 

——————————————————————————————————————————————————-

 

 

 

Andreas Birgersson

Politisk Sekreterare

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 

andreas.birgersson@sd.se

070-621 56 21