Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 21 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 21

 

 

 

 

Sverigevänner,

Det håller på att vända. Under många år har vi varit ett parti som man har klankat ner på, visat brist på respekt för och försökt hålla utanför så mycket som möjligt för att inte ge oss inflytande eller möjlighet att påverka. När nu vårt stöd växer och andra partiers (S) stöd minskar börjar vi bli inbjuda till diskussioner, inkluderade och när problem uppstår hävdas det att man måste prata med ”alla”. Tydligen inkluderar det även oss denna gången. Samtidigt blir vi inbjudna till debatter i S-föreningar mellan S, M, och SD och andra politiskt oberoende föreningar för att berätta mer om vad vi vill i kommunen. Vi märker en väldigt stor skillnad i attityden mot oss, vilket vi tror även kommer att fortsätta kännas av under resten av denna valrörelse.

 

Politikertorg 21 maj

I måndags hade vi politikertorg i stadshuset utanför Estrad. Gymnasielever var inbjuda att komma och ställa frågor till de olika partierna innan de skulle se en föreställning på Estrad. Vi var ett par stycken från Södertälje samt 2 representanter från Ungsvenskarna, vårt ungdomsförbund. Responsen från de ungdomar som kom från Pershagenskolan var överväldigande positivt. Det var en under större delen av tiden en stor grupp ungdomar vid vårt bord som ställde frågor och lyssnade. Frågorna som ställdes var välformulerade och komplexa, vilket gjorde det till ett nöje att kunna möte frågorna med inte bara våra egna svar, men även uppbackning från Ungsvenskarna som ofta kan ge ett lite yngre perspektiv på saker och ting. Det märks att det fortfarande finns ett stigma om vilka vi är och vår politik bland de vuxna runt ungdomarna. Däremot verkar det som att ungdomarna själva vågar söka efter information på nätet och andra ställen för att få den informationen andra inte vill prata om.

 

Camp65+

Torsdagen den 24 maj anordnades vad som av arrangörerna CAMP65+ kallats ”världens första vintagekollo” på Gågatan i Södertälje centrum.

Bland de skilda aktiviteterna märktes prisutdelning för en minivideofilmfestival på temat hur man kan göra tillvaron för våra äldre bättre i centrum som kommunens politiska partier inbjudits till. Fem partier inklusive Sverigedemokraterna hörsammade inbjudan att deltaga.

Tanken var att de fem korta videofilmerna skulle visas på en stor filmduk som satts upp i anslutning till Politikertorget.  Detta gick tyvärr i stöpet av tekniska orsaker, men SD:s representant (undertecknad) fick mottaga ett diplom från arrangörshåll som visade att vår video vunnit i kategorin ”Känsla för detaljer i den fysiska miljön”.

Enligt uppgift hade videon fått stark respons på vårt budskap att det är alldeles för få sittplatser för de äldre i centrum.

 

Ni kan hitta videon här för de som inte har sett den.

 

Medlemsträff 23 maj

I onsdags innan vårt kommunfullmäktigemöte hade vi en sedvanlig medlemsträff. Det var många som kom och däribland även en ny medlem samt en intresserad som vi hoppas kommer att välja att bli medlem inom kort. Det var en väldigt trevlig stund där det pratades om allt möjligt, från frustrationen om stigman som partiet och dess medlemmar har fått till förändringar i det politiska klimatet inför valet. Vi tackar för alla som koms medverkan och engagemang samt hoppas att fler kommer nästa gång. Det är alltid en trevlig stund att träffas och diskutera vår politik samt de saker som händer i kommunen.

 

Valdebatt med P4 Stockholm

Igår kväll höll P4 Stockholm en valdebatt i Södertälje bibliotek med 9 representanter från de partier representerade i kommunfullmäktige. Detta var vår gruppledare Beatas debut i en valdebatt och hon gjorde mycket bra ifrån sig. Det var en lärorik timme där vi kommer behöver göra vissa ändringar i våra strategier i hur vi förbereder oss i framtiden inför liknande debatter. Det fanns alldeles för lite tid att prata för att få fram det vi ville. Kortare och snabbare budskap kommer vara något vi behöver jobba på. Däremot har Beata den stora styrkan att hon kan dra från sina personliga erfarenheter när man diskuterar integration, migration etc. och berätta hur verkligheten ser ut.

 

För de som missade den kan man lyssna på hela debatten här.

 

 

—————————————————————————————————————-

 

 

Andreas Birgersson

Politisk Sekreterare

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 

andreas.birgersson@sd.se

070-621 56 21