Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 22 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 22

 

 

 

 

 

 

 

Sverigevänner,

Vi önskar er alla en härlig tid nu i denna högsommar värme! Vi får hoppas att vi fortsatt får fint väder i sommar, även om vi hoppas på en del regn också. Vi vill inte ha en fortsatt torka eller risk för bevattningsförbud etc.

 

Arbetet i kommunen fortsätter och denna veckas nyhetsbrev sätter fokus på några viktiga beslut vid veckans kommunfullmäktige.

 

Kommunfullmäktige

Telgefastigheter säljer Kringlan och Marenplan

Något som vi jobbat för samt som alliansen också tryckt på under många år är att kommunen borde minska sitt innehav av kommersiella fastigheter. Bland dessa har man velat att kommunen ska jobba för att sälja kringlan och marenplan. Detta har godkänts av kommunfullmäktige att göras. Då det var ett känsligt ärende var det under en period under sekretess, men den har nu släppts på grund av godkännandet av försäljningen. Man har jobbat för att hitta en lämplig ägare som vill jobba långsiktigt med att utveckla området och centrum i kommuninvånarnas intresse och inte för att tjäna snabba pengar. Ett beslut som vi stödjer och är stolta över att man lyckats åstadkomma. Det kommer att ta tid innan några förändringar kommer att träda i kraft eller att de nya ägarna, Stadsrum, kommer att göra några stora ändringar av lokalerna.

 

Förslag att köpa Castor-huset

Det andra sekretesbelagda ärendet på kommunfullmäktige var att kommunen föreslog att man skulle köpa Castor-huset som en strategiskt köp och för att motverka att kriminella pengar eller krafter skulle kunna köpa det. Både Alliansen och vi Sverigedemokrater vad tveksamma till detta. Oavsett om det skulle vara en bra affär, är det tveksamt att använda den sorts retorik att motivera ett köp med ett sådant högt värde. Dessutom ifrågasattes också värdet, då det inte hade värderats av ett oberoende företag eller person. Vi och realistpartiet ser också en koppling till att socialistiska Oktoberteatern huserar i fastigheten som har en nära relation till vänsterpartiet och socialdemokraterna. De har länge åtnjutit höga bidrag etc vilket vi länge har försökt stoppa. Vi ser ingen poäng eller vinst med att köpa denna byggnad. Vi yrkade på ett avslag av ärendet, Alliansen yrkade på en återremiss. Ärendet gick till votering och där vann Alliansen med nöd och näppe. Därför blev ärendet återremmitterat och kommer behöva bearbetas igen för att beslutas om vid ett senare tillfälle.

 

Kompetensförsörjningsfond

Ett återremmitterat ärende från föregående kommunfullmäktige där man kom med ett förslag om att inrätta en kompetensförsörjningsfond. Denna gången presenterade man en plan på hur man ville använda pengarna som saknades förra gången och var anledningen till att den återremmitterades. Kompetensförsörjningsfonden har ett gott syfte och ambition. Kommunen har problem med rekryteringar och det är viktigt att ha bra ledare samt kompetent personal. Detta kommer att göra kommunen till en mer attraktiv arbetsplats, samt förstärka kompetensen hos den befintliga personalen, samt ge våra chefer möjlighet att stärka sitt ledarskap. Det fanns däremot en del svagheter i planen enligt oss, till exempel saknar man helt en plan för att förstärka kompetensen i det svenska språket hos personalen. Detta tillsammans med några andra mindre svagheter är något vi kommer att behöva hålla koll på så att denna fonden som uppgår till 100 miljoner verkligen används på ett bra och effektivt sätt för att stärka kompetensen hos personalen i kommunen.

 

Bolagsstyrningsrapport Telge AB

Även detta var ett återremmitterat ärende från förra kommunfullmäktige. Man ansåg att den tidigare rapporten totalt saknade information angående fornbackenskandalen inom Telgebostäder och man krävde att få se rapporten från KPMG angående vad som hade gått fel. Denna gången var denna rapport inkluderad och därför godkändes rapporten. Däremot innehöll rapporten en hel del intressant information. Både om hur bristfällig rapporten var för att kunna hitta vad som faktiskt gått fel, man kunde peka på flera orsaker, men man kunde inte peka ut någon ansvarig. En av de stora bristerna var i att KPMG även var det revisionsbolag som under perioden som misstagen skedde var det KPMG som var det revisionsbolag som granskade bolaget och gav styrelsen ansvarsfrihet. Att de nu skulle granska vem som var ansvarig för skandalen kan te sig anmärkningsvärt. Vidare ansåg de själva att man inom de begränsningar man fått för sitt uppdrag med rapporten inte kunde hitta någon ansvarig, men erkände också att de inte hade kunnat göra en tillräckligt bred granskning. Vi har i vår budget tidigare år tryckt på att vi anser det vara ett misstag att ha så många politiker i bolagen och vill sätta in professionella styrelseledamöter som utses baserat på sina kunskaper och erfarenheter inom branschen. Detta är något vi kommer att fortsätta att jobba för under nästa mandatperiod också. Kommunen och dess bolag behöver anstränga sig att använda våra skattebetalares pengar varsamt och ansvarsfullt.

 


 

Andreas Birgersson

Politisk Sekreterare

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 

andreas.birgersson@sd.se

070-621 56 21