Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 37 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 37

 

Sverigevänner,

Vi vill tacka alla er för ert stöd och allt det ni har gjort och gör för att representera Sverigedemokraterna hos era nära och kära, på era arbetsplatser samt i er vardag. Vi vill också tacka alla funktionärer som hjälpte till att stå i valstugan, hjälpa till med affischer samt när Jimmie Åkesson kom på besök och dem som på valdagen gick upp tidigt för att dela ut valsedlar till alla 52 vallokaler och sedan dela ut valsedlar utanför dessa. Det är verkligen en otrolig upplevelse att se hur vi verkligen är en folkrörelse och att se alla engagera sig och offra sin tid för att hjälpa fler att inse vad som händer i Sverige och vad vi vill göra för att hjälpa Sverige att vända den negativa utvecklingen som vi ser. Det gör att vi som gör detta varje dag vet att vi kämpar för något som verkligen gör skillnad. Det stärker oss att veta att vi är på rätt väg att skapa en riktig förändring!

 

Valet 2018

Efter en lång väntan har vi nu fått ett troligt valresultat när sluträkningen är avklarad. Det är däremot inte fastställt (enligt val.se). Det blir nog inte någon stor skillnad från detta, och det var inte heller särskilt stor skillnad från vad som rapporterades under valnatten. Den största skillnaden är att man nu har presenterat realistpartiets resultat.

 

Södertälje:

Vi landar på 17,53% i riksdagsvalet samt 14,38% i kommunvalet för Södertäljes del.

Detta innebär att 8441 personer röstade på Sverigedemokraterna till riksdagen, samt 7229 personer till kommunfullmäktige.

 

Nykvarn:

För Nykvarn var det lite högre siffror. Där fick vi 24,6% i riksdagsvalet samt 15,44% i kommunvalet.

Detta innebär att i Nykvarn röstade 1616 personer på Sverigedemokraterna till riksdagen, samt 1064 personer till kommunfullmäktige.

 

Vi hade självklart hoppats på att dessa siffror skulle varit högre, och jag tror att vi alla kommer sitta och analysera varför det inte blev som vi riktigt tänkt oss. Däremot är vi fortfarande väldigt glada och nöjda med att vi har ett ökat stöd, både nationellt och här i kommunen.

Så här kommer mandatfördelningen mest troligt att se ut i Södertälje. Källa: val.se valsimulator

Andelen mandat i Södertäljes kommunfullmäktige har vi också en beräkning på som skiljer sig lite från de initiala beräkningarna. Realistpartiet har gått framåt och klarade den nya spärren med råge. De fick 3,27% och får därför två mandat vilket för med sig både goda och dåliga nyheter. Det innebär att Vänsterpartiet endast får 4 mandat, men också att vi är tillbaka på våra 9 mandat som vi har innehaft under nuvarande mandatperiod. Det som ändå är positivt är att vi nu har en väldigt tydlig vågmästarroll som vi inte hade tidigare. S+V+MP har endast 29 mandat tillsammans och måste ha 33 för att ha en majoritet. Samtidigt är det precis som på riksplanet så att Centerpartiet kan lämna Alliansen och gå över till andra blocket för att ge dem en majoritet. Ingen vet hur det kommer att bli än så länge, men vi är öppna för att samtala och samarbeta med olika partier.

I Nykvarn ser det ut som att vi kommer få 5 mandat, vilket är nästan en fördubbling. Vi har inte samma självklara vågmästarroll i Nyvkarn som i Södertälje, men kan ha möjlighet att påverka politiken om NP och M vill föra samtal med oss. Vi kommer ställa krav på dem om vi ska kunna stödja dem i kommunfullmäktige.

 

 

Valfusk

Under hela perioden av förtidsröstning samt under valdagen fick vi väldigt ofta in rapporter om valfusk som att det saknades sedlar eller att dessa var gömda etc. Varje gång åkte någon representant ut för att kontrollera och i så fall ställa allt tillrätta. Vi är väldigt glada att rapportera att inte en enda gång när vi kom till vallokalerna saknades det sedlar. Vi bemöttes vänligt och trevligt och de personer som bemötte oss var väldigt måna om att att skulle vara korrekt etc. Det finns inget som tyder på att det har funnits omfattande valfusk eller liknande vare sig i kommunen eller riket runt.

Har det förekommit problem? Ja absolut, i vissa fall allvarliga. Det har också förekommit fel i Södertälje. Valnämndens representanter var ute vid alla vallokalerna under valdagen och kontrollerade dessa. Vid flera av dessa kontroller upptäcktes det fel och brister. Dessa berodde på okunskap, stress, eller brist av tid, men inga av dem är något som skulle ha påverkat resultatet nämnvärt. Våra representanter som satt i valnämnden var också med att kontrollräkna alla valdistriktens arbeten och fann inga allvarliga brister. De fel som upptäcktes var nybörjarmisstag eller orsakade av otrolig trötthet då man varit uppe sen 6 söndag morgon och hållit på till kl 3 måndag morgon.

Dessa problem kommer att vara adresserade vid kommande val och förhoppningsvis kan utbildningarna bli bättre för valförrättarna samt ett ökat stöd från kommunen att bistå dessa personer. Sedan finns det andra problem med det svenska valsystemet som är tillåtet men som kan ifrågasättas om det borde vara tillåtet som utdelande av valsedlar utanför lokalerna och även plockande av valsedlar helt öppet.

Vi har sett många personer på Facebook sprida att det har varit omfattande valfusk samt uppmanande till extra val etc. Vi vill härmed be i alla fall er att inte sprida dessa rykten. Sverigedemokraterna nationellt har gått ut med samma meddelande. Det är onödigt att skapa en sådan stämning på sociala medier utan substans.

 

Vad händer nu?

Även om ingenting är helt klart om vem som kommer att ha majoritet i Södertälje kommunfullmäktige än så sitter vi inte stilla. Vi arbetar just nu febrilt med budgeten inför kommande period samt det dagliga arbetet som vi alltid har. Om det är någon av er som har förslag på saker ni tycker vi inte tänkt på eller missat i tidigare budgetar (ni hittar den här) får väldigt gärna skicka in era tankar eller förslag till andreas.birgersson@sd.se som sitter och sammanställer budgeten.

Vi är just nu på jakt efter personer som vill kandidera till förtroendepositioner inom bolag och nämnder. Vi har skickat ut ett par mail angående detta. Det finns två steg man måste fullfölja. Det ena är att man måste skicka in kandidatansökan med utdrag från belastningsregistret till riks för att bli godkänd kandidat (nytt för denna mandatperiod) samt att skicka in anmälan till sodertalje@sd.se där man skriver lite om sig själv samt vilka uppdrag man skulle vara mest intresserade av. De uppdrag som finns för Södertälje att söka kan man hitta här.

När det gäller förtroendeposter i nämnder i Nykvarn vet vi inte än hur det kommer att bli där, men man får gärna skicka in anmälan om kandidatur till riks samt till samma email som tidigare nämnts. Vidare information kommer när vi vet mer.

Vi kommer först och främst att använda oss av våra redan förtroendevalda som nu efter valet har kommit in i kommunfullmäktige i Södertälje och Nykvarn samt andra redan godkända kandidater. Vi kommer mest troligt att behöva fler som ställer upp vilket är varför vi går ut med denna informationen. Det brukar bli ca ett möte per månad med nämnd/bolag samt ett möte med nämndgruppen för att gå igenom vad som händer i alla nämnderna och kommunen. Det behöver därför inte ta särskilt mycket tid utöver mötena samt förberedande läsning av handlingar. Det är ett väldigt givande uppdrag och man lär sig mycket och har möjlighet att påverka vad som händer i kommunen samt utveckla vår lokala politik.

 

 

Tommy, Beata, Andreas och Alex vid Maren, Södertälje