Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 39 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 39

Sverigevänner,

Den gånga veckan har gått åt att förbereda inför mandatperiodens sista kommunfullmäktigemöte. Några av handlingarna som har presenterats är den tredje utredningen kring Telge Bostäder AB:s slapphet i att hantera skenande kostnader etc. För dem som är intresserade hittar man dem här. Det är en skrämmande läsning som bekräftar och styrker tidigare aningar och misstankar om att brott har begåtts. Samtidigt konstaterar man att förmodligen kan man inte ställa någon till svars på grund av att man redan har gett dåvarande styrelse ansvarsfrihet. Detta faktum gör det otroligt osannolikt att man ska kunna fälla någon i en domstol.

Idag har både LT och SVT skrivit om rapporten här och här. Vi har protesterat mot den slapphet som kommunstyrelsens ordförande och majoriteten har hanterat detta ärende. De ville inte utreda detta alls, utan tillsatte en snabbutredning som inte konstaterade mycket alls. Oppositionen med oss har tryckt på för ytterligare utredningar som har skett, men alla dessa har begränsats. Trots detta har det kommit fram svidande kritik gentemot företaget samt hur styrelsen inte har tagit det på allvar när de fick reda på problemet.

Vi kommer att kämpa hårt under kommande mandatperiod för att något liknande inte ska hända igen.

Det är våra invånares skattepengar som vi ska förvalta. Dem ska vi förvalta väl, som om de vore våra egna. Tyvärr ser inte den styrande majoriteten på förvaltning på det sättet. Det är alltid problem med pengar och att man inte har tillräckligt.

 

 

Nya kommunfullmäktigegruppen

Förra veckan fick vi reda på hur många som kom in. Nu är det också fastställt vilka som kom in och vilka som kommer att representera oss i kommunfullmäktige samt vilka som är ersättare de gånger någon skulle få förhinder.

De förtroendevalda ordinarie ledamöterna för Södertälje är:

Beata Milewczyk

Joachim Hagström

Mariusz Kawecki

Tommy Hansson

Andreas Birgersson

Kjell Bohman

Monica Thorsell

Alex Nilsson

Mauri Voittonen

 

De förtroendevalda ersättarna för Södertälje är:

Jennie Voittonen

Robert Olsson

Hans Joglund

Elena Tossavainen

Rickard Graff

 

De förtroendevalda ledamöterna i Nykvarns kommunfullmäktige är:

Leonardo Horvat

Patrick Claesson

Kjell Lindberg

Kent Jansson

Mats Claesson

 

Vi vill tacka alla dessa för deras engagemang samt villighet att ställa upp som representanter för Sverigedemokraterna Södertälje respektive Nykvarn. Det är inte helt lätt även om stigman ute i samhället har blivit mindre påtaglig. De har alla kämpat hårt under valrörelsen och det har gjort skillnad.

Vi ser fram emot att få jobba tillsammans under kommande mandatperiod genom att verka för att Södertälje och Nykvarn går mot en bättre framtid.

 

Majoritetsställningarna i kommunerna

I Södertälje blev vi klar vågmästare och mellan blockgränserna detta hade vi hoppats att få kunna utnyttja för att få igenom vår politik eller i alla fall få mer inflytande i kommunen. Tyvärr valde Centern och Kristdemokraterna att lämna Alliansen och gå över till S och MP för att bilda majoritet. Detta är ett drag som vi inte tror kommer gynna dessa partier i längden. Därför har vi nu ändrat fokus från att behöva stödja en minoritet i kommunen till att vara det ledande oppositionspartiet.

 

Vårt fokus under denna mandatperiod kommer att vara bland annat att visa att vi kan samarbeta och kompromissa, samt stärka väljarnas förtroende för oss här lokalt i Södertälje. Det har varit en del skriverier om oss i tidningar om tidigare medlemmar där det nog har verkat mer turbulent än det har varit. Samtidigt har vi ett väldigt starkt förtroende för de förtroendevalda som vi har idag. Vi måste visa väljarna samma sak. Stabilitet och förtroende är viktigt för väljarna.

För Nykvarns del har Nykvarns partiet och Moderaterna förlorat sin majoritet och behöver ett till parti för att kunna styra kommunen. De har sagt att de inte utesluter att prata med något parti. Vi har ännu inte fört några diskussioner men hoppas att de i alla fall tänker hålla sitt ord om att prata med alla. Vi är villiga att stödja dem om de kan göra några eftergifter på våra viktigaste punkter som vi har drivit i kommunen. Vi hoppas på att kunna lämna tydligare besked om detta de kommande veckorna.

 

Förtroendeposter i nämnder och styrelser i kommunen

Vi har skickat ut ett antal mail under de senaste veckorna. Vi vill bara här påminna alla om att sista datumet för att skicka in sin anmälan till kommunföreningen är nu på söndag den 30 september. Detta så att vi har lite tid på oss att behandla alla anmälningarna innan mandat periodens första kommunfullmäktigemöte i Oktober.

 

 

Tommy, Beata, Andreas och Alex vid Maren, Södertälje