Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v 41 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v 41

 

 

Sverigevänner,

Även om det är otroligt hur vissa partier väljer att sätta sig i knäet på socialdemokraterna och miljöpartiet samtidigt som sandlådan i riksdagen fortsätter utan ände i sikte fortsätter arbetet här på lokal nivå. Annonseringen av denna majoritet i kommunen tog många på sängen och konsekvenserna vet få då vi fortfarande inväntar deras budgetförslag för att se vilken inverkan de har fått på politiken här i Södertälje. Troligen inte mycket.

Vi har spenderat tiden sen annonseringen med att försöka förhandla med resten av partierna för att se möjlighet till valtekniskt samarbete för att stärka vår position som oppositionsparti samt att kanske hjälpa något annat parti få representation i nämnder. Något vi anser vara väldigt viktigt för demokratin även om det kanske inte gynnar oss direkt anser vi inte heller att vi förlorar särskilt mycket på det heller.

Våra förhandlingar med moderaterna samt realistpartiet föll tyvärr igenom när de tillsammans med liberalerna valde att gå ihop i ett valtekniskt samarbete. Vi hade kommit långt i våra förhandlingar med realistpartiet och trodde vi var rätt överens. Vi förde även en del diskussioner med moderaterna om att vara flera partier och gå ihop. De sa snabbt att de förmodligen skulle gå själva då de inte såg någon poäng med att gå ihop med något parti i det läget.

Vårt främsta förhandlings syfte var att hjälpa realistpartiet att få representation i nämnder och bolag då det verkade som de inte alls skulle få möjlighet till det givet valresultatet. Vi var på väg att ge RP ett väldigt generöst erbjudande om poster i nämnderna och bolagen när vi fick informationen att de hade gått ihop med moderaterna och liberalerna. Givet valresultatet hade vi fått 2 ordinarie stolar i varje nämnd samt 2 ersättarplatser. Av dessa hade vi tänkt erbjuda RP en del ungefär 1/3 av stolarna. Som det är nu när dessa tre partier går ihop förlorar vi den extra platsen som vi skulle fått. Vi har därför nu enbart 1 ordinarie samt 1 ersättarplats att fylla i nämnderna och bolagen.

Som med valresultatet är det inte detta vi hade tänkt oss, men vi finner oss i situationen och kör vidare.

 

Konstituerande kommunfullmäktigegruppmöten


Under helgen och igår har det hållits konstituerande kf-gruppmöten för att votera kring vem som ska vara gruppledare, vice gruppledare samt gruppsekreterare i respektive kommunfullmäktigegrupp i Södertälje och Nyvkarn.

 

I Södertälje valdes i fredags Beata Milewczyk in som gruppledare, Joachim Hagström som vice gruppledare, samt Andreas Birgersson som gruppsekreterare.

 

I Nykvarn valdes igår Mats Claesson som gruppledare, Patrick Claesson som vice gruppledare, samt Kjell Lindberg som gruppsekreterare.

 

Vi vill tacka Tommy Hansson för deras ansträngningar i deras tidigare befattningar som vice gruppledare tillika gruppledare och önskar alla återvalda samt nyvalda all lycka till!

 

Vi har ett stort förtroende för båda våra kommunfullmäktigegrupper. Vi har väldigt starka förtroendevalda och ser mycket fram emot de arbete som ligger framför oss, även om vi har en hel del att uträtta.

 

Budgeten

Budgetarbetet har kommit en bit på vägen och vi kommer att försöka vara klara här i oktober med det mesta av arbetet. Vi skulle gärna vilja få in förslag från alla om ni har något att tillägga. Vi har fått in en del tankar, men hoppas på mer feedback. Detta för att det som mycket som möjligt ska spegla vad våra väljare och medlemmar anser behöver göras här i Södertälje.

Alla tankar och förslag får gärna mailas in till andreas.birgersson@sd.se

 

Beata Milewczyk (höger) samt Joachim Hagström (vänster) valdes som gruppledare respektive vice gruppledare i SD Södertäljes kommunfullmäktigegrupp.