Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 43 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 43

Sverigevänner,

Även om det känns som att politiken på regeringsnivå står stilla då regeringsförhandlingarna är låsta, fortsätter vår vardag i kommunerna som vanligt. Vi fortsätter vårt arbete att granska majoriteten som det enda riktiga oppositionspartiet. Majoriteten som nu består av S, MP, C och KD diskuterar nu om hur de ska lägga upp den kommande organisationen med antal kommunalråd, nämnder, arvoden samt antal ledamöter i nämnder och bolag. Från dessa överläggningarna har det läckt ut en del information även om inget är helt bestämt. De indikationer vi får är att majoriteten verkar vilja på olika sätt missgynna realistpartiet, precis som de har försökt missgynna oss tidigare. Vi har inte riktigt lyckats ta reda på om och hur de förändringarna även kommer att missgynna oss på något sätt. Det för oss sverigedemokrater inte helt förvånande, men ändå tråkiga, är hur dessa partier hela tiden nämner deras värdegrund, om allas lika värde, samt pratar om hur viktigt demokrati är. Tydligen gäller det inte de som inte tycker som dem, samt att demokrati är bara viktigt så länge det gynnar dem själva.

Beroende på hur de reella förslagen blir när det väl kommer till kommunfullmäktige kommer nog reaktionerna från både oss och realistpartiet vara negativa. Vi har inget emot besparingar och att dra ner på antalet politiker i nämnderna etc., men skillnaden ligger i motivationen. Vi vill göra det för att vi har väldigt höga utgifter med sjunkande inkomster, då behöver man göra avkall på vissa områden. Då behöver man samtidigt göra besparingar på andra områden inom den kommunala organisationen och verksamhet. Vi har inte sett några sådana indikationer än så länge. Vi får se vad deras budget kommer specificera.

 

Kommunfullmäktige (Nykvarn)

Förra veckan hade Nykvarn sitt första kommunfullmäktige med den nya kommunfullmäktigegruppen. Valresultatet gjorde att vi har fått 5 mandat av 31 i Nykvarns fullmäktige. Alla 5 var på plats och redo att representera våra väljare i Nykvarn kommun. Gruppen hade flera synpunkter på flera av dagordningens ärenden men speciellt på tre av dem. I ena ärendet reserverade gruppen sig och i de 2 andra yrkade dem på återremiss på grund av att de behövde längre beredning. Flera andra ledamöter höll med i flera av synpunkterna som framfördes av gruppen vars röst utgjordes av nytillträdde gruppledaren Matte Claesson. Som väntat röstades tyvärr förslagen igenom trots detta. Vi är väldigt stolta över vår nya kommunfullmäktigegrupp i Nykvarn och har stort förtroende för deras kompetens och vilja.

 

Medlemsmöte 2018-10-21

Den 21 oktober hade vi ett medlemsmöte där ett 30-tal medlemmar kom. Det blev en väldigt givande stund av reflektion och diskussion kring hur valkampanj och valarbetet hade gått och analyser av valresultatet samt vad vi kunnat göra bättre. Det är alltid lika trevligt att träffa och umgås med våra medlemmar och förtroendevalda, det var en god stämning på mötet och den konstruktiva kritik som framfördes kommer att tas tillvara på för att förbättra vårt arbete i kommande valrörelser.

 

Styrelsemöte 2018-10-24

Onsdagen den 24 oktober hade föreningen sitt 9:e styrelsemöte för året. Det var många viktiga diskussionspunkter och beslutspunkter med goda samtal och diskussioner kring dessa. Bland annat röstades det om en ny lokal som man lade fram och detta gick igenom. Vår ordförande Joachim Hagström fick i uppdrag att förhandla med hyresvärden för att ta fram ett avtal. Detta innebär att vi kanske inom kort kommer ha en lite större lokal som bättre kan fylla de behov vår växande förening har.

 

Tommy, Beata, Andreas och Alex vid Maren, Södertälje