Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 49 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 49

 

 

Sverigevänner,

Den senaste tiden har vi ägnat mycket tid till att skriva och avsluta vår budget. Den har varit baserad på tidigare års budgetar, speciellt förra årets, och är därför inte helt annorlunda från den. Många kommuner ska nu i slutet av året fastställa sina budgetar inför kommande år, vilket även riksdagen ska göra. Det är alltid en spännande tid då alla partierna gör klart vilka av sina prioriteringar som ska satsas på mest och vilka man får stå tillbaka med under en period. Vi har varit restriktiva med våra satsningar av den anledningen att de flesta ekonomer har nu varnat för att högkonjunkturen nått sin kulmen, och vi kommer glida in i en lågkonjunktur under de närmaste åren. Detta måste kommuner och Sverige vara förberedd på. Det är något vi har försökt ta hänsyn till i vår budget. Ett stort problem är att politiker i många av de andra partierna samt majoriteten i kommunen försöker ignorera dessa indikationer och varningar. Konsekvenserna för detta kan komma att bli stora.

Precis som man har gjort med äldrevården i Södertälje. Den har under många år fått mycket kritik om bristande kvalité samt undermålig service. Personal har länge varnat för bristande arbetsförhållanden och ur de påverkar våra äldre negativt. Ändå går kommunen back med mångmiljonbelopp, och man har valt att ignorera detta tills slutet av året då man plötsligt måste skjuta till ett 20-tal miljoner kronor för att inte behöva sänka kvalitén ytterligare. Antingen har majoriteten helt felbudgeterat eller så är hela organisationen extremt ineffektiv. Tyvärr har man under flera år valt att helt ignorera detta, och inte gjort några försök till att lösa de stora underskott man har varje år inom flera sektorer inom äldrevården.

Även om man är medveten om dessa stora brister i den kommunala verksamheten väljer man att utöka den egna andelen och ta över mer av de privata sektorns platser istället för att hitta någon annan som kan göra jobbet. De privata har i dagsläget mycket högre betyg av brukarna själva, samt att de faktiskt också är billigare. Om brukarna är mer nöjda tyder det på en högre kvalité samt att de anpassar tjänsterna efter brukarna, så att de blir nöjda. Då är det ansvarslöst att fortsätta prioritera ner de privata alternativen och satsa på att ta över med den kommunala verksamheten, trots att man går back varje år, och gör ett sämre jobb.

Detta kommer bli en av de största utmaningarna kommunen kommer ha de närmaste åren. Vi prioriterar kvalitén och att våra äldre ska vara nöjda med den servicen som de ges. Inte om det är en kommunal verksamhet eller privat som utför tjänsterna.

 

Budgeten

Budgeten är nu färdig och länk till den hittar ni på vår hemsida. I onsdags lämnade vår ordförande Joachim Hagström in budgeten till kommunens sekreterare. Alla budgetalternativen kommer att debatteras den 17/12 då omröstning även sker.

Vår ordförande Joachim Hagström på väg med budgeten till Stadshuset.

 

KLK 2018

I helgen hölls det återigen Sverigedemokraternas Kommun och Landstingskonferens. Den hålls ungefär vartannat år och är till för förtroendevalda i kommuner och landsting. Det är också där den kommunala och landstingspolitiken brukar fastställas, dock ej detta året. Detta året valde de att fokusera seminarierna och hela konferensen på alla de nya förtroendevalda. För att ge dem en god start på sin uppdrag och hjälpa dem i sin nya roll. Vi hade en delegation på 7 personer där vi hade 6 från Södertälje och 1 från Nykvarn. Det var en trevlig stund för dessa och det var en möjlighet att också stärka deras band och skapa en bra gruppsamhörighet.

Vår delegation på KLK 2018

Medlemsträff

Vi kommer att ha en medlemsträff den 16/12 kl 13:00. Vi bjuder på glögg och lite lussebullar och tänkte att vi har lite mysigt tillsammans när vi diskuterar lite politik, kommande julplaner och kanske den stundande budgetdebatten etcetera. Det går även bra att bjuda in en vän eller intresserad att lära känna oss lite bättre.

Varmt välkomna!

 

Årsmöte

Varje år måste föreningen hålla ett årsmöte där föreningens medlemmar väljer en ny styrelse, valberedning etc. Ett möte som kanske känns lite formellt och tråkigt men som är väldigt viktigt. Där får man även höra vad föreningen har gjort under året och styrelsens arbete och mycket mer.

Det har fastslagits att detta ska ske den 10 februari 2019, alltså andra helgen i februari. Detta är än så länge preliminärt, och en formell kallelse kommer att skickas ut per post innan med tid och plats också. Handlingar kommer att komma ca en månad innan mötet.