Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 8 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 8

 

 

 

 

 

Sverigevänner,

Nu har valåret börjat på riktigt, och tror inte det är någon som har missat alla utspel och kampanjer som både de lokala organisationerna men speciellt riksorganisationerna har påbörjat. Så här kommer det att fortsätta till valdagen, och var beredda på en smutsig valkampanj. Vi måste däremot lyfta oss över den. Så kom ihåg att i alla era diskussioner både på nätet och ansikte mot ansikte så var vänliga och respektfulla oavsett andras åsikter. Var däremot tydliga med hur vi som parti och medlemmar står till olika frågor. Var också extra uppmärksamma på olika påståenden. Rätta där det finns fel men var även källkritiska oavsett hur troligt det kan låta. Dela inte direkt utan att kolla upp faktan. Det är otroligt viktigt att vi i denna valrörelse ser till att vi är de mest förtroendeingivande. Detta gör vi genom att vara respektfulla, tydliga och genom att alltid ha korrekt fakta i våra argument.

Vi kommer att behöva en del frivilliga som vill hjälpa till under kommande torgmöten och andra events. Om ni vill ställa upp hör gärna av er till aktiv.sodertalje@sd.se för att göra det lättare för aktivitetsgruppen att planera inför dessa event och veta vilka de kan vända sig till direkt.

 

Utbildning i kommunpolitiska verktygslådan del 4

Nu på lördag kl 12:00 börjar del 4 av den populära utbildningen om den kommunpolitiska verktygslådan. Denna gången kommer Rune Öhlund som inte hade möjlighet att komma förra veckan att hålla en föreläsning kring retorik. Vi kommer att vara i stadshuset i sal demokratin. Förra veckan gavs en unik möjlighet att prova på tekniken och där flera fick stå framför alla och presentera en egen motion där de fick hålla ett framförande, argumentera för sin motion eller interpellation.

 

Som tidigare tillfällen kommer mackor och fika att serveras för deltagarna. Vi hoppas att många kommer komma, och hoppas att vi träffa er där.

 

Internationella kvinnodagen

Redan den 8 mars har vi ett event där vi kommer att stå på politikertorget tillsammans med de andra partierna på den internationella kvinnodagen. Vi kommer att behöva 2-3 friviliga som har möjlighet att vara där mellan 12-16. Det kommer främst att vara gymnasieelever som kommer att vara där, men mot slutet kommer det säkert att komma fler från allmänheten. Om det är flera som anmäler sig kan timmarna också delas upp i olika pass, kanske 2 timmars pass. Skicka ett email till aktiv.sodertalje@sd.se för att anmäla er att hjälpa till under eventet.

 

Miljönämnden

Under det senaste miljönämnden godkändes förra årets bokslut för 2017. Detta följdes upp av en genomgång av nämndens verksamhet under hela 2017. Det visade sig att relativt få ärenden hade slutförts. Man tog då återigen upp personalfrågan som anledningen till att detta. Det man däremot har lagt ner mycket resurser på är det stora arbetet kring inventering och undersökning av reningsverk och minireningsverken runt om i kommunen.

 

Den nationella kontrollplanen som livsmedelsverket varje år lägger fram är svår att följa då den inte alltid är anpassad efter de olika kommunernas förutsättningar. Kommunerna får ofta skapa sin egen kontrollplan i alla fall för att anpassa planen efter kommunens förutsättningar. På grund av detta har nu livsmedelsverket börjat lyssna på kommunerna och börjat samarbeta mer med kommunerna direkt.

 

Även tillsynsplanen enligt miljöbalken är inte särskilt tydlig och kan vara svårt för kommunerna att efterfölja då underlaget ter sig som luddigt. Planen som tjänstemännen har tagit fram försöker ändå så gott det går följa miljöbalken, och godtogs därför av nämnden.

 

Det gicks även igenom den revisionsrapporten som kommunrevisionen hade beställt angående dokumenthantering i kommunen och hur den följer offentlighetsprincipen. Miljönämnden visade sig ha ett antal brister i sin hantering som delvis berodde på ett dokumentprogram som nu ska uppdateras men även brister i sina rutiner. Dessa ska man jobba med att ändra och förbättra.

 

Det informerades också om en fladdermusinventering som ska genomföras under våren.

 

——————————————————————————————————————–

 

Andreas Birgersson

Politisk Sekreterare

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 

andreas.birgersson@sd.se

070-621 56 21