Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 8 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 8

 

 

 

 

Sverigevänner,

Det blir en lite kortare veckobrev denna veckan. Det har hållits det månatliga styrelsemötet för föreningen där budget och valbudget för året har lagts, och nu kommer det att börja på riktigt då vi nu har medel att använda oss av, och vi har redan en plan som kommer att implementeras på hur vi ska gå vidare. Så bli inte förvånade om det snart börjar dyka upp lite annonser lite här och var. Vi jobbar hårt för att förbereda våra kandidater och andra som är intresserade av uppdrag för detta, och därför har vi hållit utbildning serien den kommunalpolitiska verktygslådan som har varit väldigt populär. Vi kommer snart att publicera den verksamhetsplanen som finns, alltså de torgmöten, utbildningar, föreläsningar etc som vi kommer att hålla under våren. De som kom på vårt informationsmöte har redan sett en tidig version av den, men nu kommer snart en uppdaterad version. Vi hoppas att det kommer underlätta att få en överblick över de evenemang som är planerade.

 

Utbildning i kommunpolitiska verktygslådan del 3

Nu på lördag kl 12 börjar del 3 av den populära utbildningen om den kommunpolitiska verktygslådan. Denna gången kommer fokuset att ligga på retorik, där vi kommer ha en expert på retorik som kommer och utbildar oss. Vi kommer att vara i stadshuset i sal demokratin. Detta är samma sal som kommunfullmäktige håller sina möten i, vilket kommer ge en unik möjlighet att prova på tekniken och om man vill stå framför alla och öva på att göra ett framförande, argumentera för en motion eller liknande. Som tidigare tillfällen kommer mackor och fika att serveras för deltagarna. Vi hoppas att många kommer komma, och hoppas att vi träffa er där.

 

Utbildningsnämnden

Under utbildningsnämnden i veckan var det flera beslut som togs, men de mest intressanta som togs upp var de rapporter vi fick från utbildningsdirektören och även från den nya grundskolechefen. Den första var om skolskjutsarna som man nog måste säga var helt katastrof under årets början när Samtrans tog över uppdraget efter den nya upphandlingen. Vi fick en tidig rapport kring vad som hade gått fel. Som vanligt i liknande fall så kan inte hela skulden skyllas på en part. Det har varit båda parter som har brustit, och det visade sig att båda parter faktiskt inte hade följt gängse praxis och brutit mot sina egna rutiner, som alltså inte följdes. På grund av detta så upptäckte man inte de problem som skulle uppstå när man sen kom igång med allting på riktigt. En stor brist som kommunen missade var att ha en projektledare som ledde projektet att lämna över uppdraget till Samtrans, och vara ansvarig att se till att allting skulle gå rätt till. Detta är något man har vid varje projekt, men det hade man inte för detta projekt. Det är mycket som kommunen kommer behöva jobba för att förbättra vid nästa upphandling, det har skett för många missar på alla de senaste stora upphandlingarna.

Kommunens chef för grundskolan presenterade även en analys över slutbetygen för våra niondeklassare. Där hon presenterade en del kontroversiella fakta. Hon presenterade statistik för barn i nionde klass, vilket visade att det fanns stora skillnader mellan betygen hos pojkar och flickor, men att de största skillnaderna var mellan barn födda utomlands med utländska föräldrar, barn födda i Sverige med föräldrar födda utomlands och barn födda i Sverige med föräldrar födda i Sverige. Där barnen som är födda utomlands, och barn födda i Sverige med föräldrar födda utomlands har mycket lägre betyg. Detta ansåg centerns Nina Wallin var konstigt, och undrade om det var ok att presentera sådan här statistik som visade på skillnader baserade på härkomst. Hon ifrågasatta även statistikens relevans och ansåg att den var felaktig. Hon var mer intresserad av att det var skillnad på betygen hos pojkar och flickor.

 

 

 

——————————————————————————————————————–

 

Andreas Birgersson

Politisk Sekreterare

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 

andreas.birgersson@sd.se

070-621 56 21