Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 41 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 41

 

 

Sverigedemokraternas budget för Södertälje kommun

Budgetarbetet går nu in i sin slutfas där det sista arbetet på förslaget görs. Den har precis skickats iväg till vår kommunfullmäktigegrupp för att gås igenom av dem. Därefter kommer vi att kalla styrelsen och medlemmar på ett möte i slutet av oktober där den kommer att presenteras. Där kommer alla ha möjlighet att ställa frågor om de förslag som vi har till kommunen och varför vi kommer lägga fram de förslag som vi har. Ta möjligheten i akt att komma och vara först att se vår budget!

 

Kommunfullmäktige

Septembers kommunfullmäktige var ett spännande möte där vi hade två stora frågor som togs upp. Det första var en motion om tolkkostnader som vi ansåg att den som uteblir utan att avboka ska själv bekosta de kostnader det uppstår. Vi hade även en interpellation där kommunstyrelsens ordförande Boel Godner skulle svara på hur det kommer sig att majoriteten har ändrat sig angående kameraövervakning. Flera andra frågor togs upp, men dessa två var viktigast för oss under detta möte, och skapande en stundvis hätsk debatt mot oss.

 

Tolkkostnader

Marius Kawecki, kommunfullmäktige, lämnade i våras in en motion angående de stigande kostnaderna för tolkar som vi har i kommunen. De har uppmärksammats av oss att det ofta sker att invånare med tolkbehov som har bokat ett möte med en myndighet och en tolk inte dyker upp på mötet. Eftersom en tolk har kommit för att utföra ett jobb behöver personen i fråga få betalt för det jobb som skulle utföras. Denna kostnaden står idag kommunen för. Vi anser att detta är en onödig kostnad som inte borde drabba kommunen då vid ett uteblivet läkarbesök får man en kostnad för att man inte kom. Därför föreslog Sverigedemokraterna Södertälje genom Marius att kommunen i dessa fall skicka en kostnad till personen som hade bokat mötet men sedan inte hade kommit på mötet utan giltig frånvaro eller avbokat mötet i förtid. Det svar vi fick i kommunen var att det finns ingen lagstiftning som säger att man får göra detta, och att det dessutom kan uppfattas som diskriminerande.

 

Vi delar självklart inte detta, och kf-gruppen reserverade sig till förmån för vårt eget förslag. Detta är något som vi kommer att kämpa för inför nästa år under valet och även framledes.

 

Interpellation angående kommunstyrelsens ändring i åsikten kring kamerabevakning

Marius Kawecki hade även skickat in en interpellation till Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, om varför det nu kommer ett förslag från kommunstyrelsen om att utöka kameraövervakningen när man tidigare besvarade en motion för ett år sen med motivationen att kommunen redan har ett gott samarbete med polisen angående just kameraövervakning.

 

Bakgrunden till interpellationen är att några veckor efter motionen behandlades hösten 2016 kom en insändare i LT där polisen själva ansåg att det behövdes mer kameraövervakning och att de skulle jobba för detta. När nu kommunstyrelsen ett år senare kommer med en motion i linje med Sverigedemokraternas motion för ett år sen, ansågs det märkligt. Med rätta ville Marius ha svar på hur detta kan komma sig. Svaret blev som vanligt inte ett svar på frågorna utan en kritik kring “vår debatteknik”. Där vi anklagades för att skapa otrygghet i kommunen genom vår debatteknik. Ett väldigt märkligt påstående får man säga.

 

Vi får konstatera att vi ändå får igenom vår politik genom att andra kopierar våra förslag och genomför dem sedan själva. Det är ändå på sätt och vis en komplimang att man gör på detta viset. Det händer i många kommuner, och även på riksnivå. Tråkigt när partierna inte kan vara vuxna nog att erkänna detta. Men det får vi leva med tills efter valet 2018. Då hoppas vi på större inflytande och en konkret möjlighet att påverka direkt!

 

——————————————————————————————

 

Andreas Birgersson

Politisk Sekreterare

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 

andreas.birgersson@sd.se

070-621 56 21