Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 42 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 42

Sverigevänner! Vårt arbete fortlöper dag för dag och vi kommer närmare och närmare valet. Det märks inte bara i kommunen utan också på riksplanet och i media. Vi kan alla känna och se hur tongångarna och spänningen stiger.

 

Vi är fortsatt positiva och optimistiska inför det kommande valet nästa höst. Vi satsar på en dubblering av antalet röster och mandat inte bara i riksdagsvalet utan även här i Södertälje kommun. Glädjande nog har vi redan fått så många kandidater för kommunfullmäktigelistan att vi glatt kan meddela att vi klarar av den fördubbling av antalet mandat som vi siktar mot. Trots detta söker vi fortfarande fler kandidater som vill engagera sig för att kunna ha fler på listorna om vi skulle lyckas ännu bättre än vår målsättning. Det ger oss också bättre möjligheter att kunna välja ut de som är mest villiga, mest kompetenta och med starkt driv att verkligen satsa på att driva genom vår politik. Vi behöver också många engagerade medlemmar till nämnder och styrelser som skall tillsättas efter valet. De av er som är intresserade tveka inte att ta kontakt med oss eller kom på en medlemsträff eller medlemsmöte.

 

Stefan Jakobssons besök och föreläsning

I onsdags kväll den 18/10 hade vi i Södertälje SD äran att få ett besök av vår skolpolitiske talesperson i riksdagen Stefan Jakobsson. Han höll en mycket lyckad föreläsningen för cirka 20-talet lyhörda medlemmar och intresserade. Stefan pratade mycket om den nuvarande situationen i den svenska skolan som minst sagt är skrämmande.

Han pratade även om hur skolorna i bland annat Singapore fungerade. De har förmodligen ett av världens bästa skolsystem- och det är just där bland världens bästa som Sverigedemokraterna vill att det svenska skolsystemet ska hamna.

Vi i Sverigedemokraterna Södertälje vill tacka Stefan Jakobsson för en mycket lyckad föreläsning. Vi är säkra på att om Stefan får ett mycket större inflytande i riksdag och i den kommande regeringen efter valet 2018 så kommer Sverige att röra sig i den riktningen.

 

Rapporter från nämnder

Miljönämnden

I nämnden gavs en muntlig rapport angående de 24 spillvattenpumparna där det återigen visade sig finnas många brister. Årets inspektion visade på 15 brister på områdena vid spillzonerna runt pumparna och vid cisternens påfyllningsplats.

Ännu en rapport gavs angående Måsnaren och arbetet kring dess överlevnad. Undersökningar visar tecken på att sjön är övergödd och att det finns ca dubbelt så mycket fosfor som riktvärdena säger att det borde finnas. Det kommer att krävas muddring och kemisk fällning för att få bukt med problemen.

Flera projekt avrapporterades däribland kustleden där det finns ett förslag om att inrätta en vandringsled mellan Södertälje och Järna.

 

Socialnämnden

Information gavs om hur handläggningar på socialkontoret går till. De har haft så mycket att göra på socialkontoret att de inte har haft tid att göra de kontroller som borde göras. Detta innebär risken att de beslut som tas kanske inte alltid är helt korrekta. Det kom också fram  att på kontoret finns det en kultur av att inte polisanmäla. Detta innebär att oftast när en tjänsteman eller handläggare blir hotad polisanmäls inte detta. På grund av dessa hot och att de inte heller polisanmäls sjunker tryggheten bland personalen. De har dessutom en väldigt hög personalomsättning. Personalomsättningen låg på hela 70% under 2015 fick en ledamot som svar på en fråga. En så hög personalomsättning är alarmerande. Det kan inte vara lätt att behålla någon form av kontinuitet i arbetet när mer än hälften slutar varje år. Dessa saker visar på stora brister på kontoret och i deras rutiner. Det är väldigt allvarligt anser vår representant i nämnden. Det är svårt att inte beteckna detta som ett krisläge.

 

Äldreomsorgsnämnden

En enkät visar att den kommunala hemtjänsten är den allra sämsta enligt brukarna. Alltså sämre än samtliga privata alternativ. Samtidigt vill kommunen utöka den kommunala delen av hemtjänsten till 60%. Nämnden har huvudfokus på att minska kostnaderna vilket inte kan anses vara positivt för brukarna. Brukar-timmarna har även minskat sedan man införde Lagen Om Valfrihetssystem (LOV). De har minskat till den grad att de är mindre än innan man införde LOV. Detta trots att antalet pensionärer ökar och därav också behovet av fler hemtjänsttimmar. Det anser vi i SD är väldigt märkligt. Vi måste kunna erbjuda en likvärdig vård för alla som har samma behov. Vi kan inte dra ner på timmar för våra äldre bara för att spara pengar trots att stora behov som kommunen är ansvariga för är ouppfyllda. Vi tar även upp detta i ett av avsnitten i vår budget som kommer att presenteras snart.

 

———————————————————————-

 

Andreas Birgersson

Politisk Sekreterare

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 

andreas.birgersson@sd.se

070-621 56 21