Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 44 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 44

 

 

Hej Sverigevän!

Den senaste veckan har verkligen känts som ett par dagar kortare än normalt. Det känns som att saker och ting går otroligt snabbt just nu och det är väldigt mycket som händer. Vi har haft ett kommunfullmäktige-gruppmöte och några nämndmöten. Samtidigt har vi planerat för det öppna mötet i Nykvarn och genomfört det i går. Vi har även arbetat med att förbereda medlemsmötet som vi skall ha på tisdag i nästa vecka (den 7:e november). Vår gruppledare har blivit kontaktad av personer som är intresserade av att kandidera inför valet och träffat dem för en kort introduktion till föreningen. De har blivit informerade om vad det innebär att kandidera och att engagera sig i föreningen. Med andra ord – spännande tider och väldigt mycket att göra!

 

Kommunfullmäktige gruppmöte

Under måndagen hölls det månatliga mötet som SDs kommunfullmäktigegrupp har för att förbereda inför kommunfullmäktigemötet. Största delen av mötet togs upp av att gå igenom handlingarna till det kommande mötet i kommunfullmäktige där gruppen fick en kort sammanfattning och redogörelse av föreningens politiske sekreterare Andreas Birgersson. Under dessa punkter diskuterades kommunens delårsbokslut. Det konstaterades att dessa alltid är försenade och därför blir det svårt att hinna gå igenom dessa inom rimlig tid för att kunna godkänna dem. Det beslutades därför att gruppen och även SDs nämnd-representanter skall lämna reservation på delårsbokslutet – att man tagit del av rapporten men inte haft nog tid att gå igenom dem för att kunna godkänna det.

 

Öppet möte i Nykvarn 2 november

Under torsdagen hölls ett öppet möte i Nykvarn för alla medlemmar och intresserade som är nyfikna på vad Sverigedemokraterna och vår kommunförening vill uppnå i Nykvarn. Några medlemmar från Nykvarn tillsammans med representanter från kommunföreningen och distriktet var där. Vår vice-ordförande Joachim Hagström presenterade vår historia och bakgrund i Nykvarn och våra framtida planer. Detta följdes av en diskussion mellan alla parter där även de som anmält sin kandidatur inför nästa val deltog med vilka frågor de anser ska stå på agendan inför valet. Allt som allt ett väldigt produktivt möte, och trevligt att få träffa de Nykvarnsbor som tog tillfället i akt att komma.

 

Tekniska nämnden

Det har varit mycket rabalder om det nya skyttecentrumet som planerades av kommunen i området Gärtuna. Det har varit kritik inte bara från skytteklubbarna utan även från de boende i området. Dessutom har de som har hästverksamhet i närheten klagat och uttryckt sin oro. Kommunala tjänstemän har utan att få ett godkännande av de aktuella nämnderna skrivit på ett kontrakt att arrendera mark i området med intentionen att bygga ett skyttecentrum där. Vi kan nu med glädje meddela att dessa planer har ändrats. Nämnden godkände ett förslag om att avbryta skapandet av ett gemensamt skyttecentrum. Kontoret har även sagt upp arrendekontraktet på den tilltänkta marken. Vi vet att detta kommer glädja många i området, och hoppas nu att kontoret kan lösa problematiken genom samtal med de olika klubbarna för att hitta en bra lösning. Nämnden har också kommit fram till att Boendeparkeringarna inte används på ett effektivt sätt, och har därför fått i uppdrag att marknadsföra dessa bättre.

 

Kandidera för Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

2018 går Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn till val på en Sverigedemokratisk politik för alla. Vi kommer under detta val att ha stängda listor. Detta innebär att man på valsedeln inte kan skriva namn på personer som inte är av partiet godkända kandidater. Det är därför av största vikt att du kandiderar före den 1 december 2017. Du behöver inga förkunskaper inom politiken! Alla som kandiderar kommer att bli utbildade av partiet och väl förberedda inför sitt förtroendeuppdrag. Vi har flera personer som redan har anmält sin önskan att kandidera, men vi skulle fortfarande vilja se fler som anmäler sitt intresse. Vi behöver er! Sverige behöver er!

 

——————————————————————————————-

 

Andreas Birgersson

Politisk Sekreterare

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 

andreas.birgersson@sd.se

070-621 56 21