Nyhetsbrev v. 18 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Nyhetsbrev v. 18

 

Som vi förklarade i förra veckan är vårt nyhetsbrev en nysatsning för att se hur vi på bästa sätt skall kunna få ut information till alla våra medlemmar i Södertälje/Nykvarn. Vi tänker skicka ut brevet en gång per vecka och informera om vad som har hänt i de nämnder och styrelser där vi sitter med och får insikt. Vi kommer därför att i början experimentera lite grann med hur vi skall utforma informationen och vi hoppas få återkoppling från er medlemmar så att vi steg för steg skall hitta det bästa sättet att hålla er informerade på.

 

Den här veckan provar vi ett litet annat format för att se skillnad på respons från er. Glöm inte bort att ge oss återkoppling på vad ni tycker om nyhetsbreven, om det finns något som ni anser saknas, eller om ni vill ha ett annorlunda format eller vilken typ av information ni skulle vilja ha.
Varje vecka kommer det att vara olika information beroende på vad som har hänt under veckan och vilka möten som vi har deltagit i. Den här veckan tänkte vi dela med oss av nyheter och tankar om vad som händer i utbildningsnämnden och vill gärna ha respons och synpunkter.

 

Utbildningsnämnden

 

Den här månadens utbildningsnämndsmöte var väldigt intressant, med många nyheter och givande punkter. Tyvärr hinner vi inte ta upp alla här, men vi fokuserar på de två punkter som vi tycker var av störst intresse.

 

Ung i Tälje är ett projekt mellan flera olika myndigheter och Södertälje kommun som vi även nämnde om i förra veckan . Vi skrev i förra brevet att vi var skeptiska till projektet men att vi vill se mer av vad det verkligen innebär. Vi är positiva till målet med projektet, men vi frågar oss om resultatet kommer att bli det förväntade och om satsningen står i rimlig proportion till resultatet.  Projektet innebär att vi satsar 4 500 000 kr över 3 år på ett team som ska kontakta alla de ungdomar mellan 16-20 år som inte går i skolan och försöka hjälpa dem tillbaka till skolan eller till något yrkesförberedande program. Detta dels för att motverka att de hamnar i kriminalitet i framtiden, men också för att undvika ytterligare kostnader som uppkommer om dessa ungdomar inte slutför sina utbildningar, och därför inte kan ta ett normalt jobb. Det är ju som bekant väldigt svårt i dagens Sverige att få ett jobb utan gymnasiekompetens. Här kommer vi till kärnan i problemet: Vi har ca 500 ungdomar som inte går i skolan mellan 16-20, ca hälften av dessa är nyanlända eller så kallade ensamkommande flyktingbarn. Projektets mål är att bara lyckas hjälpa 5 ungdomar tillbaka till skolan per år, alltså 15 totalt. En kostnad på 4 500 000 kr för att undvika att 15 ungdomar hamnar i kriminalitet eller långsiktig bidragsberoende innebär en kostnad på 300 000 kr per ungdom vilket är väldigt mycket pengar!

 

Antingen sätter man målet extremt lågt bara för att sedan kunna vara stolta över att man har överträffat sina mål med råge, eller så tror man inte själv på metoden som man tänker använda sig av. Vad tycker ni? Någon som har några seriösa förslag på hur man hjälper ungdomar som hoppat av gymnasiet eller grundskolan till att motivera sig själva att ta tag i livet igen?

 

Den andra punkten handlar om hur Södertälje kommun fördelar pengar till de kommunala skolorna. Vi fick under mötet information om hur utbildningsnämnden idag fördelar platspengen som den kallas, alltså de pengar som skolorna får per elev. Dessa pengar fördelas idag med ett förhållande av 60/40. Det innebär att 60% av pengarna fördelas jämnt mellan alla skolor. Därefter fördelas de resterande 40% av pengarna mellan skolorna baserat på uppsättning av elever. De skolor som har flest socioekonomiskt utsatta elever, vilket i praktiken innebär de elever som inte har svenska som modersmål, får en större andel av dessa pengar. I slutändan får de skolor som har minst antal elever med annat modersmål än Svenska ca 10 000 kr mindre per elev än de som har flest elever som inte har Svenska som modersmål. I Pershagen har ca 50% av eleverna inte Svenska som modersmål (lägst) medan Ronnaskolan har över 90% elever som inte har Svenska som modersmål (högst).

 

Vi kommer att titta närmare på detta och vill förstå hur de olika skolorna använder sina pengar. Detta för att se om det verkligen ger utslag i resultat att ge vissa skolor så mycket mer pengar baserat på dessa kriterier. Kanske är det så att en annan fördelning skulle vara mer rättvis och skapa bättre förutsättningar för alla skolor. Självklart ska skolorna ha de resurser som de behöver efter de olika behov som kan finnas på en skola men vi ställer oss frågan om behoven på Ronnaskolan verkligen är så mycket större än Pershagenskolan. Kanske finns det andra sätt att rättvist fördela pengarna så att skolorna klarar av sina uppgifter i alla fall. Det blir en väldigt skev ekonomisk situation för vissa skolor. De skall klara av samma kvalitet på undervisningen som en annan skola trots att de får 14% mer eller mindre pengar per elev. Vi vill veta om de skolor som får 14% mer pengar per elev använder dessa extra resurser på det sätt som är tänkt eller har trots detta de fortsatta ekonomiska problem. Vi vet t ex att Ronnaskolan har haft ekonomiska problem tidigare trots extra tilldelning av pengar och trots detta haft sämre resultat än andra skolor.

 

För er information var Södertälje rankat på plats 290/290 i en undersökning gjord av Lärarnas Riksförbund år 2010 (alltså allra sist av alla kommuner). För år 2016 har vi i alla fall klättrat upp till plats 166. Men för en kommun som har dragits med så stora problem inom skolorna är det förvånande att inget har gjorts tidigare. Vi frågar oss om dessa åtgärder är tillräckliga?
Vad tycker ni? Vi är väldigt intresserade av att höra vad ni tycker, och ni från Nykvarn får gärna berätta hur det ser ut i Nykvarn, då ni har klättrat en hel del på rankinglistan de senaste åren (plats 30, 2016).

 

———————————————————————

 

Gilla, dela, och sprid vårt nyhetsbrev till dem ni tror är intresserade eller skulle vilja veta mer om vad som händer i Södertälje. Nyhetsbrevet  kommer att komma varje vecka, och vi vill att så många som möjligt delar med sig av sina åsikter så att vi vet vad ni tycker om hur vi kan berätta om vårt arbete i kommunen.


Vi jobbar hårt med vårt budgetförslag inför valåret 2018, och den kommer att presenteras senare i höst! Skicka mail, eller skriv ett meddelande på facebook om det är något ni vill att vi ska tänka på inför budgetarbetet, eller om ni har förslag på fokusområden etc.