Nyhetsbrev v. 24 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Nyhetsbrev v. 24

 

 

Föreläsning, torgmöte, fullmäktigegruppmöte, och flera nämndegruppmöten har skett denna veckan. Många av grupperna och nämnderna har samlats för sista gången innan mycket av det kommunalpolitiska arbetet tar ett kort uppehåll över sommaren för att starta igång igen i Augusti. Vi kommer däremot att fortsätta med våra planerade torgmöten och andra aktiviteter under sommaren för att visa våra invånare att även om det är sommar så tar vi i SD inte det lugnt. Sverige står inför flera svåra vägskäl där en väg leder till ökat välstånd och ett bättre Sverige, medan de andra vägarna  leder till fortsatt ignorans av det som händer runt omkring oss.

 

 

Mattias föreläser om vår energipolitik

Föreläsning om Energipolitik

I tisdags gästades vi av vår Energipolitiske talesperson Mattias Bäckström Johansson som berättade ingående om den svenska energipolitiken och vad Sverigedemokraterna vill göra för att vi ska fortsätta vara en stabil och konkurrenskraftig producent av el och andra energislag. Vi var ett 20-tal som var där och alla uppskattade den kunskap och kompetens som Mattias visade. Vi är stolta över att en av väldigt få ingenjörer i riksdagen är en av våra riksdagsmän. Han sitter verkligen på rätt plats där han kan bidra som allra mest. Vi gästades av ett flertal från våra systerföreningar och det bjöds på tårta och frukt för de som kom. Allt som allt ett väldigt lyckat event, även om vi hade hoppats på att än fler hade haft möjlighet att komma.

Vi ska i fortsättningen försöka bjuda in fler riksdagsmän som kan berätta mer om det arbete som de gör. Det var väldigt spännande tyckte vi och vi tror att fler skulle uppskatta det.

 

Tekniska Nämnden

Nämnden tog beslut i bland annat att anta en ny trafikstrategi för Södertälje kommun som innehåller målbilder, utmaningar och självklart olika strategier som visar vad kommunen behöver fokusera på, på såväl kort som lång sikt. Vidare antog vi kommunens nya VA-policy och VA-plan som ska vara kommunens styrning och handlingsplan för en hållbar vattenförsörjning.

Dessutom antog nämnden ett förslag om att inleda projektering för en ny in- och utfart till Kringel Garaget som enligt planen ska hamna i norr om Orionkullen. Den befintliga in- och utfarten ska enligt förslaget bommas igen i enlighet med visionen för den nya Södertälje City stadskärnan.

 

Stadsbyggnadsnämnden

Planchefen Andreas Klingström redogjorde för situationen vid samhällsbyggnadskontoret, där enligt en artikel i LT kaos råder och arbetsförhållandena är närmast olidliga. Enligt Klingström var dock läget under kontroll.

Därefter presenterade tjänstemännen Mats Johannesson och Anders Eklind en översiktlig så kallad arbetsversion av kommunens ”Trafikstrategi för ett växande och hållbart Södertälje”. Perspektivet sträcker sig till 2040. Fokus ligger på att bygga ut gång- och cykeltrafik och tona ned bilismen.

Bland de beslutsärenden som bifölls av nämnden fanns byggandet av ett höghus – ”Södertäljeporten” – på Grusåsen nära Södertäljes nordliga infart. Bygget omfattar 71 lägenheter samt parkeringsmöjligheter i ett närbeläget garage på Weda-området. Alla var inte helt nöjda med utformningen av projektet, som går tillbaka minst fem år i tiden – bland annat kritiserades den trista brun-grå färgskalan – men planerna antogs ändå enhälligt.

Även planerna för det nya McDonalds-bygget mitt emot Scania-området antogs enhälligt och utan diskussion av nämnden.

 

Utbildningsnämnden

Nämnden blev informerad om att rekryteringsprocessen för ny Utbildningsdirektör är i full gång, och att det är nästan klubbat och klart vem som får jobbet. Det stod även klart att förskolechefen har fått motsvarande jobb i Huddinge kommun och börjar där efter sommaren. En rekryteringsprocess kommer att påbörjas så snart som möjligt.

Nämnden fick även en presentation om resultatet av betyg för årskurs 9. Tyvärr blev det ingen ökning av resultaten.  Vi ligger kvar på samma nivå som förra året, om än med en minimal minskning. Det största skillnaden är att de bästa resultaten har sjunkit något, även om det sämsta har höjts något. Skillnaden i betygen mellan flickor och pojkar har ökat från 0,3% till över 3% på ett år. Exakt vad dessa resultat beror på vill man inte spekulera i utan väntar in analysen som kommer senare i sommar.

Nämnden fattade enhälligt beslut om att godkänna den rapport om skolplikt och skolfrånvaro som tidigare har presenterats för vårterminen 2017. Även överlåtelsen av huvudmannaskapet för förskolan Slottet gick igenom utan några diskussioner.

 

Fullmäktigegruppmöte

Ett produktivt fullmäktigegruppmöte där nu 3 personer har godkänts som förslag till ersättare i Socialnämnden, ledamot i handikapprådet och nämndeman.

 

Torgmöte Nykvarn

Den 17/6 hade vi vårt första officiella torgmöte i Nykvarn. Det var en av flera aktiviteter som vi har planerat för denna kommuns invånare. Vi fick väldigt god respons och flertalet kom fram och uttryckte glädje åt att se att vi tog oss tiden att besöka Nykvarn. Ett antal stod kvar och samtalade med oss om de frågor som de ansåg vara viktigast för kommunen. Det fanns även väldigt många som ansåg att vi inte behövde “muta” dem med kaffe och kakor då de redan röstade på oss. Allt som allt kändes det som ett lyckat torgmöte. Nästa gång kommer vi försöka hitta ett lite bättre plats att slå upp bord och tält för att komma lite närmre de ställen där folk rör sig som mest.

 

———————————————————

 

Precis som vanligt får ni gärna dela med er av nyhetsbrevet till vänner och bekanta. Kommentera om ni har några tankar, idéer eller synpunkter. Alla förslag och idéer är hjärtligt välkomna.