Öka bevakningen av kyrkogårdarna – Insändare i LT 6 augusti | Sverigedemokraterna i Södertälje

Öka bevakningen av kyrkogårdarna – Insändare i LT 6 augusti

Vandaler. I LT (1 augusti) finns två artiklar som beskriver hur kyrkogårdar i Södertälje utsätts för skadegörelse och vandalisering, Det kan vara fråga om antingen vandalisering riktad mot enskilda personer eller familjer alternativt helt meningslös förstörelse.

Den tillförordnade kyrkogårdschefen Henrik Lindkvist menar enligt den ena artikeln att ”Vandalisering och skadegörelse håller sig konstant, det har inte ökat.” Därför, anser Lindkvist, finns ingen anledning till oro.

Oavsett vilket motivet är till vandaliseringen av våra kyrkogårdar ser Sverigedemokraterna i Södertälje allvarligt på denna typ av brottslighet. Kommunen bör enligt vår mening göra en utredning av fenomenet och utifrån denna framställa förslag till åtgärder hur vandaliseringen och skadegörelsen kan stoppas.

Vi utesluter inte att det kan vara motiverat med exempelvis kameraövervakning och/eller patrullering av väktare på de mest utsatta kyrkogårdarna. Särskilt som det framgår av LT:s behandling av frågan att polisen i stort sett står maktlös.

Oaktat att kyrkogårdsförvaltningen tydligen anser att det inte finns anledning till oro, är vi nämligen övertygade om att många kommuninvånare faktiskt känner just sådan oro. En ökad bevakning av kyrkogårdarna skulle kunna stilla denna oro.

Tommy Hansson

Tommy Blomqvist