Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje | Sida 2

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn!

 

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 6

  Av Andreas Birgersson den 9 februari, 2018
  0

   

   

   

   

   

  Sverigevänner,

  Ännu en vecka har gått och vi har mötts av flera tråkiga nyheter under veckan. En lärare har blivit misshandlad av en elev i sexan och behövde uppsöka vård på grund av hjärnskakning. Dagen efter mordhotas en lärare som stoppade denna eleven av elevens storebror. Situationen på våra skolor i kommunen är katastrofal, speciellt eftersom detta inte är ett isolerat fall, utan detta är en utav många liknande fall de senaste åren. Samtidigt möts vi här i slutet av veckan av rapporter från ett par av de kommunala ålderdomshemmen om stressade medarbetare, grymma arbetsförhållanden, och svårt bristande rutiner. Det senare är någonting våra representanter har försökt uppmärksamma då de har blivit kontaktade av personal på flera hem, men majoriteten har istället för att lyssna kritiserat våra representanter för att lägga sig i, eller inte tala sanning. Nu avslöjas det att det var mycket värre än det från början verkade. Vi är bestörta att förhållanden för våra äldre i Södertälje har sjunkit så här lågt och kommer jobba för att det snabbt åtgärdas på dessa hem.

   

  Informationsträff

  Måndagen den 5 februari hölls ett informationsmöte för våra kandidater till kommunfullmäktige, de som är intresserade av förtroendeuppdrag eller de medlemmar som ville veta mer om hur vårt arbete i vår är planerat. Vi introducerade vår tidsplan för utbildningar och träffar under våren, och vilka föreläsare vi har bjudit in. Mer information om dessa kommer komma framöver för alla som är intresserade av att delta. Det var många som kom och det blev många trevliga diskussioner och samtal under och efter mötet.

   

  Utbildning i den kommunalpolitiska verktygslådan

  Nu på lördag, den 10 februari, kl 12:00-15:00 kommer den första utbildningen i den kommunalpolitiska verktygslådan att hållas. Syftet är att ge våra kommande företrädare kunskapen som behövs för att göra ett bra arbete från början i den politiska sfären, så att ingen ska behöva känna sig osäker när det väl blir på riktigt. Utbildningen hålls av vår riksombudsman Mikael Strandman.

  Detta är främst riktat mot de som kandiderar i valet i höst, men också för de som är intresserade av förtroendeuppdrag i framtiden. Alla som vill är välkomna att komma, vi bjuder på smörgås och dryck under utbildningen.

   

  Denna är den första av fyra föreläsningar, och dessa kommer att pågå nu under de närmaste veckorna. Inför varje utbildning kommer en separat inbjudan att skickas ut till alla medlemmar.

   

  ————————————————————————————————-

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

   

   

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 5

  Av Andreas Birgersson den 2 februari, 2018
  0

   

   

  Sverigevän, vårt årsmöte har nu hållits och vi kan nu med stärkt förtroende gå vidare med de planer som har förberetts ett tag. Om ni inte har märkt det har vi fått in flera inlägg från vår gruppledare Beata Milewzcyk i LT och har fått stor respons på dessa texter. De har förekommit en del skriverier om en medlem som har begärt utträde ur partiet, och vi har officiellt gått ut med vår lista inför höstens val som valdes under årsmötet den 28 januari. Inom kort kommer vi att hålla ett informationsmöte för alla intresserade och de som ställer upp i valet. Ni är välkomna att delta för att få mer information inför vårt valarbete.

   

  Årsmötet

  Den 28 januari hölls årsmötet och allting flöt på väldigt lugnt. De diskussioner som hölls var väldigt konstruktiva och det var flera som deltog i dessa för att göra sin röst hörd. Vi har nu klubbat igenom våra listor inför kommunfullmäktigevalet och de som ska representera våra väljare och partiet har valts av årsmötet. Valberedningens förslag gick igenom i nästan alla fall, och i det fallet som det ändrades någonting var det helt enhälligt av alla de som deltog. För oss som är aktiva inom partiet och som var där fick vi en stark känsla av gemenskap och samhörighet. Detta bådar gott inför det kommande valarbetet!

   

  Informationsträff

  Föreningen kommer att hålla i en informationsträff måndagen den 5 februari kl 18:00. Under träffen kommer information om vår valkampanj, event, utbildningar etc som kommer ske under våren och sommaren. Helt enkelt de planer som har lagts upp för att få ut vårt budskap till våra invånare. Detta är främst riktat till alla dem som kandiderar i höst, är intresserade av nämnduppdrag etc, och även de som ämnar hjälpa till under valkampanjen, men alla som är intresserade är välkomna att komma. Skicka anmälan till sodertalje@sd.se så vi kan boka fika etc. Information om lokal kommer vid bekräftelsen av anmälan.

   

  Kommunfullmäktige-gruppmöte

  Under veckan hölls årets första kommunfullmäktige-gruppmöte. Här diskuterades de senaste handlingarna till kommunstyrelsen, och flera motioner som har förberetts godkändes att lämna in till kommunen. Dessa kommer att presenteras närmare under våren. Det finns även fler motioner som håller på att förberedas och som under kommande möten ska gås igenom och godkännas. Om ni har något som ni anser är viktigt och som ni tycker att vi borde motionera omt, tveka inte att ta kontakt med oss för att diskutera er idé. Skicka in till sodertalje@sd.se eller direkt till vår parlamentariska gruppledare på beata.kuniewicz@sd.se.

   

  Prioriterade frågor

  På tal om frågor som vi kämpar för i kommunen anser vi det viktigt att ha med våra medlemmars åsikter för att verkligen se till att vi representerar er på ett demokratiskt sätt. Vi skulle vilja ha er hjälp med att ta fram 3-5 ämnen som ni anser vara de viktigaste frågorna under detta valet. Ni får gärna skicka in dessa till sodertalje@sd.se och ge oss lite feedback. Vi kommer naturligtvis återkomma i vårt nyhetsbrev med resultatet etc. Det är inte så att vi saknar idéer om vad vi anser vara de viktigaste frågorna, dessa kan ni hitta i vår budget från föregående år, som ni hittar här. Det viktigaste för oss är att vi får höra från gräsrötterna, våra medlemmar och invånare.

   

  ————————————————————————————————-

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

   

   

 • Pressmeddelande

  Av Andreas Birgersson den 31 januari, 2018
  0

   

   

  Tommy Blomqvist har valt att begära utträde ur Sverigedemokraterna och av naturliga själ får han då inte längre representera partiet i något sammanhang. Under de senaste åren har förtroendet för honom inom Sverigedemokraterna Södertälje minskat och på grund av hans agerande har partiet uppmanat och förordat att han avsäger sig alla sina politiska uppdrag eftersom han inte längre har partiets förtroende på dessa poster. Sverigedemokraterna i Södertälje har under vårt årsmöte valt en kommunfullmäktigelista med en blandning av gamla och nya representanter som vi har förtroende för. Årsmötet ansåg att dessa kandidater har störst möjlighet att företräda partiet och våra väljare på ett representativt sätt.

   

   

  Beata Milewczyk

  Gruppledare Sverigedemokraterna Södertälje

   

  Joachim Hagström

  Ordförande Sverigedemokraterna Södertälje

   

   

 • Årsmöte 28 Januari 2018

  Av Andreas Birgersson den 29 januari, 2018
  0

   

   

   

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarns styrelse för 2018. Bakre raden från vänster: Robert Palm (ledamot), Kent Jansson (ersättare), Stig Johansson (ersättare), Alex Nilsson (ersättare), Kjell Lindberg (ledamot), Andreas Birgersson (ledamot) och Tommy Hansson (ledamot). Främre raden: Beata Kuniewicz (vice ordförande), Joachim Hagström (ordförande), och Sven-Erik Jernberg (andra vice ordförande). Ej med på bild, Mauri Voittonen (ersättare) och Zuzzie Mikko (ersättare).

  Den 28 Januari 2018 hölls årsmötet för föreningen Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn. Det fanns många förväntningar på detta möte då det är extra speciellt på grund av valåret. Först skulle en ny styrelse väljas, sedan skulle en ny valberedning väljas. På grund av valåret skulle det också fastställas en lista över de personer som ska få chansen att kandidera att representera partier i kommunens fullmäktigeval, och inte bara för Södertälje, men också för Nykvarn, då vi i denna förening har ansvar för två kommuner.

   

  Som alltid vid årsmöten finns det viss nervositet och föreningen i Södertälje har inte varit den mest stabila över åren. Däremot har styrelsen för 2017 jobbat väldigt hårt och det har verkligen visat sig i hur många inlägg och debattartiklar vi har fått in i LT, hur mycket vi har synts på torgmöten, medlemsmöten, medlemsträffar etc. Förra årets budgetförslag var också det mest ambitiösa som har producerats av vår parlamentariska grupp. Det finns alltså mycket positivt som har gjorts under senaste året.

   

  För de som läste handlingarna kan detta läsas mer noggrant exakt vad som har gjorts, hänt etc. Här ska det fokuserar på vad som hände under årsmötet. Det var ett mycket lugnt möte till mångas förvåning. Det händer ibland att det under årsmöten kan förekomma meningsskiljaktigheter och hätska diskussioner kring kandidater eller beslut. Detta året flöt allting på väldigt smidigt, och mötets ordförande, tillresta Joakim Larsson smålog flera gånger för det för honom innebar ett lätt möte att leda. Det fanns till och med tid att ta en paus och äta lite tårta och prata mitt under mötet för att sedan fortsätta med mötets dagordning.

   

  Valberedningen för 2018 som valdes under årsmötet av medlemmarna är följande: Marius Kawecki (till vänster), Magnus Jonsson (mitten), Kjell Bohman (till höger), och Emmelie Hagström (sittande). Ej med på bild: Dennis Ekström.

  Omröstningarna för den nya styrelsen gick så smidigt som det kunde gått. Antalet ledamöter och suppleanter följde valberedningens förslag om 7 respektive 5. Den nya ordföranden blev Joachim Hagström som ersätter Robert Stenqvist, riksdagsman från Botkyrka. Som vice ordförande valdes Beata Kuniewicz och andra vice ordförande Sven-Erik Jernberg. Dessa var alla från valberedningens förslag. Ledamöter för styrelsen blev Andreas Birgersson, Tommy Hansson, Kjell Lindberg och Robert Palm. För suppleanter valdes Stig Johansson, Kent Jansson, Alex Nilsson, Mauri Voittonen och Zuzzie Mikko. Alla dessa var också valberedningens förslag.

  Därefter följdes val av revisorer och revisor suppleant som sedan följdes av val av distriktårsmötesombud och suppleanter för Södertälje och Nykvarns kommuner. Allt flöt på väldigt smidigt och valberedningens förslag gick igenom utan att några andra förslag inkom.

  Sen röstade årsmötet igenom valberedningens förslag på fullmäktigelista för Södertälje kommun utan några konstigheter. Därefter beslutade årsmötet att ge den nya styrelsen mandat att tillföra ytterliggare kandidater till listan från placering 11 och nedåt. Detta innebär i praktiken att placering 10 och uppåt är låsta, och går inte att justera, men om det skulle tillkomma någon kandidat som styrelsen finner lämplig att lägga till på listan kan detta ske från placering 11 och nedåt.

  När fullmäktigelistan för Nykvarns kommun skulle röstas igenom lades det för fösta gången ett förslag som gick emot valberedningens förslag. En medlem från Nykvarn förslog att personerna som ugjorde plats 1 och 2 skulle byta plats. Detta förslag röstades igenom helt enhälligt av de närvarande medlemmarna från Nyvkarn. De gav även styrelsen mandat att lägga till ytterliggare kandidater efter de 4 som just nu har blivit godkända och fått förtroende från årsmötet.

   

  De första tio namnen på Södertäljes valsedel blir:

  1. Beata Kuniewicz.

  2. Joachim Hagström.

  3. Mariusz Kawecki.

  4. Tommy Hansson.

  5. Andreas Birgersson.

  6. Kjell Bohman.

  7. Monica Thorsell.

  8. Alex Nilsson.

  9. Sven-Erik Jernberg.

  10. Mauri Voittonen.

   

  Nykvarns fullmäktigelista omfattar:

  1. Patrick Claesson.

  2. Leonardo Horvat.

  3. Kjell Lindberg.

  4. Kent Jansson.

   

  Till sist valde årsmötet att fastställa antalet ledamöter i valberedningen till 5 personer, och därefter beslutades att Emmelie Hagström, Marius Kawecki, Kjell Bohman, och Magnus Jonsson skulle få förnyat förtroende i valberedningen. Dennis Ekström valdes in som den enda nya medlemmen i valberedningen.

  Vi önskar nu den nya styrelsen, valberedningen och de kandidater som ställer upp i valet i höst all lycka till! Vi ser fram emot ett starkt år framför oss, och vi vet att alla kommer ge sitt bästa för att vi ska kunna vinna folkets förtroende under kommande mandatperiod. Vi har stort förtroende för den nya styrelsen och för de som nu har möjlighet att kandidera i valet för partiet!

   

   

   

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 4

  Av Andreas Birgersson den 26 januari, 2018
  0

   

   

   

   

   

  Sverigevän, det kommer bli ett kortare veckobrev denna veckan på grund av att just nu är det nästan enbart förberedelser inför årsmötet som tar mycket fokus. Vi kan däremot informera er om att strax efter årsmötet kommer medlemsträffar, utbildningar etc att komma igång för alla intresserade. Det kommer att vara mycket som händer under våren, och därför kan det vara bra att skriva ner datum etc för att ha lite koll. Vi kommer självklart försöka påminna om alla viktiga händelser och datum.

   

  Årsmöte

  Nu på söndag kl 13:00 är årsmötet i stadshuset. Vi kommer att ha en person som ska se till att alla kan komma in innan mötet. När mötet väl är igång så kommer dörrarna till Stadshuset att vara låsta på grund av att det är söndag. Om ni mot förmodan skulle bli lite sena är det bara att ringa på numret nedan till vår politiske sekreterare så kommer någon för att släppa in er. Vi ser fram emot Årsmötet och att få träffa många av er medlemmar. Detta kommer bli ett riktigt startskott på valåret och det arbete som vi kommer ha framför oss inför valet.

   

  Funktionärspool

  Vi vill gärna igen slå ett slag för vår funktionärspool. Vi kommer behöva en hel del hjälp under våren och sommaren och det skulle underlätta med en grupp som vi kan kontakta som vi vet har kunskap och möjlighet att hjälpa till under våra event. Vi vet att det finns många bland er som kanske inte har varit särskilt aktiva. Detta är ett perfekt tillfälle att få träffa våra förtroendevalda och de som kandiderar för ert och våra invånares förtroende i kommunfullmäktigevalet. Vi kommer att hålla utbildningar för alla intresserade så att de känner sig förberedda och självsäkra på vår politik och våra frågor som vi kämpar för i kommunen.

   

  Prioriterade frågor

  På tal om frågor som vi kämpar för i kommunen anser vi det viktigt att ha med våra medlemmars åsikter för att verkligen se till att vi representerar er på ett demokratiskt sätt. Vi skulle vilja ha er hjälp med att ta fram 3-5 ämnen som ni anser vara de viktigaste frågorna under detta valet. Ni får gärna skicka in dessa till sodertalje@sd.se och ge oss lite feedback. Vi kommer naturligtvis återkomma i vårt nyhetsbrev med resultatet etc. Det är inte så att vi saknar idéer om vad vi anser vara de viktigaste frågorna, dessa kan ni hitta i vår budget från föregående år, som ni hittar här. Det viktigaste för oss är att vi får höra från gräsrötterna, våra medlemmar och invånare.

   

  ————————————————————————————————-

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21