Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje | Sida 2

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje!

 

Ordförande. Joachim Hagström
Mobil. 0706 700 560

SD Södertälje är en del utav Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 • Interpellationsdebatt om Nova förlängde fullmäktige

  Av Joachim Hagström den 27 maj, 2020
  0

  Kommunfullmäktige den 25 maj genomfördes enligt samma princip som tidigare med endast ett reducerat antal ordinarie ledamöter på plats i sammanträdessalen Demokratin i Södertälje stadshus. Mötet var relativt snabbt avklarat men hade gått ännu fortare om inte interpellationsdebatten om Café Nova hade dragit ut på tiden.
  Bakgrunden var att majoriteten i kultur- och fritidsnämnden har tagit beslutet att lägga ner verksamheten vid Nova, medan en samlad opposition vill att nämnden förutsättningslöst skall undersök vilka möjligheter det finns att fortsätta. Frågan hamnade i blixtbelysning genom den interpellation som Vänsterpartiets gruppledare Linda Sjögren riktat till nämndordföranden David Winerdal (KD).
  Det framkom mer än väl genom den långa debatten att majoriteten i hastigt mod fattat ett illa genomtänkt och förberett beslut som den nu av prestigeskäl tvingas försvara med näbbar och klor. David Winerdal lät under KF-debatten mest av allt som en raspig 78-varvare, där han med den drucknes envishet höll fast vid att Novas verksamhet endast riktar sig till människor i 30-årsåldern samt har dålig uppslutning och därför bör läggas ner.
  Det hjälpte inte att företrädare för oppositionen – däribland SD:s gruppledare Beata Milewczyk samt undertecknad – påpekade att Nova står för en mycket uppskattad och välbesökt verksamhet. Det förefaller minst sagt märkligt att närvaron, då Winerdal och kontorets tjänstemän besökt Nova, enligt uppgift varit nära nollpunkten medan den då företrädare för oppositionen hälsat på varit på topp.
  Andra interpellationer på dagordningen som gav upphov till stundtals ganska livliga meningsutbyten gällde avtalet med den av kommunen synnerligen gynnade Oktoberteatern av Alexander Rosenberg (M) samt en av Metin Hawsho (L) som föreslog att behovet av LSS-lots i kommunen skulle undersökas.
  När det gäller Nova lär sista ordet ännu inte vara sagt – bland de medborgarförslag som redovisades finns ett med rubriken ”Omstart för Nova”.

  Skribent Tommy Hansson

 • Ledig tjänst – Politisk sekreterare 50%

  Av Joachim Hagström den 8 april, 2020
  0

  Lediga tjänster: Politiska sekreterare, deltid 50% – Sverigedemokraterna Södertälje

   

  Tjänstebeskrivning

  Som politisk sekreterare arbetar du i nära samarbete med den politiska gruppledaren men också för våra folkvalda politiker i kommunen där du stödjer dem i det parlamentariska arbetet.

  Det innebär bland annat att du bistår med att samla in faktaunderlag, hantera och bereda löpande politiska ärenden till kommunfullmäktige och nämnder. Arbetet omfattar även en viss omvärldsbevakning, kommunikation och i viss mån administration.

   

  Kvalifikationer

  Akademisk examen inom passande område är meriterande, dock inget krav.

  Rollen kräver ett kommunpolitiskt intresse samt en förmåga att kunna sätta sig in i ett brett spektrum av ämnen som berör kommunens politiska process och arbete. Vi kräver att du har en stor social förmåga, samarbetsvilja, prestigelöshet, noggrannhet och inte minst ett strukturerat arbetssätt där egenansvar står som grund.

  Mycket goda färdigheter i svenska språket är ett krav, förmågan att författa sakliga, välunderbyggda och korrekta texter förutsätts. Du behärskar självfallet MS Office.

  Som politisk sekreterare för Sverigedemokraterna delar du självfallet partiets värderingar.

  Andra meriter kan även vara,

  • Erfarenhet av politiskt arbete och politiska förhandlingar.
  • Kunskap om Sverigedemokraternas kommunal- och regionalpolitiska program.
  • Tidigare erfarenhet av Södertälje kommun.
  • Erfarenhet eller färdigheter inom kommunikation.

   

  Lön, arbetstider och omfattning

  Individuell lön tillämpas. Tjänst omfattar 50% deltid, du förväntas arbeta 20 timmar per vecka, till viss del styrd efter behov.

  Ditt tjänsteställe utgörs ifrån vår föreningslokal på Värdsholmen i Södertälje men arbete hemifrån vid behov kan även tillåtas. Obekväm arbetstid under kvällar och helger kan förekomma. Övertid kan också förekomma under arbetsintensiva perioder.

   

  Övrigt anställningsvillkor

  En politisk sekreterares anställning regleras i Kommunallag (2017:725) 4 kap. vilket innebär att lagen om anställningsskydd inte tillämpas för politiska sekreterare. Den anställde har dock rätt till ledighet från sin nuvarande anställning som behövs för tjänstgöringen som politisk sekreterare.

   

  Ansökningshandlingar som förväntas insändas vid intresseanmälan

  • Personligt brev
  • CV
  • Arbetsprov 1 – författa en insändare, valfritt ämne, ca 1000 tecken inklusive blanksteg.
  • Arbetsprov 2 – författa en motion, valfritt ämne, max 3500 tecken inklusive blanksteg.

   

  Ansökan

  Ansökningshandlingar skickas till stockholm.distrikt@sd.se

  Urval sker fortlöpande.

  Vid frågor om anställningen Joachim.hagstrom@sd.se / 0706 – 700 560

   

   

 • Jimmie Åkessons tal till nationen

  Av fredrik.lindahl den 27 mars, 2020
  0

  Tillsammans som en nation. Tillsammans som en familj.

  Sverige genomgår nu en av de värsta kriserna i modern tid, tusentals svenska liv riskerar att släckas och vår ekonomi skakar i sina grundvalar.

  Det gör mig förbannad att vår sjukvårdspersonal saknar rimlig skyddsutrustning, att vårt lands beredskap är så pass eftersatt, att vi knappt klarat oss några dagar innan lagren gapade tomma.

  Men den tiden att vara förbannad, är inte nu. Vi går igenom denna kris som ett enat land, som en nation, som en familj. Tiden kommer när vi kan och ska utkräva ansvar, men nu gäller det att hålla ihop vårt land och samarbeta.

  Först och främst ska vi rädda liv och göra vårt yttersta för att sjukvården inte kollapsar av överbelastning, men vi måste samtidigt, med kraft, möta de allvarliga följdverkningar som drabbar företag och jobb.

  Vi kommer att ta oss igenom det här. Det är ett allvarligt läge, men vårt land har stått inför svåra prövningar förr, och vi har klarat det. Det kommer att vara tufft, det kommer att vara kämpigt. Vi må vara ett litet land, men vi är en stor nation. Vi kommer att klara det. Det kommer att krävas uppoffringar, men vi kommer att gå igenom det här, tillsammans som en nation, tillsammans som en familj.

  / Jimmie Åkesson

  Bli medlem i Sverigedemokraterna idag!

   

 • Smidigt årsmöte med SD Södertälje/Nykvarn

  Av Joachim Hagström den 2 februari, 2020
  0

  SD Södertälje/Nykvarn höll den 2 februari årsmöte i föreningslokalen. Det blev en smidig tillställning som var över på knappt en timme. Den inleddes med att en tyst minut hölls för att hedra den nyligen bortgångne styrelsesuppleanten och fullmäktigeledamoten Stig Johansson.

  Till mötesordförande valdes riksdagsman Fredrik Lindahl, Vallentuna som också är distriktsordförande för SD Stockholms län. Som mötessekreterare fungerade Henrik Mellström, Tyresö.

  Den viktigaste uppgiften för varje årsmöte är att välja en ny styrelse. 2020 kommer följande, av valberedningen föreslagna, personer att ingå i SD Södertälje/Nykvarns styrelse:
  Ordförande: Joachim Hagström (omval). Vice ordförande: Mauri Voittonen (nyval). Andre vice ordförande: Andreas Birgersson (nyval).
  Ledamöter: Hans Joglund (nyval), Kent Jansson (omval), Tommy Hansson (omval), Kjell Bohman (nyval).
  Suppleanter: Ulf Vågestam (nyval), Magnus Jonsson (nyval), Emmelie Hagström (nyval), Marcus Widing (nyval).

  Mycket viktigt är också att ha en fungerande valberedning. 2020 års upplaga ser ut på följande sätt:
  Beata Milewczyk (nyval, sammankallande), Richard Graff (nyval), Monica Thorsell (nyval), Alex Nilsson (nyval), Leif Gröndahl (nyval).

  Under årsmötet föredrog Joachim Hagström 2019 års verksamhetsberättelse genom att kommentera bilder från de olika aktiviteterna. Gruppledarna Beata Milewczyk (Södertälje) respektive Mats Claesson (Nykvarn) berättade om de parlamentariska verksamheterna, medan Tommy Hansson redogjorde för den mediala situationen under det gångna året.

  Mötet avrundades med att Fredrik Lindahl och Henrik Mellström begåvades med varsin present som tack för sina berömvärda insatser.

  Text: Tommy Hansson

  Några av mötesdeltagarna. Foto: Tommy Hansson

  Beata Milewczyk redogjorde för det parlamentariska arbetet i Södertälje. Foto: Tommy Hansson

  Tommy Hansson informerade om hur SD Södertälje/Nykvarns verksamhet speglats i media. Foto: Hans Joglund

  Joachim Hagström föredrog verksamhetsberättelsen för 2019. Foto: Tommy Hansson

  Fredrik Lindahl (till vänster) och Henrik Mellström ledde årsmötesförhandlingarna med den äran. Foto: Tommy Hansson

  Den nya valberedningen. Stående från vänster: Alex Nilsson, Rickard Graff, Leif Gröndahl. Sittande: Beata Milewczyk, Monica Thorsell. Foto: Tommy Hansson

  Den nyvalda styrelsen. Stående från vänster: Tommy Hansson, Kent Jansson, Ulf Vågestam, Kjell Bohman, Hans Joglund, Magnus Jonsson. Sittande från vänster: Emmelie Hagström, Joachim Hagström, Mauri Voittonen. På bilden saknas Andreas Birgersson och Marcus Widing. Foto: Rickard Graff

   

   

 • Pressmeddelande om Stig Johansson

  Av Joachim Hagström den 24 januari, 2020
  0

  Det är med väldigt tråkigt besked och stor sorg jag meddelar att SD Södertälje/Nykvarns 1a styrelsesuppleant och fullmäktigevald för SD Södertälje m.fl., eldsjälen, Stig Johansson, hastigt har lämnat oss efter en kort tids sjukdom.

  Våra tankar går till fru, familj, vänner och bekanta.

  Joachim Hagström
  Ordförande SD Södertälje/Nykvarn