Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje | Sida 3

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje!

 

Joachim Hagström
Ordförande

SD Södertälje är en del utav Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje Nykvarn v. 16

  Av Andreas Birgersson den 20 april, 2018
  0

   

   

   

  Sverigevänner,

  De flesta av er har säkert hört om de två ledamöterna i kommunfullmäktige med kopplingar till vår förening blev arresterade. Vi kan med lättnad annonsera att dessa två har nu meddelat administrationen i kommunen att de avsäger sig alla sina uppdrag i nämnder och styrelser. Detta kommer underlätta för oss att kunna fylla dessa platser med företrädare som har vårt förtroende och som kan representera partiet på ett mer värdigt sätt. Denna process är redan inledd och vi hoppas att de som är intresserade söker dessa platser. Nu kan vi höja blicken och fokusera 100% på att vinna så många röster i valet och påverka förändring i Södertälje till det positiva!

   

  Jimmie Åkesson i Solna

  I tisdags åkte 24 medlemmar från Södertälje och Nykvarn till Solna för att lyssna på Jimmie Åkesson. Det var ett väldigt uppskattat event och det var en god uppslutning av medlemmar som deltog på eventet både från vår förening men även resten av Stockholms län. Salen som användes var nästan helt fylld. Det var inte bara Jimmie Åkesson som man fick lyssna till. Det var även uppträdanden med musik från Bedårande Barn och Peter Jezewski. Allt som allt ett väldigt lyckat och uppskattat event. En bra start på denna valrörelse inte bara för oss förtroendevalda men även er medlemmar som ett tecken på att den nu har börjat på allvar.

   

  Föreläsning med Per Ramhorn

  Nu på måndag den 23 april kl. 18:00 kommer Per Ramhorn att hålla en föreläsning för alla intresserade om vår sjukvårdspolitik i sal Demokratin i Södertälje Stadshus. Det är en öppen föreläsning vilket innebär att ingen anmälan behövs och att alla som vill är välkomna. Den är öppen för allmänheten och vi har annonserat i LT och på Facebook om den. Vi vill gärna att så många som möjligt kommer på denna föreläsning. Berätta gärna för era vänner och bekanta och speciellt för de som är intresserade av sjukvårdspolitik. Det är många som är intresserade och har frågor om vår politik men som kanske inte haft möjlighet att ställa dessa rågor. Detta är ett ypperligt tillfälle för dem att träffa oss medlemmar samt höra direkt från våra företrädare om vår politik.

   

  Långholmen 5 maj

  Lördagen den 5 maj är det dags för Sverigedemokraternas stora vårdag 2018. Alla som vill kan komma dit. Platsen är Långholmens Amfiteater i Stockholm där man kan lyssna på Jimmie Åkessons vårtal och umgås med andra Sverigedemokrater och Sverigevänner. Arrangemanget är mycket familjevänligt och särskilt lämpat för barn och äldre personer som vill komma till ett Sverigedemokratiskt evenemang. Aktiviteter och stånd för försäljning och lek kommer finnas samt gott om sittplatser för alla äldre.

  Föreningen kommer att arrangera en bussresa igen för alla dem som vill delta. Speciellt för detta event tänkte föreningen också bjuda på middag efter hemkomsten. Det viktiga med båda dessa är att man anmäler sig.

  Anmäl ditt deltagande till:  aktiv.sodertalje@sd.se    skriv för+efternamn + JA/NEJ till middag

   

   

  Rapport Kommunstyrelsen

  Under det senaste Kommunstyrelsesammanträdet var det som behandlades mestadels rörande årsredovisningen samt bolagstyrningsrapporten för 2017. Ett snabbt ärende som togs upp var kommunrevisorernas nya reglemente. Det var föreslaget att de skulle kunna utse ordförande och viceordförande själva i framtiden istället för att kommunfullmäktige ska göra detta. Det ger dem lite mer frihet och autonomi. Detta är möjligt tack vare den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018.

  Angående kommunens årsredovisning för 2017 valde vi att reservera oss på grund flera saker. Bland annat var det på grund av att de anser sig ha uppnått flera mål men som vid närmare inspektion visar sig att de anser sig ha delvis uppfyllt flera mål när det i verkligheten har blivit sämre eller är samma inom flera områden. Till exempel var ett mål att allmänheten skulle känna sig tryggare, och man hade gett betyget OK på målet trotts att trygghetsindexet hos våra invånare hade sjunkit.

  Bolagsstyrningsrapporten valde vi att godkänna men lämnade ett särskilt yttrande. Vi är kritiska till att man i rapporten inte ens en enda gång refererar till eller nämner de kostnader som uppstod vid fasadrenoveringarna i Fornhöjden. Vi anser att det är väldigt viktigt att kunna rapportera om allt som händer i bolagen, inte bara det positiva. Sen hoppas vi att den utredning som ska presentera vad de har kommit fram till inom kort kommer att ge mer klartecken kring de frågor som väldigt många har kring situationen och hur den kunde uppstå.

   

  Rapport Kommunfullmäktige

  1. Nytt reglemente för revisorerna- Godkändes
  2. Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner – godkändes

   

  Det var däremot två interpellationer som väckte intresse bland vår grupp: ”Informera fullmäktige om granskningen av Telge Bostäders renovering i Fornbacken”. Gruppen valde att ställa sig på Mats Siljebrandt sida dvs att det ansågs vara viktig information för alla. Interpellationen handlade om att redovisningen av hur Telge Bostäder hade hanterat processen bör presenteras på kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunstyrelsens ordförande delade inte helt den meningen så det kvarstår att se hur ledningen ska hantera situationen när redovisningen är klar.

   

  Den andra interpellation: ”Årlig inköpsgränsning, stickprov och utbildning” handlade om alla upphandlingar som görs av Telge Inköp. På den hade våra företrädare några synpunkter på hur upphandlingsprocessen ser ut och hur är det med uppföljningar.

   

  ——————————————————————————————————————————————————-

   

   

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

   

   

 • Pressmeddelande Tommy Blomqvist och Ingrid Hult avsäger sina förtroendeuppdrag

  Av Joachim Hagström den 20 april, 2018
  0

  Igår 2018-04-19 mottog Södertälje kommuns administration en begäran om avsägelse ifrån samtliga förtroendeuppdrag ifrån Tommy Blomqvist och Ingrid Hult, tidigare förtroendevalda hos SD. Vi ser positivt på både Ingrid så som Tommys agerande och välkomnar deras beslut om att överlämna förtroendeuppdragen åt partiet att tillsätta på nytt.

  Sverigedemokraterna Södertälje kommer därefter tillsätta dessa förtroendeuppdrag med nya representanter som bland annat kommer kunna arbeta och föra partiets och väljarnas röster fram till årsskiftet, denna process är redan påbörjad.

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 15

  Av Andreas Birgersson den 13 april, 2018
  0

   

   

   

  Sverigevänner,

  Även om kommunala listor etcetera är mestadels fastställda finns det fortfarande chans att kunna vara med och påverka politiken. Vi behöver många som är engagerade och brinner för vår politik och vill hjälpa till. Vi tycker om att få chansen att träffa er och lära känna er och bygga upp ett personligt förtroende med er. Detta kan man göra på olika sätt. Komma på medlemsträffar, delta på torgmöten, eller helt enkelt ringa oss och prata med oss. För någon vecka sedan hade några invånare och medlemmar som kontaktade oss om ett projekt som någon arbetade på i deras närhet. Detta var ett problem för dem, och de misstänkte också att det kanske inte var helt tillåtet. De undrade om vi hade möjlighet att hjälpa dem att belysa för kommunen om detta. Vi var väldigt glada för förtroendet från våra invånare i kommunen att hjälpa dem. Vi gjorde så gott vi kunde och skicka upp informationen i de olika kanalerna som vi hade möjlighet. Vi fick reda på här för någon dag sedan att det projekt nu har stoppats. Nu ska vi inte ta åt oss all ära då vi inte var de enda som försökte belysa problemet, men att få vara med att påverka är det vi brinner för. Att hjälpa våra invånare och väljare med saker som de ofta inte kan lösa själva. Vi jobbar alla för att göra Södertälje till en bättre kommun och vi behöver varandra för att lyckas. Ingen av oss klarar detta ensamma, men tillsammans kan vi åstadkomma otroligt mycket!

   

  Jimmie Åkesson 17 april

  Nu på tisdag kommer vår partiledare Jimmie Åkesson att komma till Solna där vi alla kommer att ha möjlighet lyssna till honom. Eventet börjar kl 19:00. I och med detta kommer vi att hyra en buss för att åka tillsammans dit för de som inte tar sig dit på annat sätt. Man skickar in en anmälan till aktiv.sodertalje@sd.se för de som vill följa med bussen. Det är redan många som har anmält sig så skynda er innan platserna tar slut. De som anmäler sig får besked om tid och plats för avsked.

   

  Föreläsning med Per Ramhorn

  Måndagen den 23 april kl. 18:00 kommer Per Ramhorn att hålla en föreläsning för alla intresserade om vår sjukvårdspolitik i sal Demokratin i Södertälje Stadshus. Det är en öppen föreläsning vilket innebär att ingen anmälan behövs och att alla som vill är välkomna. Vi vill gärna att så många som möjligt kommer på denna föreläsning. Den är öppen för allmänheten och vi kommer att annonsera om den också i LT och på Facebook. Berätta gärna om denna föreläsning för era vänner och bekanta och speciellt för de som är intresserade av sjukvårdspolitik. Detta kommer bli väldigt givande för alla som är där.

   

  Långholmen 5 maj

  Lördagen den 5 maj är det dags för Sverigedemokraternas stora vårdag 2018. Alla som vill kan komma dit. Platsen är Långholmens Amfiteater i Stockholm där man kan lyssna på Jimmie Åkessons vårtal och umgås med andra Sverigedemokrater och Sverigevänner. Arrangemanget är mycket familjevänligt och särskilt lämpat för barn och äldre personer som vill komma till ett Sverigedemokratiskt evenemang. Aktiviteter och stånd för försäljning och lek kommer finnas och gott om sittplatser för alla äldre. Vi kommer att arrangera så att många ska kunna åka tillsammans. Mer om detta kommer ut i veckan och då kommer info också om anmälan etc.

   

  Rapport nämnder

   

  Handikapprådet

  Den nya kvalitetssamordnaren på kommunen satt med på mötet. Gruppen fick en visning av kvalitetsrapporten 2017. Det efterfrågades möjligheten till utbildning hos personal/verksamheten vad och hur man skall rapportera. Det var fyra verksamheter som inte lämnat några uppgifter alls, detta har tagits upp i omsorgsnämnden och en efterfrågan om möjliga kraftåtgärder då detta är en krav i avtalet.

  Enligt sammanställning har det varit 7st (varav 4 var av allvarlig art) brister i utförandet skett i kommunal regi kontra 1st i extern (privat). Ett ärende i kommunal regi handlade om att personal som lämnat sin arbetsplats under natten. Där det bodde 8-10st brukare. Enligt rapporten ser man viss skillnad hos externa boenden till det bättre, där det enligt uppgift tidigare att man inte tillåtit individuella önskemål gå igenom.
  Naturligtvis pågår fortsatt arbete, men överlag ser det bra ut.

   

  Arbetslivsnämnden

  Arbetslivskontoren informerade om sina ekonomiska situationer, och tills slutet på mars (27/3) så var de alla på plus sidan.

  Detta var SKA, MAP, och en managementrapport. Till det kom Utbildningskontoret och SFX samt yrkeshögskolan.

  Det enda beslutsärendet var vuxenutbildningens ekonomiska konsekvenser och finansiering. Beslutsunderlaget var resultatrapporten för 2017.

  Arbetslivsnämnden beslutade i enlighet med kontorets förslag till nämnda nämnd att godkänna förslaget.

   

   

  ——————————————————————————————————————————————————-

   

   

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

   

   

   

 • Pressmeddelande angående Ingrid Hult

  Av Joachim Hagström den 10 april, 2018
  0

  Idag 2018-04-10 mottogs en begäran om medlemsutträde ifrån Ingrid Hult, med det representerar hon inte längre partiet Sverigedemokraterna. Ingrid innehar idag och tillsvidare förtroendeuppdrag inom Södertälje Kommunfullmäktige, Arvodesnämnden, Socialnämnden, Omsorgsnämnden, Södertälje Kommuns Förvaltnings AB och Telge AB. Våra förhoppningar är att Ingrid även här självmant avsäger sig dessa förtroendeuppdrag.

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 14

  Av Andreas Birgersson den 6 april, 2018
  0

   

   

   

   

  Sverigevänner,

  Denna vecka vill vi bara hälsa till er alla att vi har mycket på gång och att arbetet fortskrider. Se gärna nedan för kommande evenemang. Vi jobbar just nu hårt med att förbereda dessa och andra event samt jobbar på flera saker inom kommunen just nu. Vi har flera motioner på gång, och snart är vi även klara med vårt ”valmanifest” där vi kommer lägga ut på hemsidan de viktigaste punkterna i vårt kommunpolitiska program inför valet. Vi uppskattar all den feedback vi har fått från er.

  Vi hade även en trevlig stund med några medlemmar innan vårt KF-gruppmöte i onsdags. Det är en återkommande medlemsträff som vi kommer att ha även i framtiden för att kunna diskutera det som händer i kommunen samt de beslut som ska fattas i kommunfullmäktige. Av en händelse blev vi varse om saker som händer ute i Gärtuna som vi sen hade möjlighet att diskutera ansikte mot ansikte med några medlemmar. Det var väldigt givande att kunna diskutera aktuella saker som händer och se hur vi kan hjälpa till för att åtgärda problem som våra medlemmar och även andra kommuninvånare ser så snabbt som möjligt.

   

  Torgmöte 8 april

  Nu på söndag den 8 april kommer vi ha ett torgmöte i Enhörna mellan 11 och 14. Under torgmötet vill vi fokusera på de förändringar som majoriteten av kommunen planerar för speciellt Sandviken i Enhörna. Vi vill diskutera vår kommunalpolitik och att förändra samhällen långsamt, och inte drastiskt. Vi vill bevara Sandviken och Enhörna så mycket som det går. För de som har möjlighet att hjälpa till men ännu inte anmält sig att delta får gärna göra det genom att maila till aktiv.sodertalje@sd.se. Vi får koordinera vidare därifrån.

   

  Jimmie Åkesson 17 april

  Vår partiledare Jimmie Åkesson kommer att komma till Solna där vi alla kommer att ha möjlighet att åka dit och lyssna till honom. Det börjar kl 19:00. Detta är ett unikt tillfälle nu i valrörelsen, så ta chansen. Föreningen har bokat 30 platser i förväg för att garantera att våra medlemmar från båda Södertälje och Nykvarn får plats. I och med detta kommer vi att hyra en buss för att åka tillsammans dit för de som inte tar sig dit på annat sätt. Detta blir ett trevligt tillfälle att umgås och göra någonting tillsammans. De kommer bjudas på fika och tilltugg på plats. Alla borde ha fått en inbjudan via sin mail, men glöm inte att anmäla er, det är viktigt. Man kan anmäla sig till bussen genom att maila till sodertalje@sd.se.

   

  Föreläsning med Per Ramhorn

  Måndagen den 23 april kl. 18:00 kommer Per Ramhorn att hålla en föreläsning för alla intresserade om vår sjukvårdspolitik i sal Demokratin i Södertälje Stadshus. Det är en öppen föreläsning vilket innebär att ingen anmälan behövs och att alla som vill är välkomna. Vi vill gärna att så många som möjligt kommer på denna föreläsning. Den är öppen för allmänheten och vi kommer att annonsera om den också i LT och på Facebook. Berätta gärna om denna föreläsning för era vänner och bekanta och speciellt för de som är intresserade av sjukvårdspolitik. Detta kommer bli väldigt givande för alla som är där.

   

   

  ——————————————————————————————————————————————————-

   

   

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21