Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje | Sida 3

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje!

 

Ordförande. Joachim Hagström
Mobil. 0706 700 560

SD Södertälje är en del utav Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 • Decenniets partaj!

  Av Joachim Hagström den 6 november, 2018
  0


  10 års jubileum ihop med julfest för året – bättre kan det inte bli!
  Inbjudan har gått ut till medlemmar per epost.
  Har du som medlem inte fått tagit del av anmälan tar du kontakt med ordförande Joachim Hagström.
  Missa inte detta en gång per decennie event!
  Varmt välkomna

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 44

  Av Andreas Birgersson den 2 november, 2018
  0

  Tommy, Beata, Andreas och Alex vid Maren, Södertälje

   

  Sverigevänner,

  För dem av er som inte vet om det eller missat vad som stått i LT och vad vi själva annonserade på facebook i början av veckan har vi valt att ingå ett valtekniskt samarbete med Realistpartiet. Det är ett lokalt parti här i Södertälje som har dubblerat sina röster sen förra valet. Vi hade tidigare diskussioner redan direkt efter valet om detta och kom relativt långt i våra förhandlingar med dem. De valde däremot vid den tiden att gå med Moderaterna och Liberalerna i en valteknisk samverkan. Efter detta har det på senaste tiden läckt ut lite information från Majoritetens diskussioner kring hur de vill förändra strukturen och reglerna kring när och hur man får en arvoderad tjänst och vilka som ska få sitta i koncernstyrelsen. Reglerna som har varit är att för de partier som sitter i kommunstyrelsen får man en halvtids, arvoderad gruppledartjänst betald av kommunen. Denna har alla partier (inklusive oss) kunnat ta del av när man fått plats i kommunstyrelsen, vilket inte är helt lätt. Praxis har också varit att gruppledaren och vicegruppledaren blir styrelseledamöter i koncernstyrelsen. Det är dessa förhållanden man nu har diskuterats om att de ska ändras.

  De har tydligen diskuterats om två förslag av den informationen vi tagit del av. Antingen vill de se till att enbart de partier som har en ordinarieplats i kommunstyrelsen får en arvoderad gruppledartjänst eller att man ska införa en regel att man ska ha minst 3 stolar i fullmäktige. Eftersom det enda partiet som skulle hamna på ersättarplats i kommunstyrelsen samt har mindre än tre stolar är realistpartiet kan man tydligt se att de är detta parti man nu försöker särbehandla och diskriminera mot. Då vi själva har tagit emot mycket hat och hot och försök till att förstöra för våra rättmätiga chanser att bedriva politik på lika villkor anser vi det odemokratiskt och bedrövligt att man nu ska ändra dessa regler bara för att förhindra ett parti från att påverka politiken på lika villkor som de andra.

  Detta har varit den drivande faktorn till att vi återigen kunde tänka oss ett valtekniskt samarbete med realistpartiet efter att de förra förhandlingarna blev avbrutna. Vi tar demokrati på allvar och anser att alla partier oavsett åsikter ska ha samma chans som alla andra att bedriva sin politik. Om man inte vill detta kan man inte ha särskilt mycket tilltro till sin egen politik. Sen kommer detta samarbete göra att vi har fler möjligheter att få in nya intresserade i nämnder och bolag och ge fler möjlighet att få insyn i den kommunpolitiska verksamheten. Detta är en bonus då den oavsett inte kommer ge oss mer inflytande eller möjlighet att påverka politiken mer än vad vi redan gör.

  Vi kommer göra allt vi kan för att alla partier blir likabehandlade och att de demokratiska spelreglerna ska gälla alla. Vi kommer kämpa för att vår politik kommer få så mycket inflytande i Södertälje som är möjligt. Vi har redan lyckats påverka förslag och kommer fortsätta att göra så. Även om det blir genom att majoriteten kopierar våra förslag.

   

  Kommunfullmäktige-gruppmöte

  Inför kommunfullmäktige på måndag träffades KF-gruppen och gick igenom de handlingar som har varit utskickade på förhand. Det fanns denna gången ingenting speciellt att rapportera om mer än att vi kan återigen konstatera att kommunen inte lyckas få ut sina delårsrapporter i tid och att när man väl får dem i handen är de alldeles för gamla för att vara relevanta. Samtidigt är den återkommande problematiken med rapportens målstyrning densamma. Man har mål som är så generella och inga direktiv på hur man uppnår målen eller när de är uppfyllda. Därför blir det väldigt spretigt när man uppfyllt målen eller inte och det ofta beror på vem som har skapat rapporten. Detta är någonting vi redan börjat titta på hur vi kan komma med förslag på åtgärd, men kommer tyvärr inte bli aktuellt detta året i vår budget.

   

  Budgeten

  På tal om budgeten går arbetet framåt och börjar närma sig sitt slut. Vi kommer under nästa vecka ha ett möte där vi går igenom budgeten som den ser ut just nu och se över vad som behöver ändras, förtydligas, och kanske några mindre tillägg. Om någon är intresserad av att komma kan man maila andreas.birgersson@sd.se. Kommunfullmäktigeledamöter och andra förtroendevalda kommer att få ett mail med inbjudan att delta för de av dem som är intresserade.

   

  Förtroendeuppdrag

  Det är fortfarande inte för sen att söka förtroendeuppdrag i nämnder och bolag. Information har redan gått ut ett flertal gånger och alla medlemmar ska också ha fått ett till mail idag. Det är bara att skicka sin intresseanmälan till sodertalje@sd.se eller beata.milewczyk@sd.se. Vår nytillträdda valberedning för denna process har påbörjat sitt arbete och detta kommer att fortsätta ett tag framöver.

  Glöm inte bort att skicka in kandidatansökan till riksorganisationen också. Det är viktigt för att få möjlighet att få ett förtroendeuppdrag.

   

 • SD och RP inleder valteknisk samverkan

  Av Joachim Hagström den 30 oktober, 2018
  0

  Vi har tagit del av indikationer som har visat sig att den nya majoriteten förbereder förslag som direkt eller indirekt kommer att särbehandla vissa partier i strid mot de egna demokratiska värderingarna man säger sig försvara.

  Sverigedemokraterna är ett parti som på riktigt värnar om demokratin och är redo att kämpa för den.

  Sverigedemokraterna Södertälje och det lokala Realistpartiet ingår därför och ifrån idag en valteknisk samverkan.

  Det ger oss sammanlagt hela 11 av 65 mandat i kommunfullmäktige vilket kommer göra oss till det näst största blocket i opposition.

  Denna samverkan ger båda parter ett ökat inflytande hos instanser som nämnder- och bolag inom Södertälje kommun.

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 43

  Av Andreas Birgersson den 26 oktober, 2018
  0

  Sverigevänner,

  Även om det känns som att politiken på regeringsnivå står stilla då regeringsförhandlingarna är låsta, fortsätter vår vardag i kommunerna som vanligt. Vi fortsätter vårt arbete att granska majoriteten som det enda riktiga oppositionspartiet. Majoriteten som nu består av S, MP, C och KD diskuterar nu om hur de ska lägga upp den kommande organisationen med antal kommunalråd, nämnder, arvoden samt antal ledamöter i nämnder och bolag. Från dessa överläggningarna har det läckt ut en del information även om inget är helt bestämt. De indikationer vi får är att majoriteten verkar vilja på olika sätt missgynna realistpartiet, precis som de har försökt missgynna oss tidigare. Vi har inte riktigt lyckats ta reda på om och hur de förändringarna även kommer att missgynna oss på något sätt. Det för oss sverigedemokrater inte helt förvånande, men ändå tråkiga, är hur dessa partier hela tiden nämner deras värdegrund, om allas lika värde, samt pratar om hur viktigt demokrati är. Tydligen gäller det inte de som inte tycker som dem, samt att demokrati är bara viktigt så länge det gynnar dem själva.

  Beroende på hur de reella förslagen blir när det väl kommer till kommunfullmäktige kommer nog reaktionerna från både oss och realistpartiet vara negativa. Vi har inget emot besparingar och att dra ner på antalet politiker i nämnderna etc., men skillnaden ligger i motivationen. Vi vill göra det för att vi har väldigt höga utgifter med sjunkande inkomster, då behöver man göra avkall på vissa områden. Då behöver man samtidigt göra besparingar på andra områden inom den kommunala organisationen och verksamhet. Vi har inte sett några sådana indikationer än så länge. Vi får se vad deras budget kommer specificera.

   

  Kommunfullmäktige (Nykvarn)

  Förra veckan hade Nykvarn sitt första kommunfullmäktige med den nya kommunfullmäktigegruppen. Valresultatet gjorde att vi har fått 5 mandat av 31 i Nykvarns fullmäktige. Alla 5 var på plats och redo att representera våra väljare i Nykvarn kommun. Gruppen hade flera synpunkter på flera av dagordningens ärenden men speciellt på tre av dem. I ena ärendet reserverade gruppen sig och i de 2 andra yrkade dem på återremiss på grund av att de behövde längre beredning. Flera andra ledamöter höll med i flera av synpunkterna som framfördes av gruppen vars röst utgjordes av nytillträdde gruppledaren Matte Claesson. Som väntat röstades tyvärr förslagen igenom trots detta. Vi är väldigt stolta över vår nya kommunfullmäktigegrupp i Nykvarn och har stort förtroende för deras kompetens och vilja.

   

  Medlemsmöte 2018-10-21

  Den 21 oktober hade vi ett medlemsmöte där ett 30-tal medlemmar kom. Det blev en väldigt givande stund av reflektion och diskussion kring hur valkampanj och valarbetet hade gått och analyser av valresultatet samt vad vi kunnat göra bättre. Det är alltid lika trevligt att träffa och umgås med våra medlemmar och förtroendevalda, det var en god stämning på mötet och den konstruktiva kritik som framfördes kommer att tas tillvara på för att förbättra vårt arbete i kommande valrörelser.

   

  Styrelsemöte 2018-10-24

  Onsdagen den 24 oktober hade föreningen sitt 9:e styrelsemöte för året. Det var många viktiga diskussionspunkter och beslutspunkter med goda samtal och diskussioner kring dessa. Bland annat röstades det om en ny lokal som man lade fram och detta gick igenom. Vår ordförande Joachim Hagström fick i uppdrag att förhandla med hyresvärden för att ta fram ett avtal. Detta innebär att vi kanske inom kort kommer ha en lite större lokal som bättre kan fylla de behov vår växande förening har.

   

  Tommy, Beata, Andreas och Alex vid Maren, Södertälje

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 42

  Av Andreas Birgersson den 19 oktober, 2018
  0

   

   

   

  Sverigevänner,

  På måndag ska det första kommunfullmäktigemötet gå av stapeln för denna mandatperioden. Under detta möte kommer särskilt många ärenden att behandlas utan det kommer mest vara formalia då det är första mötet för många nya ledamöter etc. På grund av detta hade vi  onsdags  vårt första officiella kommunfullmäktige-gruppmöte som inte är konstituerande. Under dessa möten brukar vi normalt gå igenom olika ärenden som ska tas upp på kommunfullmäktigemötet men då det inte fanns mycket att behandla tog dessa inte mycket tid av mötet. Istället var det mycket diskussioner och samtal kring hur vi skulle välja ut förtroendevalda bland de kandidater som är nominerade till de olika nämnderna och bolagen. Ett viktigt och inte helt lätt beslut. Det fanns många olika förslag på lösning, både att alla i KF-gruppen skulle vara involverade, att man skulle använda föreningens valberedning, att KF-gruppen skulle ha egen valberedning samt förslag på en blandning av dessa båda. Det slutliga förslaget som vann omröstningarna var att KF-gruppen ska ha en egen valberedning bestående av 2 ordinarie ledamöter samt en ersättare valda från KF-gruppens ledamöter. De som sedermera röstades fram som ordinarie ledamöter var Tommy Hansson och Mariusz Kawecki, med Andreas Birgersson som ersättare. Vi gratulerar dessa tre för förtroendet och önskar dem lycka till i den kommande processen att välja bland alla de kandiderande till förtroendeposterna. Vi avundas dem inte det tunga ansvaret.

  Den demokratiska processen har haft sin gång. Det är en viktigt del av vår förening, vårt parti och vårt land. Det är viktigt att kunna ha högt i tak för samtal i KF-gruppen där alla ska våga säga vad de tycker, men att man ändå kan vara vänner efteråt. Även om man kan tycka olika om saker och ting. Så måste det vara. Det är ett privilegium att vara en del av en sådan organisation där detta fungerar som det ska samt att ha kolleger som respekterar denna processen.

   

  Medlemsmöte 21/10
  Den 21/10 kl.: 14:00 kommer vi ha ett medlemsmöte i Stadshuset, sal Dirigenten. Där kommer vi att rapportera de senaste händelserna, valet, samt våra tankar kring framtiden för föreningen etc. Det kommer bjudas på fika, trevliga samtal och umgänge som vanligt. Vi hoppas att så många som möjligt har tid att komma!

   

  Hjärtligt välkomna!

   

  Förtroendeuppdrag

  Vi har fått in en hel del anmälningar och vi har haft ett första informationsmöte angående de kommande förtroendeuppdragen i nämnder och bolag som vi kommer behöva fylla. Det går däremot fortfarande att anmäla sig till dessa om man är intresserad. Det är bara att skicka in sin anmälan till sodertalje@sd.se där ni skriver om varför just ni ska få förtroendet och varför ni är intresserade av uppdraget.

   

  Budget 2019–2022

  Budgeten inför kommande år är en av de stora satsningarna som vi gör. Vi lägger ner mycket tid på att den ska matcha vad som är bäst för Södertälje, men vill även att den ska reflektera vad våra väljare och medlemmar anser är viktigt för staden och kommunen. Därför är det viktigt att om man har några tankar eller idéer kring vad man skulle vilja förändra eller att borde satsas på meddela oss det redan nu innan budgeten är färdig.

  Skicka in era tankar och förslag till andreas.birgersson@sd.se.

   

  Tack på förhand!

   

  Tommy, Beata, Andreas och Alex vid Maren, Södertälje