Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje | Sida 3

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn!

 

 • Bemärkta Södertälje-profiler (V): Lars Peter Couse

  Av Andreas Birgersson den 25 januari, 2018
  0

  Kullmanska gården inhyser i dag konferenser och möten och är beläget på Torekällberget. Foto: Tommy Hansson

   

   

  David Joakim Ekenberg (1802-74) lade grunden till vad som i dag är världsföretaget Scania AB.

  Centralt i vår vackra stad Södertälje finns ett skogsområde som heter Kusens backe, beläget strax öster om Kanalen. Det heter så efter en smedsmästare vid namn Lars Peter Couse som sägs vara begravd i området. Den 6 augusti 1825 utspelades dramatiska händelser kring denne Couse som fått återverkningar in i vår tid.

   

  Lars Peter Couse var född under senare hälften av 1700-talet och av namnet att döma av vallonsk släkt. Han var en i hela staden känd person, allmänt kallad ”Kusen”, vars konsumtion av starka drycker inte gynnade hans yrkesgärning.

  Denna fick sig ytterligare en knäck då en ung hovslagarlärling vid namn David Joakim Ekenberg flyttade in från Nyköping och fick många av Couses gamla kunder att i stället anlita honom. Detta var desto pinsammare för smedsmästaren Couse, eftersom den unge Ekenberg inte hade burskap i staden utan var vad som benämndes ”bönhas”.

   

  ”Grubblande och melankolisk”

  Icke desto mindre beslutade sig Lars Peter Couse att sälja sina arbetsredskap till Ekenberg och hyra ut sin rörelse åt denne. Han kom dock snart att ångra sig, möjligen beroende på att han ansett sig ha fått för litet betalt för sin rörelse.

  Enligt grannarna blev ”Kusen” ”grubblande och melankolisk” och uppgavs ha övervägt att stämma Ekenberg inför stadens rådhusrätt på grund av att han kände sig vara lurad av den unge lärlingen. När så Couse underrättades om att Ekenberg snart skulle gifta sig ökade den förres ressentiment mot den unge och framgångsrike konkurrenten.

  När det var dags för Ekenberg att ingå äktenskap skall Couse ha yttrat följande förtäckta hot för en borgare i staden: ”Ekenberg lär ha bråttom, han skall fara och stå brudgum. Men få se, om han hinner fram till kvällen.”

  Dessa ord yttrades av Lars Peter Couse den 6 augusti 1825. Senare samma dag tog Couse fram sin bössa och avlossade ett skott mot Ekenberg från fönstret i sin bostad – den senare befann sig på gatan utanför Couses hus, känt som Kullmans gård efter kontraktsprosten Johan Petter Kullman och som nu finns i Torekällbergets friluftsmuseum.

   

  I fonden på bilden syns ett parti av Kusens backe vid norra delen av Kanalen. Här begravdes kroppen efter självmördaren och brottslingen smedsmästare Lars Peter Couse. Foto: Tommy Hansson

  Ekenberg sköts – men dog inte

  Den legendariske Jakob Pettersson, som var borgmästare i Södertälje 1896-1946, beskriver i sin bok Södertäljeprofiler under adertonhundratalet (första utgåva 1949) händelseutvecklingen efter ”Kusens” skott mot Ekenberg:

  ”Ekenberg träffades av skottet i ryggen och halsen och föll med ett skrik framstupa på gatan. Couse, som fick den uppfattningen att Ekenberg blivit dödligt skadad, grep omedelbart därefter en pistol och sköt sig härmed i munnen, med påföljd att han genast avled. Ekenbergs skador visade sig däremot icke vara dödliga.”

   

   

  Begravdes i ”Kusens backe”

  Det blev nu rådhusrättens uppgift att besluta om hur man skulle förfara med Lars Peter Couses döda kropp. Efter att ha hört vittnesmål från 13 personer – Couses dotter, pigan Carolina Couse, var så uppskakad att hon inte förmådde inställa sig i rätten – kom rätten fram till att Couse med berått mod hade sökt beröva David Joakim Ekenberg livet och att inga förmildrande omständigheter förelåg.

  Genom sitt självmord hade han ”velat undvika det straff, som med hans brott var förenat”. Rådhusrätten beslutade därför att Couses kropp i enlighet med vederbörlig lagparagraf  skulle ”av skarprättaren till skogs föras och i jord grävas”.

  Beslutet verkställdes så att stadens bödel grävde ner Couses lik i skogsområdet öster om norra delen av Kanalen. Detta skedde därför att det inte vid denna tid var tillåtligt att begrava självmördare i så kallad vigd jord. Skogsområdet blev efter dessa dramatiska händelser kallat Kusens backe.

  Dryga 100 år efteråt motionerade en ledamot i stadsfullmäktige om att det vackra skogspartiet där Lars Peter Couse begravts officiellt skulle ges namnet Engelbrektsbacken i syfte att hedra frihetskämpen Engelbrekt Engelbrektsson, som ju hade velat bygga en kanal genom dåtidens Taelghia . Motionen bifölls av fullmäktige och fastställdes av magistraten.

   

   

  Gustaf Eriksons åkvagn från 1897. Scania museum.

  Ekenberg lade grunden till Scania

  Få om ens några av dagens Södertälje-bor – mer än de inbitna lokalhistorikerna- torde emellertid känna till skogsområdets stadfästa namn. Det kallas alltid Kusens backe och ingenting annat och så lär det förbli.

  David Joakim Ekenberg (1802-74) överlevde alltså ”Kusens” mordattentat och inte bara det. Han startade 1836 en egen vagnfabrik vilken i tidernas fullbordan blev till Vagnsaktiebolaget i Södertälje (Vabis), som bildades 1891. Vabis slogs 1911 samman med Scania i Malmö och blev således Scania-Vabis. Vid Vabis konstruerade Gustaf Erikson 1897 Sveriges första bil, kallad Gustaf Eriksons åkvagn.

  I dag heter företaget enbart Scania AB, som numera ägs nästan uteslutande av tyska Volkswagen AG men med huvudkontoret alltjämt beläget i Södertälje. Scania har (2016) 46 243 anställda.  https://sv.wikipedia.org/wiki/Scania

   

   

   

   

  Kullmanska huset på plats i Södertälje centrum på den tid det begav sig. Härifrån avlossade Couse skottet mot Ekenberg.

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 3

  Av Andreas Birgersson den 19 januari, 2018
  0

   

  Sverigevän, som vi har sagt tidigare är valåret i full gång. Det har redan börjat märkas på retoriken bland förtroendevalda hos flera politiker där de redan nu försöker börja smutskasta oss och anklaga oss för att vara rasistiska etc. Detta kommer förmodligen att fortsätta under hela året fram tills i alla fall valdagen tyvärr. Det är inget som oroar oss även om det är lite irriterande att höra hela tiden. Ni och vi vet att det inte är sant och det är många som sympatiserar med våra åsikter som också vet att det är så. Kom bara ihåg att bemöta sådant med vänlighet, trevlighet, och respekt, men var tydliga med att det inte är sant. Genom att visa vilka vi är kommer fler och fler se att det är helt vanliga personer som är Sverigedemokrater, och som anser att den politik som bedrivs i Sverige, och i våra kommuner, inte fungerar och därför behövs ändras. Ju snarare desto bättre, innan det blir värre, för läget är otroligt allvarligt, även om de styrande just nu försöker förneka en hel del eller belysa de delar som trots motsättningarna faktiskt går bra.

   

  Öppen träff den 14 Januari 2018

  Söndagen den 14 Januari höll vi en öppen träff som var lite spontan där vi ville ge möjlighet för dem som ville träffas och prata lite med några av våra förtroendevalda fick komma och göra så. Även om inte lika många kom som det brukar göra på våra träffar (den var lite sent annonserad) så dök de upp några stycken och till och med några nya. Det var en trevlig stund och det är alltid lika uppskattat att träffa medlemmar som inte har kommit tidigare. Vi hoppas att denna trend kommer att fortsätta.

   

  SD Kvinnor träff för medlemmar inom Södertälje/Nykvarn

  Söndagen den 21 Januari, alltså nu på söndag, kl 15-17 är alla kvinnliga medlemmar inom Södertälje och Nykvarn inbjudna att träffas under lediga former för att fika tillsammans. Detta är en möjlighet för er att träffa andra kvinnliga medlemmar, representanter ifrån företagsstyrelsen samt den politiska organisationen. Ett ypperligt tillfälle för er att även ta med en kvinnlig vän som kanske skulle vara intresserad av att delta, veta mer om vår politik, eller träffa några av våra företrädare. Föreningen bjuder på fika, och platsen är föreningslokalen. Vet du ej adressen? Kontakta Beata.kuniewicz@sd.se, och ni behöver inte anmäla er i förväg, bara kom!

   

  Funktionärspool

  Vi i aktivitetsgruppen har diskuterat och kommit fram till att vi skulle behöva en funktionärspool. Alltså en grupp personer som vi kan använda oss av vid torgmöten och andra event nu under valåret. De som är intresserade av att vara med i funktionärspoolen får gärna höra av sig till oss på aktiv.sodertalje@sd.se eller om man vill ringa på 070-621 56 21 och anmäla sig frivillig. Vi kommer självklart att bistå med utbildning inom vår kommunikationsplan, och all annan förberedelse som ni kan tänkas behöva. Detta kommer underlätta för oss i vår planering att veta att vi har människor inför våra torgmöten som är representabla, redo och förberedda att möta våra medborgare och berätta för dem om vår politik. Vi ser gärna att så många som möjligt anmäler sig, även de som redan är förtroendevalda, kandiderar, ny medlem eller medlem sen länge så att vi har många personer att jobba med. Det är även lättare att planera event, alla i poolen behöver då inte deltaga på varje event, och det går att dela upp bördan bättre. Detta är en viktig del av att nå ut till våra invånare och att nå de mål vi har inför valet, så att vi kan få så stor inverkan som möjligt på politiken som kommer föras kommunalt och nationellt.

   

  Årsmöte

  Den 28 Januari 2018 kommer vi att ha vårt årsmöte. Den andra kallelsen borde ni redan ha fått där ni har fått en länk och lösenord för att komma åt alla handlingarna inför mötet. Gå gärna in och titta på dessa i förväg så ni kan se över vad som kommer att diskuteras. Där kan ni redan nu till exempel se det förslag från valberedningen till styrelse och lista till kommunfullmäktigevalet. Om ni har några frågor eller funderingar, eller om ni har problem med att komma åt handlingarna kontakta oss på sodertalje@sd.se eller 070-621 56 21.

   

  Det kanske inte är ett lika roligt möte som våra medlemsträffar där vi diskuterar allt från politik till lära känna varandra men det är ett väldigt viktigt möte som vi tror de flesta kommer tycka är väldigt intressant. Här kommer det presenteras hur det har gått under föregående år, både föreningens arbete, men också det arbete som har skett i kommunfullmäktige. Under mötet kommer och den nya styrelsen att röstas fram, samt att vallistorna inför valet kommer att fastställas. För er som kandiderar är det otroligt viktigt att de kommer, men för de som aldrig träffat kandidaterna är detta ett ypperligt tillfälle att träffa de som kandiderar för att representera er i kommunen under de kommande 4 åren. Ta tillfället i akt och kom på årsmötet!

   

  ————————————————————————————————-

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

   

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 2 2018

  Av Andreas Birgersson den 15 januari, 2018
  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sverigevän, jul och nyårshelgerna är över och de flesta har kommit tillbaka från sina semestrar och jobbet väntar. Vi hoppas att ni är alla utvilade och har haft det trevligt under dessa veckor där de flesta har sina egna traditioner och sätt att fira tillsammans med sina familj, släkt och eller vänner.

   

  Politiska arbetet har kommit igång

  Nu har det politiska arbetet kommit igång på riktigt. Vi hade en mjukstart första veckan av det nya året, men nu under den andra veckan har vi kommit igång på riktigt. Under måndagen hade vi både aktivitetsgruppen och styrelsen sina möten där aktiviteter och möten för året diskuterades på första så diskuterades avslutet på året på det senare mötet. Det var sista mötet för förra årets styrelse där två tongivande personer avgår. Ordförande Robert Stenkvist har valt att inte ställa upp igen under kommande år, och även vår nuvarande kassör Kristian Kawecki har valt att fokusera på annat. Vi vill tacka dem för deras engagemang och bidrag till att hjälpa till att utveckla och stärka föreningen.

   

  Valår

  9 September 2018 kommer det vara val för riksdag, landsting, samt kommun. Planeringen och arbetet inför detta är i full gång. Det är många som säger att detta valet kommer vara avgörande Sveriges framtid och vi tror att detta kan stämma. Vi har en chans att göra ett stort avtryck i kommun, landsting och riksdag. Vi hoppas på stort engagemang från våra medlemmar och sympatisörer.

   

  Vi har diskuterat och kommit fram till att vi vill skapa en funktionärspool. Alltså en grupp personer som vi kan använda oss av vid torgmöten och andra event nu under valåret. De som är intresserade av att vara med i funktionärspoolen får gärna höra av sig till oss på aktiv.sodertalje@sd.se eller om man vill ringa på 070-621 56 21 och anmäla sig frivillig. Vi kommer självklart att bistå med utbildning inom vår kommunikationsplan, och all annan förberedelse som ni kan tänkas behöva. Detta kommer underlätta för oss i vår planering att veta att vi har människor inför våra torgmöten som är representabla, redo och förberedda att möta våra medborgare och berätta för dem om vår politik.

   

  Årsmöte

  Den 28 Januari 2018 kommer vi att ha vårt årsmöte. Det kanske inte är ett lika roligt möte som våra medlemsträffar där vi diskuterar allt från politik till lära känna varandra men det är ett väldigt viktigt möte som de flesta nog kommer tycka är väldigt intressant. Här kommer det presenteras hur det har gått under föregående år, både föreningens arbete men också det arbete som har skett i kommunfullmäktige. Under mötet kommer den nya styrelsen att röstas fram, samt att vallistorna inför valet kommer att fastställas. För er som kandiderar är det otroligt viktigt att ni kommer, men för de som aldrig träffat kandidaterna är detta ett ypperligt tillfälle att träffa de som kandiderar för att representera er i kommunen under de kommande 4 åren. Ta tillfället i akt och kom på årsmötet!

   

  ————————————————————————————————-

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Andra kallelse till årsmöte 2018

  Av Joachim Hagström den 14 januari, 2018
  0
  Alla medlemmar i SD Södertälje/Nykvarn kallas härmed till årsmöte för sedvanliga årsmötesförhandlingar omfattande bland annat val till föreningens styrelse, valberedning, ombud till distriktsårsmöten tillika valkonferens samt redovisning av föreningens ekonomi, övriga verksamheter och inte minst val av personkrysslistan till valet 2018 för kommunfullmäktige gällande mandatperiod 2018–2022
   
  Handlingar finns tillgänglig för alla lokala medlemmar, information om tillgång ska ha skickats ut per brev och e-brev
  Tid: söndag den 28 januari klockan 13.00
   
  Plats: Södertälje stadshus, sal Dirigenten
   
  Glöm inte ta med legitimation
   
  I händelse att årsmötet ajourneras för dagen återupptas mötet söndagen den 4 februari klockan 13.00
   
  Varmt välkomna!
   
  STYRELSEN
   
  SD Södertälje/Nykvarn
 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 51

  Av Andreas Birgersson den 21 december, 2017
  0

   

   

   

   

  Sverigevän,

  Julen är snart här om bara några dagar. På grund av detta kommer vårt arbete ta en kort paus under julledigheterna och återuppta efter nyåret. I måndags inträffade det sista kommunfullmäktigemötet för detta året och vi hade ett par interpellationer som fick sina korta svar. Under onsdagskvällen hade vi en lite spontan julfika med medlemmar som ville komma och hade en mycket trevlig stund tillsammans.

   

  Kommunfullmäktige 18 december 2017

  Under det sista kommunfullmäktige var det många punkter som behandlades. Däribland den omtalade avtalet med Sverigeförhandlingen. Vi fick även svar på två interpellationer som vår gruppledare Beata hade skickat in för ett tag sedan. Interpellationerna handlade om vad för handlingsplan kommunen har för att hjälpa ungdomar i riskzonen att bli kriminella, och även de ungdomar som redan har hamnat snett och blivit omhändertagna, vad det finns för handlingsplan för att hjälpa dem att inte komma in i en ond cirkel. Det var ovanligt korta svar på dessa stora frågor, eller egentligen icke-svar eftersom ingen av svaren egentligen svarade på frågorna. Detta tyder på att det inte finns någon handlingsplan, och att dessa områden inte är en prioritet för kommunen. Beata var snabb på att påpeka detta och kritiserade även de arbete som utförs då det inte verkar fungera. Ordförande för socialnämnden tog det till sig och svarade att hon skulle återkomma med lite statistik för hur det verkligen går. Hon erkände också att kommunen har misslyckats med sin politik på dessa områdena. Däremot brusade kommunstyrelsens ordförande upp och tog till känsloargument istället för att möta kritiken som gavs, tyvärr väldigt vanligt i debatt sammanhang.

   

  Spontan julfika 20 december 2017

  Medlemmar samtalar och fikar med pepparkakor och glögg vid sista medlemsträffen för året.

  Under onsdagskvällen träffades ett 20-tal medlemmar för en spontan julfika som våra medlemmar bjöds in till. Det fick bli en sista medlemsträff innan jul och nyårsfirandet. Det bjöds på lussebullar, pepparkakor, glögg, kaffe och lite annat tilltugg. Det verkade vara ett mycket uppskattat tilltag då många kom och det var en väldigt trevlig och gemytlig stämning i lokalen. Det fördes många diskussioner mellan våra olika medlemmar, kandiderande inför valet, och nuvarande ledamöter som hade möjlighet att komma.

   

  Årsmöte den 28 januari

  En kallelse per post har gått ut till alla medlemmar till årsmötet som ska hållas söndagen den 28 januari. Om ni inte får den inom närmaste tiden så kontakta oss via mail, PM, eller ring så får vi kolla upp det. Den andra kallelsen kommer att gå ut via mail med dagordning och alla uppgifter. Information om årsmötet kommer också att kunna hittas på vår hemsida under andra hälften av januari månad.

   

  ————————————————————————————————-

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21