Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje | Sida 3

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn!

 

 • Bemärkta Södertälje-profiler (II)

  Av Andreas Birgersson den 30 juni, 2017
  0

  Engelbrekt, Telgehus och kanalen genom Telge

   

  Engelbrektsstatyn i Örebro med Carl Gustaf Qvarnström som skulptör.

  Riksrådet, rikshövitsmannen och upprorsledaren Engelbrekt Engelbrektsson är en av de stora gestalterna i svensk historia. Han föddes i dalabergslagen någon gång under perioden 1392-99 och mördades på en ö i Hjälmaren i maj 1436. Som vi skall se spelar Engelbrekt även en viss roll i Södertäljes historia.


  Engelbrekt var son till frälse- och bergsmannen Engelbrekt Englikoson och var gift med Karin Laurensdotter. Någon bild av Engelbrekt finns ej bevarad, men det är känt att han var liten till växten. Således inte alls den imponerande gestalt som statyerna i Örebro och Stockholm (Engelbrekt står även staty i Arboga, Falun och Norberg) vill antyda. https://sv.wikipedia.org/wiki/Engelbrektsstatyn
    Engelbrekt Engelbrektsson ledde tillsammans med Karl (VIII) Knutsson Bonde – sedermera svensk konung i tre omgångar 1448-70 – upproret mot Kalmarunionen och dess regent  Erik av Pommern åren 1432-36. Upprorsmännen lät fördriva de kungliga fogdarna från deras borgar, vilka därefter brändes ner. https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=16127

   

  Försökte bygga en kanal genom Telge

  En äldre bild av Södertälje kanal.


  För oss som Södertälje-bor är Engelbrekt ett minnesvärt namn tack vare hans ansträngningar att våren 1435 åstadkomma en kanal genom det dåvarande Telge. http://www.tugboatlars.se/Kanalen.htm:
   ” För att säkra den viktiga handeln i Mälaren försökte Engelbrekt anlägga en kanal genom Telge…ett arbete som aldrig fullföljdes. Med en kanal igenom Telge så skulle trafiken mellan Östersjön och Mälaren ledas förbi det unionstrogna Stockholm.”  (Wikipedias avsnitt om Telge hus)
    Engelbrekts strävanden att bygga en kanal genom det dåvarande Södertälje var onekligen vällovliga, men med dåtidens resurser i beaktande får man nog säga att försöket var dömt på förhand. Det skulle dröja ytterligare nästan 400 år innan kanalen kunde invigas år 1819 under konung Carl XIV Johans regeringstid.
    Engelbrekt, som inte saknade internationella kontakter, lovade flera viktiga handelsstäder i norra Europa fri lejd genom Telge, däribland dem som tillhörde det mäktiga handelsförbundet Hansan. Engelbrekts göranden och låtanden upprörde bland andra riddaren och fogden vid borgen Telge hus, Bengt Stensson Natt och Dag, vilken tidigare varit vänligt stämd gentemot Engelbrekt. https://sv.wikipedia.org/wiki/Telge_hus


   
  Telge hus bränns ner


  Sedan Bengt Stensson låtit beslagta tyska handelsskepp brände Engelbrekts närmaste man, som hette Erik Puke, i en hämndaktion ner Telge hus som var beläget på Slottsholmen vid Linasundet utanför den nuvarande stadsdelen Brunnsäng i norra delen av Södertälje. Telge hus län omfattade Öknebo, Hölebo och delar av Svartlösa härader i vad som i dag är Södertälje respektive Nykvarns kommuner med omnejd.

  Så här kan Telge hus ha sett ut.


    1448 inledde kung Karl VIII Knutsson Bonde arbetet med att uppföra en ny borganläggning på Slottsholmen, vilken fick namnet Karlsborg. Den förlorade dock alltmer sin betydelse i slutet av 1400-talet, övergavs och tilläts förfalla. Under tidigt 1500-talet beskrevs borgen som ”omkullfallen”.  Under 1700-talet kom anläggningen att betecknas som Ragnhildsborg efter stadens skyddshelgon, Sankta Ragnhild (1075-omkring 1117).  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ragnhild_av_T%C3%A4lje
    Slottsholmen är i dag till följd av landhöjningen större än den var under Telge hus storhetstid. Arkeologiska undersökningar gjordes dels 1937, dels 2002 i regi av Södertörns högskola. Bland annat upphittades armborstpilar, delar av hästskor, sporrar och fragment av en ringbrynja samt fingerborgar och andra sytillbehör från slutet av 1200- och början av 1300-talet.
    I vattnet utanför Slottsholmen, det vill säga i det som utgjort borgens hamn, upptäckte dykare försvarsanläggningar i form av rester av en pålspärr och stenkistor samt även delar av en medeltida båt.

   

   

   

  Riksråd, rikshövitsman och upprorsledare


  Det vi vet om Engelbrekt Engelbrektsson har vi från uppgifter i den så kallade Karlskrönikan, en rimkrönika omfattande unionstiden som producerades av kung Karl Knutsson Bondes (1408-70) kansli. Här framgår bland annat att Engelbrekt var en inflytelserik person i hembygden.
     Engelbrekt valdes som dalaböndernas talesman i Danmark då klagomål skulle framställas mot den ökände Jens (Jösse) Eriksson, konung Erik av Pommerns danskfödde fogde i Västerås som satte skräck i den svenska befolkningen genom sitt terrorvälde.  Jösse avrättades i december 1436, ett drygt halvår efter Engelbrekts frånfälle. Då upproret inleddes 1432 var Engelbrekt Engelbrektsson självskriven som befälhavare över dalahären.
    Vid ständermötet i Arboga i januari 1435 invaldes Engelbrekt i riksrådet men uteslöts kort tid därpå ur detsamma av kung Erik. I januari 1436 återupptog Engelbrekt sin roll som upprorsledare, nu tillsammans med Karl Knutsson Bonde. Tillsammans med denne blev Engelbrekt även rikshövitsman, den tidens motsvarighet till överbefälhavare (ÖB). https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=12366

   

  Mördaren som undgick straff


  Engelbrekt skulle emellertid inte bli så långlivad på denna post, ty i maj 1436 mördades han på en holme i Hjälmaren inte långt från Göksholm. Det anses att mordet inte hade politiska motiv utan snarare med det hat Engelbrekt hade uppväckt inom ätten Natt och Dag.
    Mordet begicks enligt Karlskrönikan på så vis att Magnus (Måns) Bengtsson Natt och Dag, son till den tidigare nämnde Bengt Stensson, gick lös på Engelbrekt med en yxa varefter Magnus svenner fullbordade den brutala avlivningen av den kraftfulle dalkarlen som vid tiden för sin död var i 40-årsåldern. Mordet väckte enormt uppseende, inte bara inom landet utan också utrikes. https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Bengtsson_(Natt_och_Dag)
    Mördaren klarade sig undan med livet i behåll, och inte bara det – efter diverse äventyrligheter omfattande bland annat en period som kapare i kung Eriks sold, blev Magnus Bengtsson i tidernas fullbordan medlem av riksrådet samt lagman i Närke.  Det anses att det var fadern, Bengt Stensson Natt och Dag, som hade instiftat mordet.
    En av orsakerna till att Magnus Bengtsson undgick straff var sannolikt, att den högre adeln i riket inte betraktade den lågadlige Engelbrekt som tillräckligt ”fin” och givetvis inte alls i samma klass som den förnäma ätten Natt och Dag. http://blog.svd.se/historia/2012/06/01/blev-mordet-pa-engelbrekt-bestraffat/

   

  Engelbrekt och Puke som inspirationskällor


  Slutligen några ord om Engelbrekts förtrogne Erik Puke, som alltså var den som i en proteståtgärd mot fogden Bengt Stensson brände ner Telge hus. Sedan Engelbrekt bragts om livet startade Puke ett nytt uppror mot unionsstyret i sin hembygd Rekarne i Södermanland, den så kallade Pukefejden, vilket spreds till Närke och Västmanland. https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Puke
    Genom förhandlingar med dalafogden Hans Mårtensson lyckades Erik Puke få ett uppbåd bönder från Dalarna att marschera mot huvudstaden Stockholm. Vid västmanländska Haraker kom det till en smärre sammandrabbning vid Hällaskogen. De stridande parterna kom överens om att förhandlingar skulle inledas i Västerås, men i stället greps upprorsledaren Erik Puke, fördes till Stockholm och avrättades där i februari 1437.
    Engelbrekt Engelbrektsson och Erik Puke är sedan länge avsomnade, men deras resoluta uppror mot det främmande väldet och dess representanter i Sverige kan kanske tjäna som inspirationskälla för oss som med demokratiska medel önskar återge Sverige dess nationella självbestämmande!    

  Ett mynt med Karl Knutsson Bonde som motiv.

   

  Tommy Hansson

 • Det är vi som är vårdpartiet – Sverigedemokraternas vårkampanj 2017

  Av fredrik.lindahl den 22 juni, 2017
  0

  Vi är det riktiga vårdpartiet!

  Pressen på sjukvården är idag högre än någonsin tidigare. Väntetiderna har aldrig varit längre, och vårdköerna är idag de längsta i Europa.

  Där politikerna har svikit har sjukvårdspersonalen gjort sitt bästa för att täcka upp. Med långa nattskift, avbrutna semestrar och uteblivna raster har de pressats till sitt yttersta. Hade det inte varit för dessa hjältar hade vården havererat långt tidigare.

  Nu måste samhället börja att ge tillbaka, och vi kommer att gå i täten för att åter göra den svenska sjukvården till en av världens bästa. Och även om det kommer att ta lång tid och kräva hårt arbete, med tuffa beslut och andra prioriteringar, så kommer vi att lyckas. Det finns helt enkelt inga andra alternativ.

 • Nyhetsbrev v. 24

  Av Andreas Birgersson den 18 juni, 2017
  0

   

   

  Föreläsning, torgmöte, fullmäktigegruppmöte, och flera nämndegruppmöten har skett denna veckan. Många av grupperna och nämnderna har samlats för sista gången innan mycket av det kommunalpolitiska arbetet tar ett kort uppehåll över sommaren för att starta igång igen i Augusti. Vi kommer däremot att fortsätta med våra planerade torgmöten och andra aktiviteter under sommaren för att visa våra invånare att även om det är sommar så tar vi i SD inte det lugnt. Sverige står inför flera svåra vägskäl där en väg leder till ökat välstånd och ett bättre Sverige, medan de andra vägarna  leder till fortsatt ignorans av det som händer runt omkring oss.

   

   

  Mattias föreläser om vår energipolitik

  Föreläsning om Energipolitik

  I tisdags gästades vi av vår Energipolitiske talesperson Mattias Bäckström Johansson som berättade ingående om den svenska energipolitiken och vad Sverigedemokraterna vill göra för att vi ska fortsätta vara en stabil och konkurrenskraftig producent av el och andra energislag. Vi var ett 20-tal som var där och alla uppskattade den kunskap och kompetens som Mattias visade. Vi är stolta över att en av väldigt få ingenjörer i riksdagen är en av våra riksdagsmän. Han sitter verkligen på rätt plats där han kan bidra som allra mest. Vi gästades av ett flertal från våra systerföreningar och det bjöds på tårta och frukt för de som kom. Allt som allt ett väldigt lyckat event, även om vi hade hoppats på att än fler hade haft möjlighet att komma.

  Vi ska i fortsättningen försöka bjuda in fler riksdagsmän som kan berätta mer om det arbete som de gör. Det var väldigt spännande tyckte vi och vi tror att fler skulle uppskatta det.

   

  Tekniska Nämnden

  Nämnden tog beslut i bland annat att anta en ny trafikstrategi för Södertälje kommun som innehåller målbilder, utmaningar och självklart olika strategier som visar vad kommunen behöver fokusera på, på såväl kort som lång sikt. Vidare antog vi kommunens nya VA-policy och VA-plan som ska vara kommunens styrning och handlingsplan för en hållbar vattenförsörjning.

  Dessutom antog nämnden ett förslag om att inleda projektering för en ny in- och utfart till Kringel Garaget som enligt planen ska hamna i norr om Orionkullen. Den befintliga in- och utfarten ska enligt förslaget bommas igen i enlighet med visionen för den nya Södertälje City stadskärnan.

   

  Stadsbyggnadsnämnden

  Planchefen Andreas Klingström redogjorde för situationen vid samhällsbyggnadskontoret, där enligt en artikel i LT kaos råder och arbetsförhållandena är närmast olidliga. Enligt Klingström var dock läget under kontroll.

  Därefter presenterade tjänstemännen Mats Johannesson och Anders Eklind en översiktlig så kallad arbetsversion av kommunens ”Trafikstrategi för ett växande och hållbart Södertälje”. Perspektivet sträcker sig till 2040. Fokus ligger på att bygga ut gång- och cykeltrafik och tona ned bilismen.

  Bland de beslutsärenden som bifölls av nämnden fanns byggandet av ett höghus – ”Södertäljeporten” – på Grusåsen nära Södertäljes nordliga infart. Bygget omfattar 71 lägenheter samt parkeringsmöjligheter i ett närbeläget garage på Weda-området. Alla var inte helt nöjda med utformningen av projektet, som går tillbaka minst fem år i tiden – bland annat kritiserades den trista brun-grå färgskalan – men planerna antogs ändå enhälligt.

  Även planerna för det nya McDonalds-bygget mitt emot Scania-området antogs enhälligt och utan diskussion av nämnden.

   

  Utbildningsnämnden

  Nämnden blev informerad om att rekryteringsprocessen för ny Utbildningsdirektör är i full gång, och att det är nästan klubbat och klart vem som får jobbet. Det stod även klart att förskolechefen har fått motsvarande jobb i Huddinge kommun och börjar där efter sommaren. En rekryteringsprocess kommer att påbörjas så snart som möjligt.

  Nämnden fick även en presentation om resultatet av betyg för årskurs 9. Tyvärr blev det ingen ökning av resultaten.  Vi ligger kvar på samma nivå som förra året, om än med en minimal minskning. Det största skillnaden är att de bästa resultaten har sjunkit något, även om det sämsta har höjts något. Skillnaden i betygen mellan flickor och pojkar har ökat från 0,3% till över 3% på ett år. Exakt vad dessa resultat beror på vill man inte spekulera i utan väntar in analysen som kommer senare i sommar.

  Nämnden fattade enhälligt beslut om att godkänna den rapport om skolplikt och skolfrånvaro som tidigare har presenterats för vårterminen 2017. Även överlåtelsen av huvudmannaskapet för förskolan Slottet gick igenom utan några diskussioner.

   

  Fullmäktigegruppmöte

  Ett produktivt fullmäktigegruppmöte där nu 3 personer har godkänts som förslag till ersättare i Socialnämnden, ledamot i handikapprådet och nämndeman.

   

  Torgmöte Nykvarn

  Den 17/6 hade vi vårt första officiella torgmöte i Nykvarn. Det var en av flera aktiviteter som vi har planerat för denna kommuns invånare. Vi fick väldigt god respons och flertalet kom fram och uttryckte glädje åt att se att vi tog oss tiden att besöka Nykvarn. Ett antal stod kvar och samtalade med oss om de frågor som de ansåg vara viktigast för kommunen. Det fanns även väldigt många som ansåg att vi inte behövde “muta” dem med kaffe och kakor då de redan röstade på oss. Allt som allt kändes det som ett lyckat torgmöte. Nästa gång kommer vi försöka hitta ett lite bättre plats att slå upp bord och tält för att komma lite närmre de ställen där folk rör sig som mest.

   

  ———————————————————

   

  Precis som vanligt får ni gärna dela med er av nyhetsbrevet till vänner och bekanta. Kommentera om ni har några tankar, idéer eller synpunkter. Alla förslag och idéer är hjärtligt välkomna.

   

   

 • Kraftfullt om SD:s energipolitik

  Av Andreas Birgersson den 15 juni, 2017
  0

  Mattias Bäckström Johansson gav en både kraftfull och kärnfull presentation av energiläget i Sverige och Sverigedemokraternas energipolitik

   

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn gästades den 13 juni av SD:s energipolitiske talesman, riksdagsledamoten Mattias Bäckström Johansson. Denne höll i fullmäktigesalen Demokratin i Södertälje stadshus en i flera avseenden kärnfull föreläsning inklusive powerpoint-bilder.

  Auditoriet i fullmäktigesalen Demokratin lyssnade uppmärksamt till vad SD:s energipolitiska talesperson hade att framföra i ord och bild.


  Det intresserade auditoriet från Södertälje, Nykvarn och några intilliggande kommuner bjöds på en ganska rejäl genomgång i ämnet energi uppdelad i två avsnitt. Första delen handlade om det energipolitiska läget i Sverige medan del två sammanfattade partiets synsätt på området. I pausen fick Mattias tillfälle att bekanta sig med de lokala SD:arna.
    Mattias Bäckström Johansson kunde konstatera, att Sverige har varit bra på att hushålla med energin och att minska beroendet av fossilbränslen. Eldningsolja har exempelvis till mycket stor del ersatts av värmepumpar och fjärrvärme. Och trots en 25-procentig befolkningsökning sedan 1971 har energiförbrukningen varit konstant.


  Utvecklingen har resulterat i att koldioxidutsläppen i Sverige minskat till endast 19 gram C02 per kilowattimme (kWh), att jämföra med den globala siffran 528. Det är dock inget som biter på miljöfanatikerna, som exempelvis enligt regeringsbeslut syftar till att fasa ut transporter baserade på fossilbränslen fram till 2030.

   

  Detta är ett av målen i miljöprojektet Agenda 2030.


   – Det där är ju bara fantasier, kommenterade Mattias Bäckström Johansson i pausen. Han var starkt kritisk till alla orealistiska experiment som den rödgröna regeringen är i färd med att utsätta befolkningen och företagen för. Av landets kärnkraftverk är Oskarshamn 2 taget ur bruk, och i slutet av juni stänger Oskarshamn 1. Ringhals 1 och 2 läggs enligt regeringsplanerna ner 2019 respektive 2020.

  Mattias i samspråk med SD Södertäljes Simon Simonsson i pausen.


    -Det är tragiskt, vi har ju allting men väljer ändå att lägga ner kärnkraftverken innan deras kapacitet ebbat ut. I slutändan blir det elkonsumenterna som får betala för alla konstigheter. Om utvecklingen håller i sig kommer regeringen tvingas stänga av eltillförseln tidvis på grund av elbrist.


  Den huvudlösa svenska energipolitiken med satsning på helt otillräckliga energikällor som vind- och solkraft är ett resultat av att verklighetsfrämmande miljödogmatiker i och utanför Miljöpartiet, i kölvattnet av kärnkraftsomröstningen 1980 enligt vilken alla kärnkraftverk skulle vara avvecklade till 2010, fått ett alltför stort och destruktivt inflytande. Personer som vill förvandla Sverige till en energifattig sörgårdsidyll, en utopi som om den genomförs skulle omöjliggöra fortsatt välfärd och internationell konkurrenskraft för Sveriges del.


  Mattias Bäckström Johansson klargjorde att Sverigedemokraterna driver en energipolitik som är ämnad att säkerställa en prisvärd och tillförlitlig energiförsörjning för såväl hushåll som näringsliv.
    -Kärnkraft är, liksom vattenkraft och fjärrvärme, viktig för Sveriges energiproduktion. SD vill satsa på utbildning och forskning inom kärnkraftsteknik och stoppa effektskatten. Vidare vill SD att gränsen vid maximalt tio samtidigt drivna kärnkraftverk skall slopas. Staten skall finansiera forskning kring fjärde generationens kärnkraftverk.

   

  Sammanfattningsvis bjöd Sverigedemokraternas energipolitiske talesman Mattias Backström Johansson, född 1985, på en verkligt intressant och överskådlig genomgång av energiläget i riket i allmänhet och SD:s energipolitik i synnerhet. Vill man vitsa till det litet kan man säga att hans presentation var såväl kraftfull som kärnfull.

   

  Eftersom Mattias är ingenjör inom energiteknik och arbetade som kraftoperatör vid Oskarshamns kärnkraftverk innan han invaldes i riksdagen 2014 råder det heller inga tvivel om att han kan sina saker och det med råge!

   

   

  Tre svenska flaggor vajade utanför Stadshuset dagen till ära.

   


  Tommy Hansson

 • Nyhetsbrev v. 23

  Av Andreas Birgersson den 11 juni, 2017
  0

   

   

   

   

  Ibland känns det som att veckorna går alldeles för fort. Samtidigt är det väldigt skönt att så mycket händer just nu. Tillvaron blir väldigt spännande och det vi gör spelar verkligen roll! Den gångna veckan har vi ägnat åt att planera våra medlemsaktiviteter. Vi hade även ett nämndegruppsammanträde där vi diskuterade en del angelägenheter som sker runt om i kommunen. Alltsamman var väldigt produktivt och ni kommer att få höra mer om detta de kommande veckorna.

   

  SD2018

   

  Som de flesta av er nog vet hade vi en nationell valupptaktskonferens i Norrköping i helgen. Vi var 10 personer från Södertälje och Nykvarns kommuner. Det var den största konferens som Sverigedemokraterna har hållit. Vi var över 1000 Sverigevänner som deltog. Under dessa två dagar hade vi olika föreläsningar, workshops, och en hel del peppande inför det stundande valarbetet.

   

  Några av nyheterna som presenterades var en SD app som inte är helt färdig än. Officiell lansering ska ske i höst. Däremot finns den att ladda ner både för Android och Iphone redan nu. Sök på SDapp (ett ord) så kommer den upp. Med den får alla kontinuerlig information om vad som händer inom SD samt sammanfattningar och kommentarer om vår politik. Vi kommer också att den vägen få relevanta artiklar som skrivs om oss, och av oss. Vi kommer även att i framtiden få lokala nyheter från de lokala föreningarna, och även en nationell och lokal kalender kommer att finnas i appen. Alla funktionerna finns inte än men kommer att läggas till efterhand, men den fungerar redan nu som den är men med begränsningar. Den är till både för medlemmar och för vem som helst som vill veta mer om oss.

   

  En annan stor nyhet är den nya kommunikationsplanen. Den innebär en stor förändring jämfört med tidigare. Politiken har inte förändrats, men hur vi ska prata med allmänheten och även vilka vi ska fokusera på har förändrats. Den största skillnaden är att vi ska fokusera på att visa upp oss. Att verkligen visa vilka vi är på riktigt (inte rasister/fascister/extremister), alltså helt vanliga svenskar som är oroade för framtiden. Vi ska även prata om problemen vi ser men framförallt fokusera på de lösningar vi har. Allmänheten håller till stor del med oss i våra politiska ambitioner och i våra förslag. Däremot är många försiktiga med att stödja oss och rösta på oss på grund av vad de associerar oss med. Den uppdaterade kommunikationsplanen kommer att släppas officiellt i höst, men deltagarna av konferensen har redan fått var sin förhandskopia.

   

  De från oss som deltog har pratat mycket om våra upplevelser och de intryck vi fick från konferensen och ni kommer absolut att se att detta har påverkat oss. Vi känner verkligen att detta är rätt väg, och det speglar de tankar vi själva har haft sedan tidigare. Det innebär inte några större förändringar i våra planer utan detta är en affirmation av det som vi redan har sett, känt, och planerat för innan.

   

   

  Budgetgruppen

   

  Budgetgruppen är den grupp som vi har tillsatt för att jobba fram SDs budget för Södertälje Kommun inför valåret 2018. Där vill vi visa exakt vad vi har för lösningar för att göra Södertälje till en kommun som fler kommer att känna sig stolta att bo i eller vilja flytta till. Vår målsättning är också att komma till en situation där fler företag väljer att etablera sig här både för den goda infrastrukturen i kommunen och för den goda utbildning och kompetens som våra invånare har.

   

  Några av de områden som vi kommer att fokusera på är ökad trygghet och säkerhet i Södertälje, en hållbar ekonomi i balans, god utbildning för alla, och att göra det attraktivt för företag att etablera sig i Södertälje. Gruppen kommer att träffas ett par gånger i månaden för att stämma av allting, men mellan mötena jobbar vi enskilt.

   

  Vi vill gärna höra från er vad ni vill se i den kommande budgeten. Vilka områden anser ni vara viktiga? Vi gjorde ju en medborgarenkät nyligen där vi fick höra från en del Södertäljebor vad de tyckte var viktigt för dem. Vi vill gärna höra från fler. Det är bara att skriva ett meddelande här på facebook, eller maila in till sodertalje@sd.se.

   

  Utarbetandet av SDs Budgetförslag för Södertälje Kommun kommer att pågå under hela sommaren, och ett första utkast kommer att presenteras i slutet av augusti.

   

   

  —————————————————–

   

  Vi vill även påminna alla som läser nyhetsbrevet om att vi har en föreläsning nu på tisdagen den 13:e Juni om SDs energipolitik kl 18:30 i Stadshuset i Södertälje. Det är anmälan som gäller, och ni kan göra det till sodertalje@sd.se. Vi tror det kommer bli väldigt intressant och vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att delta. Hoppas vi ses där!

   

  Glöm inte bort att dela med er av vårt nyhetsbrev till era vänner och bjud också in vänner och bekanta till att gilla vår Facebooksida och till att följa oss.