Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje | Sida 3

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn!

 

 • Positivt att majoriteten i kommunen har vänt i frågan om kamerabevakning

  Av Andreas Birgersson den 8 oktober, 2017
  0

  Beata Kuniewicz och Tommy Hansson, vår gruppledare respektive vice gruppledare, har skrivit i LT i veckan om det positiva i att den rödgröna majoriteten i kommunen har vänt i frågan om kamerabevakning för att öka tryggheten.

  Vi hade en motion inlämnad 2015 som blev besvarad, men där det föreslogs att avslå motionen om ökad kamerabevakning. Nu två år senare har man ändrat sig och vill själv genomföra i princip samma förslag.

   

  Kameror och nattvandring för ökad trygghet

 • Av Andreas Birgersson den 4 oktober, 2017
  0

 • Nyhetsbrev v. 37

  Av Andreas Birgersson den 19 september, 2017
  0

  Det är mycket som har hänt denna veckan. Vi har precis sett resultatet av ett historiskt högt valdeltagande i kyrkovalet. Vi hade ett väldigt produktivt möte med Säkerhetssamordnaren i Södertälje kommun tillsammans med vår nämndgrupp, samtidigt som budgetarbetet fortskrider.

   

  Kyrkovalet 2017

  Det är nog få som missat helgens kyrkoval då det har skrivits mycket både i traditionell media och även mycket i sociala medier. Alla har nog undrat över hur det skulle gå för oss Sverigedemokrater men även de som hoppas på att det inte skulle gå bra för oss. Nu har alla röster räknats och vi har facit i hand. Alla våra kandidater som har ställt upp har fått plats i respektive kyrkofullmäktige!

   

  Resultatet blev följande:

   

  • I Järna-Vårdinge Pastorat har vi fått 10,15% av rösterna och erhåller 3 mandat. Våra 2 kandidater Joachim Hagström och Sven-Erik Jernberg har båda fått plats.

   

  • I Södertälje Pastorat fick vi 9,71% av rösterna och kommer erhålla 3 mandat, därav säkrat platsen för vår kandidat Stig Johansson.

   

  • För Turinge-Taxinge församling fick vi 9,88% av rösterna vilket resulterar i 2 mandat. Patrick Claesson som är vår kandidat till kyrkofullmäktige i församlingen har då säkrat sin plats.

   

  • I Stiftsfullmäktige fick Sverigedemokraterna 9,72% av rösterna och fick 6 mandat. Tyvärr innebär det att vår kandidat Patrick Claesson inte fick en plats där då han var nr. 7 på listan.

   

  Vi önskar alla våra kandidater lycka till i deras kommande arbete inom kyrkofullmäktige i deras respektive pastorat eller församling. Vi önskar även de kandidater i stiftet och i kyrkomötet från övriga föreningar lycka till att stävja den vänstersocialistiska agendan i Kyrkan och hoppas att de i samarbete med andra grupper ska kunna vända fokus till att bevara vår Svenska Tro och våra Traditioner.

   

  Vi har generellt sett ökat i hela landet och är tillsammans med Centern den grupp som ökat mest. Andra försöker nu att analysera vilken innebörd detta har på det allmänna valet nästa år, men ingen behöver vara orolig. Valdeltagandet ökade, vilket är väldigt positivt, men det var fortsatt lågt. Därför ska man vara försiktig med vilka paralleller man drar på just procentsatsen av resultatet. Dessutom är vi det parti som har lägst andel medlemmar i Svenska Kyrkan av de partier som ställde upp. Där ca 90% av centerpartiets medlemmar också är medlemmar i Svenska Kyrkan, medans hos Sverigedemokraterna är den siffran närmare 60%. Det kan däremot konstateras att vi har varit väldigt framgångsrika på att mobilisera våra väljare. Överlag fördubblades antalet personer som röstade på oss, från ca 40 000 till 85 000 nationellt. Eftersom valdeltagandet ökade generellt sett resulterade det inte till en dubblering i procent tyvärr. För oss visar det på att inför valet om ett år, kan vi med rätt stor sannolikhet räkna med en fördubbling av antalet röster.

   

  Möte med Södertälje kommuns säkerhetssamordnare

  Michael McCarthy är säkerhetssamordnare i Södertälje Kommun. Vi har tidigare haft möte med honom där vi har diskuterat säkerheten och tryggheten i Södertälje. Vi är faktiskt det enda parti som regelbundet har bjudit in honom att prata om problemen och åtgärderna som görs i Södertälje för att öka tryggheten. Det var en väldigt givande diskussion där det diskuterades ordningsvakter, Södertäljes fysiska miljö, fyrverkerier, bilbränder, och en del annat. Vi luftade lite av våra förslag om kamerabevakning och hur det skulle kunna implementeras effektivt, och om begreppet Trygghet. Vi har gott förtroende för Michaels kompetens och är glada att det finns en tjänsteman som är villig att sitta ner och ordentligt diskutera problem och vilka lösningar som skulle kunna fungera utan att ideologier ska komma i vägen.

   

  ——————————————————–

   

  Glöm inte att dela med er av nyhetsbrevet till andra som kanske skulle vara intresserade.

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

 • Nyhetsbrev v. 36

  Av Andreas Birgersson den 11 september, 2017
  0

  Kyrkovalet 17 September 2017

  Det börjar verkligen närma sig nu. Det går redan att förtidsrösta för kyrkovalet, och alla våra valsedlar har distribuerats och finns nu på plats i alla församlingar i kommunen. I helgen står vi nere i centrum för att profilera oss och även svara på frågor angående vad Sverigedemokraterna i Södertälje/Nykvarn vill åstadkomma för Svenska Kyrkans församlingar som finns inom våra kommungränser.

  Vi hoppas att LT snart kommer att publicera en artikel från oss angående just kyrkovalet här inom närmaste tiden, för att ge er ett smakprov skriver våra representanter som ställer upp följande: “Ett påtagligt bevis för att Svenska kyrkan befinner sig i kris är det faktum, att 2016 föredrog omkring 90 000 svenskar att utträda ur kyrkan. Det är det högsta antal som någonsin gått ur kyrkan under ett och samma år. Att vända på den negativa utvecklingen och återge Svenska kyrkan dess identitet, kraft och relevans är en stor och komplicerad uppgift som inte sker över en natt eller på grund av resultatet i ett enda kyrkoval. En röst på Sverigedemokraterna den 17 september är emellertid en god början!”

  Kyrkovalet kallas ofta det “bortglömda valet”, och förra gången var det endast 12% av medlemmarna som faktiskt röstade. Detta är ett demokratiskt problem ur synvinkeln att resterande 88%’s röst inte hördes. Detta tycker vi är väldigt allvarligt, och hoppas att alla ni som innehar ett röstkort går och röstar i er närmaste vallokal. Det tar inte lång tid, och ni kan gå och rösta redan nu då vallokalerna redan är öppna för förtidsröster. Sök på er närmaste församling och se vilka tider vallokalen har öppet. Om ni har några frågor eller vill ha hjälp, kontakta oss då på sodertalje@sd.se eller ring 070 6700560.

   

  Skolbygge i Enhörna

  För de som var uppmärksamma i måndags kanske märkte att det var en artikel i LT angående de planerade skolbygget i Enhörna. Alla andra partier hade fått komma till tals, men ingen hade frågat oss om vad vi tyckte. Det är skamligt att de utestänger oss från debatten. Våra representanter för Enhörna stadsdelsnämnd har skrivit en artikel till LT och vi hoppas på att den snart kommer bli publicerad.

  För att klargöra för alla våra medlemmar, så tycker vi inte att det är en politisk fråga. Det är en fråga om vad som ska fungera bäst för eleverna, orten, men man får heller inte glömma framtiden. Södertälje är en expanderande stad, och vi kommer behöva bygga en hel del fler bostäder för alla dem som flyttar hit. De barn som flyttar hit med sina familjer, eller föds, måste ha någonstans att gå i skolan, och i ett expanderande område måste det då finnas skolor, nu och i framtiden. I första hand stödjer vi förslaget där skolan ska byggas i anslutning till Ekeby gård, men är öppna för andra alternativ. Däremot är hela förslaget väldigt försenat på grund av alla turerna, och kanske därför är det bättre att satsa på det förslag som ligger istället för att göra flera turer igen för att hitta ett bättre alternativ. Tanken från början var att skolan skulle vara i bruk till 2018, men som det ser ut just nu kommer det bli svårt att klara av detta.


   

  Om ni vill få tag på oss går det alltid att maila eller ringa till oss, ni kan även skriva ett meddelande på facebook på vår sida facebooksida.