Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje | Sida 4

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje!

 

Joachim Hagström
Ordförande

SD Södertälje är en del utav Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 13

  Av Andreas Birgersson den 29 mars, 2018
  0

   

   

   

   

   

  Sverigevänner,

   

  Under den gångna veckan har vi precis gjort klart valfoldrar till Södertälje och Nykvarns kommuner. Vi blev lite överrumplade med deadlinen men lyckades faktiskt med riktigt snygga foldrar. Tyvärr kommer ni nog inte få se det förrän i juni när vi kommer göra utskick till alla hushåll i respektive kommun. Vi tror att det blir ett perfekt tillfälle för alla att se vilka satsningar vi har på i Södertälje och Nykvarn, samt att många kommer få reda på mer om vilken politik vi driver i våra kommuner. Vi är övertygade om att fler kommer att gå med i vår folkrörelse och inse att det är detta valet som kommer bestämma riktningen för Sveriges framtid under en överskådlig tid. Innan denna folder kommer ut har vi däremot flera aktiviteter som tillsammans som medlemmar men också flera där ni väldigt gärna får bjuda mer er folk i er omgivning som ni tror skulle vara intresserade att delta i, eller få reda på vilka vi är.

   

  Medlemsmöte 4 april

  Onsdagen den 4 april kl. 16:30 kommer vi ha ett medlemsmöte innan vår KF-grupp träffas för att ha sitt möte. Detta är en ny aktivitet som vi kommer att ha regelbundet där vi som medlemmar kan träffas och diskutera det som händer i kommunen och som ska beslutas om i våra folkvalda församlingar. Handlingarna som kommer att diskuteras kan ni hitta här. Träffen är öppen och alla medlemmar är välkomna att komma samt andra som är intresserade, så om ni känner någon som är intresserad eller nyfiken på oss tveka inte att bjuda dem. Vi bjuder som vanligt på fika och dricka.

   

  Torgmöte 8 april

  Söndagen den 8 april tänkte vi ha ett torgmöte i Enhörna mellan 11 och 14. Under torgmötet vill vi fokusera på de förändringar som majoriteten av kommunen planerar för speciellt Sandviken i Enhörna. Vi vill diskutera vår kommunalpolitik och att förändra samhällen långsamt, och inte drastiskt. Vi vill bevara Sandviken och Enhörna så mycket som det går.

  Vi kommer att behöva frivilliga att hjälpa till under detta torgmöte. De som har möjlighet att bidra maila till aktiv.sodertalje@sd.se. Vi får koordinera vidare därifrån. Deltagare får mer information under nästa vecka. Det passar även bra att vi har medlemsträff efter, så kan man åka direkt till lokalen och ta en fika tillsammans sen.

   

  Medlemsträff 8 april

  Söndagen den 8 april kommer vi att ha en medlemsträff efter torgmötet ute i Enhörna.  Vi bjuder på fika och kaffe och lite annat tilltugg och dryck som vanligt. Bjud med en vän och kom med ett glatt humör.

   

  Föreläsning med Per Ramhorn

  Som några av er kanske har lagt märke till på facebook kommer Per Ramhorn till Södertälje i slutet av månaden. Måndagen den 23 april kl. 18:00 kommer han att hålla en föreläsning för alla intresserade om vår sjukvårdspolitik i sal Demokratin i Södertälje Stadshus. Vi vill gärna att så många som möjligt kommer på denna föreläsning. Den är öppen för allmänheten och vi kommer att annonsera om den också i LT och på facebook. Berätta gärna om denna föreläsning för era vänner och bekanta och speciellt för de som är intresserade av sjukvårdspolitik. Detta kommer bli väldigt givande för alla som är där.

   

  Distriktsårsmöte

  Nu på lördag den 31 Mars kommer Sverigedemokraterna Stockholms distrikt hålla sitt årsmöte. Vår förening skickar 7 ombud från Södertälje och 3 från Nykvarn. Under årsmötet kommer vi att välja ny ordförande, styrelse, valberedning, samt att vi kommer att klubba distriktets lista för landstinget. Vi har 3 ledamöter på topp 20 på landstingslistan från vår förening, det ska vi vara stolta över. Även om vi är en av de större föreningarna i distriktet har vi just nu bara 1 plats i landstinget. Sen får vi se i valet om alla 3 kommer in som ordinarie eller ersättare, om än alls. Vi kan bara hoppas i detta läget.

   

  Nämndrapporter

   

  Utbildningsnämnden

  Under utbildningsnämnden kom det mycket muntlig information från utbildningsdirektören, gymnasiechefen, samt grundskolechefen och förskolechefen. En punkt som diskuterades länge var under grundskolechefen och förskolechefens redogörelse kring SOKA, deras satsning på språk och kunskapsutvecklande arbete. Det var lite otydligt kring hur förskolechefen uttryckte sig då hon sa att ibland kan normkritiskt lärande utmynna i att man faktiskt börjar diskriminera barnen efter kön och att de arbetar för att undvika detta. Nina Wallin (C) var kritisk till att förskolechefen var kritiskt till normkritiskt lärande. Det blev en underlig stämning i salen under den diskussionen.

  När de informerade om deras satsningar på läsning och lässtrategier blev våra representanter förvånade när de började prata om att alla skulle lära sig läsa på sitt eget språk i förskolan. Alltså alla som hade ett modersmål annat än svenska skulle få lyssna på en bok på sitt eget språk istället för svenska. När man var ifrågasättande på detta från våra representanter möttes dessa av oförstående till hur man kan tycka att det är negativt.

  Ett remissvar angående en statlig utredning kring att stärka minoritetsspråken i Sverige skulle godkännas också. Våra representanter gjorde ett särskilt yttrande som lämnades in skriftligen dagen efter.

  Engelska skolan har lämnat in ansökan om att få starta klasser i F-3 för att expandera från sina nuvarande 4-6 klasser. Kommunens svar på detta var tveksam då man menade på att detta skulle leda till ökad segregation. Samtidigt menade man att det skulle kunna vara positivt på andra punkter. Det intressanta var att när alliansen och en av våra representanter ifrågasatte påståendet att det skulle öka segregationen, och hur man hade kommit fram till detta hänvisade man till gamla situationer. Man hade ingen statistik på hur det såg ut på Internationella Engelska Skolan i Brunnsäng som kunde styrka detta. Samtidigt konstaterade utbildningsdirektören att man inte kunde se dessa trender på just detta fallet. Det var en ytterst märkligt påstående från tjänstemännen i kommunen att påstå något i ett remissvar utan att kunna backa upp det med fakta.

   

  Glad Påsk

  Till helgen är det den årliga högtiden Påsk! För er som ska ut och åka uppmanar vi till försiktigt körande i den hektiska påsktrafiken. Vi hoppas att sillen smakar och önskar från oss alla till er allesamman en riktigt Glad Påsk!

   

   

   


   

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

   

   

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v 12.

  Av Andreas Birgersson den 23 mars, 2018
  0

   

   

   

  Sverigevänner,

  Nu sparkar vi igång valrörelsen ordentligt. Vi har här inom kort flera aktiviteter som kommer att krävas en del hjälp, men för det mesta enbart deltagande. Vi tror att ni alla kommer att tycka det är mycket intressant. Viktigt är också att vi alla bjuder in andra att vara med på de aktiviteter som är öppna för att ge dem möjlighet att träffa företrädare för partiet. Både för att se vilka vi är, men också för att kunna ställa frågor direkt till oss. Vi vet att en stor del av Sveriges invånare sympatiserar med vår politik, men det som hindrar dem från att rösta på oss är stigman som har funnits under en lång tid. För att bryta denna behöver vi visa vilka vi är, inte vara rädda för att berätta att vi är Sverigedemokrater och är helt normala människor, precis som vem som helst. På detta sätt kan vi bjuda in dem i denna folkrörelse som om vi ger järnet har möjlighet att bli Sveriges största parti. På det sättet kommer vi att få mandat att påverka på riktigt och verkligen kunna vända den negativa utvecklingen som har skett i Sverige under de senaste decennierna.

   

  Valkonferens

  Förra helgen var det valkonferens där våra ombud Joachim Hagström och Beata Milewczyk deltog. Detta var ett viktigt delmål i partiets arbete inför valet. Här fastställdes den kommande riksdagslistan med de 60 första namnen som kommer att stå på denna. Det fanns en alternativ lista som förslag förutom den lista som valberedningen hade tagit fram. En överväldigande majoritet av ombuden röstade på valberedningens förslag. Nu återstår bara de olika distriktskonferenserna där deras riksdagslistor och landstingslistor ska fastställas innan alla kandidater och placeringar kommer att vara helt klara inför valet.

   

  Torgmöte Enhörna 8 april

  Vi kommer att ha vårt första torgmöte ute i Enhörna söndagen den 8 april runt lunchtid. Vi återkommer med mer detaljer vid nästa veckobrev. Vi vill här fokusera på de förändringar som majoriteten av kommunen planerar för speciellt Sandviken i Enhörna. Vi vill diskutera vår kommunalpolitik och att förändra samhällen långsamt, och inte drastiskt. Vi vill bevara Sandviken och Enhörna så mycket som det går.

  Vi kommer att behöva frivilliga att hjälpa till med detta. De som har möjlighet att bidra maila till aktiv.sodertalje@sd.se. Vi får koordinera vidare därifrån. Det passar även bra att vi har medlemsträff efter, så kan man åka direkt till lokalen och ta en fika tillsammans sen.

   

  Medlemsträff 8 april

  Söndagen den 8 april kommer vi att ha en medlemsträff efter torgmötet ute i Enhörna.  Vi bjuder på fika och kaffe och lite annat tilltugg och dryck som vanligt. Bjud med en vän och kom med ett glatt humör.

   

  Medlemsträffar i samband med KF-gruppmöten

  Vi tänkte prova en ny sak inför våra KF-gruppmöten. Vi vill få till lite fler naturliga och regelbundna medlemsträffar där vi kan diskutera saker som händer i kommunen. Därför har vi bestämt oss för att innan varje KF-gruppmöte kommer vi att ha en medlemsträff. Syftet är då att prata om handlingarna som kommer att diskuteras under mötet tillsammans med medlemmar och våra kommunfullmäktigeledamöter. Dessa kommer naturligtvis ske i vår föreningslokal och det bjuds precis som alltid på dryck och lite tilltugg.

  Den första av dessa kommer onsdagen den 4 april. Vi startar igång kl 16:30 så kan man sen komma när man kan. Den håller på fram tills 18:00 då nästa möte tar vid.

   

   

  Nämndrapporter

   

  Miljönämnden

  Muntlig information Planerad skogsvårdsåtgärder 2018

  Johan Persson, skogsförvaltare

   

  Svårt att sammanfatta mer än att olika former av arbeten för att hålla efter skogen i kommunen. Värt att notera är att en del av det som skördas körs till Igelsta värmeverk där det omvandlas till ca 5000kW.

   

  Trädsäkring i samarbete med Trafikverket kommer göras längsmed Enhörnaleden. Detta för att undvika upprepning av att träd faller ner över vägen. Sträckan som kommer säkras är mellan infarten Naturskolan och fram till infarten Underås.

   

  Remiss från länsstyrelsen om handlingsplan för grön infrastruktur

   

  Kontoret fann inga större invändningar emot det förslag som skickats ut.

   

  Kontorets stora invändning var att tidsplanen att detta skall implementeras 2020 är snålt. Och därför vill kontoret att tidsplanen förlängs.

   

  Muntlig information om odlingsstrategin

  Liselotte Löthagen och Maria Wikenståhl, samhällsbyggnadskontoret

   

  Södertälje kommun har en stor del bördigmark jämfört med andra kommuner, trots detta finns det idag brist på mark för odling för nya aktörer. Efterfrågan är dock stort, vilket är något som utreds för att säkra.

   

  Remissversion skogspolicy för Södertälje Kommun

   

  Uppdrag av miljönämnden: Göra en översyn av kommunens skogspolicy 2008.

   

  Remissförslag från miljökontoret

   

  Omfattningen minskas från 23 sidor till 16

   

  Förändrad layout, bilderna skall väcka intresse och förstärka innehållet

   

  Fem övergripande mål

   

  Tydligare målinriktning för skogsskötsel

  1. Förstärka naturvärden
  2. Förstärka upplevelsevärden
  3. Hållbar produktion

  Tagit bort zonindelningen men hänsyn till geologisk lokalisering

  Förtydligat prioriterade skötselmetoder

  Årlig uppföljning i miljönämndens årsredovisning

   

  Remisstid: 31 maj sista svarsdag

   

  Utskick till:

  Berörda nämnder och råd

  Ideella föreningar – Magnus Jonsson bad om ett förtydligande om man tillgodosett föreningar som tillvaratar funktionshindrades intressen. Vilket det har gjorts, detta framgick inte i framställan.

   

  MN beslutade att godkänna kontorets förslag med de ändringar S/MP lagt in.

   

  Remiss samråd om detaljplan för Oxelgrenshagen

   

  MN antog kontorets yttrande som sitt eget.

   

  Stadsbyggnadsnämnden 20 mars 2018

  • 3. Grön infrastruktur

  Kommunens remiss till förslaget om ”Grön infrastruktur” presenterades. Södertälje kommun ställer sig bakom förslagets ”ambitionsnivå” men menar att det 260-sidiga (!) dokumentet bör kortas rejält. Beslut tas i kommunstyrelsen den 27 april.

  • 4. Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad

  Kommunens remissvar går ut på att förslaget är alltför mycket fokuserat på Stockholms stad och borde ha ett vidare regionalt perspektiv

  • 7. Planbesked Karleby 2:2

  Vittraskolan vill omvandla en tidigare delvis eldhärjad lärarbostad vid Östertälje IP till förskola. SBN instämde i kontorets förslag att eventuella kulturhistoriska värden bör utredas samt om platsen är lämplig för en förskola innan planarbete kan inledas.

  • 8. Tidsbegränsat bygglov för tältbyggnad t o m 2022-12-15

  Kommunen vill förlänga bygglovet för tältanordning vid Tvetatippen. SBN och kontoret bifaller förslaget.

  • 9.Bygglov nybyggnad av plan 7 i kvareteret Turkosen 13

  Ansökan om bygglov för den aktuella byggnaden beviljas.

  Informationsärende om Orionkullen

  Stina Norrbom från kontoret informerade om översiktsplanen för området kring Orionkullen i den så kallade Östra stadskärnan. Planen omfattar tunnelnedfart, park samt kvarteren Lyran och Tellus och Ekdalsgatan. Trolig byggstart 2019.

   

   


   

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

   

   

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn 2018 v. 11

  Av Andreas Birgersson den 17 mars, 2018
  0

   

   

   

   

   

  Sverigevänner,

  Snart börjar det bli dags för våra torgmöten och offentliga event där vi kommer att gå ut och berätta mer om vår politik och de åtgärder vi vill få igenom i Södertälje för att lösa de problem som vi ser. Vi håller på att förbereda de prioriterade områdena vi har nämnt i tidigare nyhetsbrev där vi ville få lite feedback från er. Ni kan fortfarande tycka till, skicka då till min email eller till sodertalje@sd.se. För de som vill ställa upp på framtida torgmöten etc maila till aktiv.sodertalje@sd.se och anmäl er gärna frivilliga att hjälpa till. Vi kommer behöva en hel del som hjälper till på kommande evenemang för att få allting att flyta på smidigt.

   

  Valkonferens

  Under helgen kommer Sverigedemokraternas valkonferens att pågå. Här kommer partiledaren Jimmie Åkesson och flera andra att tala till de ombud som är där för att representera de olika kommunföreningarna. Här kommer också vallistan till riksdagen för partiet till valet i höst att fastställas. För oss är det vår gruppledare samt ordförande i föreningen Beata Milewczyk och Joachim Hagström som representerar SD Södertälje/Nykvarn. På Sverigedemokraternas officiella Facebook konto kan man följa de största händelserna och annonseringarna.

   

  Distriktsårsmöte

  Den 31 mars 2018 kommer distriktets årsmöte att hållas. Den fungerar i princip som kommunföreningens årsmöte där vi väljer en ny styrelse, ordförande för distriktet etc. Vi kommer även att rösta för landstingslistan. Om någon är intresserad av att veta vilka det är som står på listan kan man kontakta antingen Joachim Hagström, Beata Milewczyk eller Andreas Birgersson som kan bistå med mer information.

   

  Utbyggnation av Sandviken i Enhörna

  Ett ärende som har pågått under en lång tid i kommundelsnämnden för Enhörna ärendet om flera olika utbyggnationer i Enhörna. Dels gäller det utbyggnationer i Ekeby, ett förslag om en ny skola, en gymnastikhall, och även en stor satsning på att bygga lägenheter, villor etc för att i princip dubbla mängden invånare i Enhörna. En sådan planlösning läckte ut i somras och skapade stora rubriker i LT och stora reaktioner bland invånarna i Enhörna. Efter alla reaktionerna så har kommunen varit tvungen att kommunicera mera med invånarna och berätta vad det är som försiggår. Det har även skett en del förändringar av planer etc. Skolan till exempel har varit tvungen att skjuta på för att ett par invånare har överklagat beslutet då den planlösningen gör att en väg inskränker på deras mark. Kommunen hade precis en medborgardialog kring frågorna om utbyggnationen av Ekeby. Vi får se hur mycket de faktiskt lyssnat på våra medborgare när de väl återkommer med nya planer där. Vi vet från erfarenhet att den styrande majoriteten av S, V, MP inte är så duktiga på att ta till sig invånares synpunkter.

  Nu till själva frågan. Vi är kritiska till förslaget att bygga ut så mycket som kommunen vill, det har invånarna i kommundelen också varit kritiska till. Vi Sverigedemokrater inser att vi behöver bygga ut då vår kommun växer, men vi vill inte att man ska drastiskt förändra olika områden och speciellt inte för en idyll som Enhörna. Vi ställer oss därför bakom det förslag av 3 som kommunen presenterat som gör minst inverkan på kommundelen. Vi kommer att kämpa för att detta kommer bli en realitet och inte något mer omvälvande planer.

  Vi vill heller inte bygga ny skola i Enhörna. Vi har inget emot nya skolor, men i detta fallet har vi fått information i utbildningsnämnden att det inte finns något elevunderlag för en ny skola ute i Enhörna, men kommunen vill ändå gå vidare med dessa planer. Vi är oförstående, men man kanske räknar med att bussa in elever från närliggande områden, vilket vi inte anser vara realistiskt eller önskvärt. Vi stödjer istället en upprustning av den befintliga Vallaskolan och kanske en utbyggnation av denna om det krävs för att stödja det elevunderlag som finns. Självklart behövs det också byggas en gymnastiksal i närheten av skolan.

  För de av er som bor i Enhörna eller har vänner och släktningar där, får ni gärna informera dem om vad vi vill för kommundelen. Vi planerar att närstående framtiden ha ett torgmöte eller liknande ute i Enhörna just för att möte invånarna där och prata om våra planer för deras kommundel. Vi anser att demokrati ska vara så nära folket som möjligt och att det är viktigt att lyssna till invånare i olika kommundelar. Kommundelsnämnden har i detta fallet inte lyckats med denna grundläggande demokratiska ordning även om det inom oppositionen finns kritiska röster.

   

  Kvoterade kommunfullmäktigelistor

  Under veckan dök det upp en ledare i LT av Tomas Karlsson som beskrev läget i de olika kommunfullmäktigelistorna baserat på hur maktfördelningen är mellan könen. Han skrev den på grund av att Elof Hansjons (S) hade skrivit en tweet om att alliansen och SD inte hade en jämn könsfördelning på sina listor. Tomas beskrev att Elof då missar att till exempel SD har en kvinna som förstanamn på sin kommunfullmäktigelista och en av dem av oppositionspartierna som har flera kvinnor på sin lista oh relativt högt upp. Han nämnde också att trots att Socialdemokraternas lista var varannan man varannan kvinna så var maktfördelningen i verkligheten en hel annan. Då man tittade på vilka som fick ordförandeposter och andra maktpositioner var de flesta män, endast tre kvinnliga ordföranden. Det är därför något hycklande att hävda att Socialdemokraterna har en jämn maktfördelning mellan könen.

  Vi är stolta över vår lista till kommunfullmäktige. Aldrig tidigare har den innehållit så kompetenta och värdiga kandidater. Vi ser inte till hudfärg eller kön, vi ser till kompetens och potential. Det är så vi bestämmer positionerna på våra listor och vem som får ett uppdrag i en nämnd. Det anser vi vara jämställdhet och inte någon siffra som man hittat på. Det handlar om att se till personen och inte till könet eller hudfärgen. Att göra något annat är att diskriminera, det anser vi vara fel väg att gå för att uppnå jämställdhet på riktigt. Det är därför vi har en kvinna i ledande position, på grund av hennes kompetens, och inte på grund av att hon är kvinna.

   

   

  ——————————————————————————————————————–

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

   

   

   

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 10

  Av Andreas Birgersson den 9 mars, 2018
  0

   

   

   

  Sverigevänner,

  Nu har valåret börjat på riktigt, och tror inte det är någon som har missat alla utspel och kampanjer som både de lokala organisationerna men speciellt riksorganisationerna har påbörjat. Så här kommer det att fortsätta till valdagen, och var beredda på en smutsig valkampanj. Vi måste däremot lyfta oss över den. Så kom ihåg att i alla era diskussioner både på nätet och ansikte mot ansikte så var vänliga och respektfulla oavsett andras åsikter. Var däremot tydliga med hur vi som parti och medlemmar står till olika frågor. Var också extra uppmärksamma på olika påståenden. Rätta där det finns fel men var även källkritiska oavsett hur troligt det kan låta. Dela inte direkt utan att kolla upp faktan. Det är otroligt viktigt att vi i denna valrörelse ser till att vi är de mest förtroendeingivande. Detta gör vi genom att vara respektfulla, tydliga och genom att alltid ha korrekt fakta i våra argument.

  Vi kommer att behöva en del frivilliga som vill hjälpa till under kommande torgmöten och andra events. Om ni vill ställa upp hör gärna av er till aktiv.sodertalje@sd.se för att göra det lättare för aktivitetsgruppen att planera inför dessa event och veta vilka de kan vända sig till direkt.

  Andreas och Lars-Ovar deltog i eventet och representerade partiet. Beata Milewczyk är bakom kameran och var där för att representera Demokratiberedningen.

   

  Internationella Kvinnodagen

  I torsdags den 8 Mars var det den internationella kvinnodagen där många uppmärksammar jämställdhet i vårt samhälle. Som sverigedemokrater har vi vårt perspektiv på hur detta ska se ut och därför var vi och representerade partiet på stadshuset tillsammans med representanter från M, S, V, MP, C och L. Det var några gymnasieklasser som var där, men det var inte alls lika många som vi hade förväntat oss. Det var också få av dessa elever som var intresserade av att prata med partierna. Trots detta hade vi en händelserik dag under andra hälften då vi fick några ungdomar som ville provocera, men det är sådant vi får leva med. Tack till de som tog av sin dag och kom för att hjälpa till!

   

  Kommunfullmäktige 5 mars

  Under senaste kommunfullmäktige godkändes den nya biblioteksplanen, en plan som vi inte är helt överens med. Den ansågs godtagbar just nu, men att vi i framtiden behöver fundera ut våra egna visioner och tankar kring de kommunala biblioteken för att kunna ha mer konkreta synpunkter på kommande planer. En specifik fråga som måste diskuteras i framtiden är om vi vill behålla biblioteken i sin nuvarande form eller om de ska ändras till att utvecklas till att ha ett fokus på att bli en mötesplats och ett slags medborgarkontor. Vi har även lämnat in 7 motioner som vi har tagit fram tillsammans med vår kommunfullmäktige grupp. Vi har även 3 till som vi håller på att förbereda för inlämning. Tyvärr brukar det ta över ett år för våra motioner att bli behandlade, vi förväntar oss därför inte att få något svar på dessa inom en snar framtid. Vi kommer under våren att presentera dessa närmare. Här på hemsidan och även på facebook.

   

  Kultur och Fritidsnämnden

  Årsbokslutet presenterades och godkändes, det var ett litet överskott detta året. En förstudie angående bokbuss presenterades och godkändes också. Nu kommer förvaltningen att förbereda en mer detaljerad planering som ska presenteras inom några månader för att vidareutveckla idén om att inrätta detta i kommunen. En stor diskussion bröt ut angående de planer på att bygga på den tomten vid Torekällberget där ett värdshus tidigare brann ner. Den nuvarande ägaren planerar bygga ett hotell där. Stadsbyggnadskontoret har börjat titta på planerna och den detaljplan som har presenterats av ägarna. Nämnden vill hålla ett öga på detta då Torekällberget har ett stort kulturellt värde för staden och nämnden känner en viss oro över hur det skulle kunna bli. De vill därför bevaka ärendet den närmaste tiden och funderar på när de ska bli delaktiga i beslutsprocessen.

   

   

  Medlemsträff 11 Mars

  Den 11 mars kommer vi att ha en medlemsträff kl 15:30. Ämnet är den kommunala miljön. Glöm inte att ta med en vän eller någon ni tror skulle vara intresserad att delta. Vi bjuder självklart på fika och kaffe. Vi hoppas att så många som möjligt har tid att komma. Vi vet att det var lite sen annonsering, men det kommer bli en trevlig stund och god diskussion, vi hoppas at så många som möjligt kan komma. Vi ses där!

   

  Andreas, Alex, och Lars-Ovar vilar ut när det blev lite lugnare.

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 8

  Av Andreas Birgersson den 2 mars, 2018
  0

   

   

   

   

   

  Sverigevänner,

  Nu har valåret börjat på riktigt, och tror inte det är någon som har missat alla utspel och kampanjer som både de lokala organisationerna men speciellt riksorganisationerna har påbörjat. Så här kommer det att fortsätta till valdagen, och var beredda på en smutsig valkampanj. Vi måste däremot lyfta oss över den. Så kom ihåg att i alla era diskussioner både på nätet och ansikte mot ansikte så var vänliga och respektfulla oavsett andras åsikter. Var däremot tydliga med hur vi som parti och medlemmar står till olika frågor. Var också extra uppmärksamma på olika påståenden. Rätta där det finns fel men var även källkritiska oavsett hur troligt det kan låta. Dela inte direkt utan att kolla upp faktan. Det är otroligt viktigt att vi i denna valrörelse ser till att vi är de mest förtroendeingivande. Detta gör vi genom att vara respektfulla, tydliga och genom att alltid ha korrekt fakta i våra argument.

  Vi kommer att behöva en del frivilliga som vill hjälpa till under kommande torgmöten och andra events. Om ni vill ställa upp hör gärna av er till aktiv.sodertalje@sd.se för att göra det lättare för aktivitetsgruppen att planera inför dessa event och veta vilka de kan vända sig till direkt.

   

  Utbildning i kommunpolitiska verktygslådan del 4

  Nu på lördag kl 12:00 börjar del 4 av den populära utbildningen om den kommunpolitiska verktygslådan. Denna gången kommer Rune Öhlund som inte hade möjlighet att komma förra veckan att hålla en föreläsning kring retorik. Vi kommer att vara i stadshuset i sal demokratin. Förra veckan gavs en unik möjlighet att prova på tekniken och där flera fick stå framför alla och presentera en egen motion där de fick hålla ett framförande, argumentera för sin motion eller interpellation.

   

  Som tidigare tillfällen kommer mackor och fika att serveras för deltagarna. Vi hoppas att många kommer komma, och hoppas att vi träffa er där.

   

  Internationella kvinnodagen

  Redan den 8 mars har vi ett event där vi kommer att stå på politikertorget tillsammans med de andra partierna på den internationella kvinnodagen. Vi kommer att behöva 2-3 friviliga som har möjlighet att vara där mellan 12-16. Det kommer främst att vara gymnasieelever som kommer att vara där, men mot slutet kommer det säkert att komma fler från allmänheten. Om det är flera som anmäler sig kan timmarna också delas upp i olika pass, kanske 2 timmars pass. Skicka ett email till aktiv.sodertalje@sd.se för att anmäla er att hjälpa till under eventet.

   

  Miljönämnden

  Under det senaste miljönämnden godkändes förra årets bokslut för 2017. Detta följdes upp av en genomgång av nämndens verksamhet under hela 2017. Det visade sig att relativt få ärenden hade slutförts. Man tog då återigen upp personalfrågan som anledningen till att detta. Det man däremot har lagt ner mycket resurser på är det stora arbetet kring inventering och undersökning av reningsverk och minireningsverken runt om i kommunen.

   

  Den nationella kontrollplanen som livsmedelsverket varje år lägger fram är svår att följa då den inte alltid är anpassad efter de olika kommunernas förutsättningar. Kommunerna får ofta skapa sin egen kontrollplan i alla fall för att anpassa planen efter kommunens förutsättningar. På grund av detta har nu livsmedelsverket börjat lyssna på kommunerna och börjat samarbeta mer med kommunerna direkt.

   

  Även tillsynsplanen enligt miljöbalken är inte särskilt tydlig och kan vara svårt för kommunerna att efterfölja då underlaget ter sig som luddigt. Planen som tjänstemännen har tagit fram försöker ändå så gott det går följa miljöbalken, och godtogs därför av nämnden.

   

  Det gicks även igenom den revisionsrapporten som kommunrevisionen hade beställt angående dokumenthantering i kommunen och hur den följer offentlighetsprincipen. Miljönämnden visade sig ha ett antal brister i sin hantering som delvis berodde på ett dokumentprogram som nu ska uppdateras men även brister i sina rutiner. Dessa ska man jobba med att ändra och förbättra.

   

  Det informerades också om en fladdermusinventering som ska genomföras under våren.

   

  ——————————————————————————————————————–

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21