Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje | Sida 4

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn!

 

 • Debatt artikel i LT

  Av Andreas Birgersson den 20 december, 2017
  0

  Vår vice gruppledare Tommy Hansson har skrivit ännu en debattartikel som idag publicerades i LT.

   

  Ni som är intresserade av att läsa den kan läsa den här.

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 50

  Av Andreas Birgersson den 16 december, 2017
  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sverigevän,

  Vintern har anlänt och julen närmar sig med stormsteg. Sista datum för nomineringar för kommande års styrelse och även kandidat-ansökningar för valet nästa år har passerat. Vi har haft våra sista möten för styrelsen, KF-gruppen, och även nämnd-gruppen. Vi hade representanter uppe i Borlänge för att hjälpa dem där och dagen efter åt vi julbord tillsammans med ett 30-tal av våra medlemmar.

   

  Kandidater och nomineringar

  De senaste veckorna har kandidat-ansökningarna avslutats och alla nominationer till nästa års styrelse etc avklarade. Valberedningen har kontaktat alla kandidater för intervjuer och genomfört de flesta av dessa. Nu kommer dessa att bereda en lista som sen kommer att vara som förslag inför årsmötet där den framtida vallistan ska fastställas av de närvarande på mötet. Därför är det av yttersta vikt att så många som möjligt kommer på årsmötet som kommer att ske i slutet av januari. Det kommer bli ett utmärkt tillfälle för alla medlemmar i föreningen att påverka vilka som kommer att ha möjlighet att bli invalda i kommunfullmäktige vid valet nästa år. Det är ett viktigt val och det är därför också viktigt att de som kandiderar väljs fram av så många av våra medlemmar som möjligt. Under samma möte kommer valberedningen presentera sitt förslag på styrelse för kommande året och här har återigen alla medlemmar möjlighet att påverka vilka som kommer att sitta i ledningen av föreningen under 2018.

   

  Några av funktionärerna som hjälpte till under ”Dalaupproret”, bl.a. vår Joachim Hagström.

  “Dalaupproret” i Borlänge

  “Dalaupproret” var ett event som skulle sparka igång valåret för SD Dalarna. Många föreningar bjöds in

  och det var planerat med huvudtalare, kaffe, glögg, pepparkakor, och lussebullar. Vi var fem från föreningen som slöt upp, och vi hämtade även upp 3 från andra föreningar i stockholmsregionen. Under den 3 timmars långa resan upp till Borlänge meddelade riksombudsman Mikael Strandman att huvudtalare Kent Ekeroth hade fått förhinder och

  inte kunde komma. Vår Joachim Hagström tillfrågades om han kunde tala istället, vilket han tackade ja till. På grund av att det var ont om tid spenderas den sista timmen på bussen åt att diskutera och skriva tal. Om ni inte redan har sett talet som framfördes senare under eftermiddagen ligger det ute på vår facebook sida. Joachim gjorde ett väldigt bra jobb och talet var mycket uppskattat av alla åhörare. På grund av antalet deltagare på eventet delades dessa upp till att vara hälften var

  kvar i Borlänge och resten åkte till Falun för att prata, dela ut glögg och pepparkakor till förbipasserande. Alla som deltog tyckte att det var mycket trevligt att få prata med dessa masar och kullor. Borlänge är en stad som allt mer börjar likna Södertälje, med växande utanförskapsområden och en ökande brottslighet. Till stor del beroende på den ansvarslösa invandringspolitiken som har förts under lång tid. Därav var det många som talade med våra representanter på plats som sympatiserade med oss och vår politik.

   

  Årliga julbordet på Barolo

  Nöjda och belåtna sverigevänner.

  Även detta året hade våra medlemmar i föreningen möjlighet att äta julbord tillsammans, alla medlemmar

  fick chans att anmäla sig. Precis som förra året var vi på Barolo som normalt sett håller en hög kvalité, så även detta året. Det årliga julbordet har varit en mycket uppskattad del då det är ett tillfälle för alla i föreningen att mötas. Där många av de som sitter i kommunfullmäktige kan träffa våra “vanliga” medlemmar samt att detta året hade vi även många av de som kandiderar till kommunfullmäktige under nästa år med också. Det var ett 30-tal medlemmar som samlades och åt tillsammans och alla njöt av maten. Det mycket omfattande dessertbordet var en mycket uppskattad detalj.

   

  Kommunen ändrar regler kring partistöd

  Om ni har följt oss på facebook har ni säkert märkt att vi har uppmärksammat att majoriteten i kommunen har föreslagit att införa en ändring av reglerna kring hur partistödet delas ut. Alltså de krav som ställs på partierna. En ändring som man röstade igenom för blott två år sen var att man var tvungen att lämna in en redovisning på hur man använt partistödet året innan och ett granskningsintyg för att kunna få partistöd följande år. Om man missade att göra detta skulle man förlora sitt partistöd det kommande året. Detta funkade bra de första åren, men i somras missade både miljöpartiet och kristdemokraterna att lämna in sina rapporter i tid. Detta gjorde att de under nästa år 2018, inte skulle få något partistöd. Ett hårt slag mot partierna under ett valår kan tyckas, men helt enligt reglerna som de själva bestämt över. Under kommunstyrelse-mötet röstade man igenom att man nu innan året är slut ska ändra dessa regler. Att man inte längre ska förlora partistödet helt utan endast få en straffrabatt baserat på hur sent dessa rapporter kom in. Detta ska inte enbart börja gälla nästa år, utan även införas så att det gäller retroaktivt för hela det gångna året. Grunden för detta är att de två partierna som missade att lämna in sina rapporter inte ska gå utan partistöd. Vi har inget problem med att man anser att reglerna är för hårda. Det accepterar vi, de är rätt hänsynslösa. Det vi tycker är märkligt är att man ska införa dessa ändringar retroaktivt för att rädda, vad vi anser, främst miljöpartiet. Vi tror inte att man hade infört dessa ändringar om det enbart var kristdemokraterna som missat att lämna in redovisningen och definitivt inte om det hade varit sverigedemokraterna som hade missat att lämna in deras redovisning av partistödet. Vi tycker att alla ska stå lika inför lagen. Både de som styr i kommunerna precis som en “vanlig” invånare. Detta förslaget gör att detta inte gäller.

   

  ————————————————————————————————-

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

 • Bemärkta Södertälje-profiler (IV): Carl Michael Bellmans uppgörelse med de styrande i Tälje

  Av Andreas Birgersson den 15 december, 2017
  0

   

  Carl Michael Bellman (1740-95) föddes och dog i Stockholm men har genom sin respektlösa visa ”Magistraten uti Tälje” ändå en viss anknytning till vår stad. Bakgrunden till Bellmans nidvisa lär ha varit att han skall ha blivit utkastad från en krog i det dåtida Södertälje.

   

  Kontentan av Bellmans sång om de styrande i Södertälje är att stadens svin tagit plats i magistraten, vilken utövade såväl det politiska som juridiska styret i staden. Påståendet saknade inte helt verklighetsbakgrund – Södertälje var illa beryktat för att svin sprang lösa i stadens centrala delar och bland annat bökade på kyrkogården och ofredade resenärer som gjorde uppehåll i staden.

   

  Svin i magistraten

  Visan kom att inlemmas som nummer 33 i Bellmans sångsamling Fredmans sånger, som utkom 1791, ett år efter tryckningen av den mer berömda Fredmans epistlar. Länken här går till ett körframförande exekverat av kören Vox Humana av ”Magistraten uti Tälje”: https://www.youtube.com/watch?v=mde_n7CDzjI

   

  Visans text lyder:

  Magistraten uti Tälje fiker
  att vid riksdan vinna få justis;
  varje rådman uti staden skriker
  jämrar sig nu över prejudis.
  Man kan tänka, saken är också viktig,
  hela rådstun pliktig
  att ge kontraplan.
  Man tror ej att saken snart avstannar
  rädslan nu förbannar
  varje galt i stan.

  Saken var den: när rätten skulle sitta
  en ganska sträng och svår question
  kom en sugga, fram vid bordet titta
  satte sig vid preses sans facon.
  Preses steg då upp och komplimentera,
  sade intet mera
  än: ”Gack ut, din fan!”
  ”Nej”, sa suggan, ”jag har så bedrivit
  att jag också blivit
  rådman här i stan
  .”

   

  Jag vet inte hur den politiska och juridiska menigheten i Södertälje ställde sig till Bellmans äreröriga rader, som ju dock måste sägas ha givit vår kära stad en viss berömmelse. Särskilt road torde den dock inte ha varit. Mer om Fredmans sånger här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fredmans_s%C3%A5nger

   

  Gustaf III:s revolution

   

  Carl Michael Bellman räknas till våra nationalskalder och har spelat en stor roll för språket och litteraturen i Sverige. Han har kallats ”Nordens Anakreon” efter den antike grekiske skalden, som levde omkring 582-485 före Kristi födelse och likt Bellman diktade om sällskapslivets, dryckenskapenas och kärlekens fröjder. https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Michael_Bellman

  Bellman, som var äldst i en barnaskara om 14 syskon, föddes i Stora Dauerska huset vid Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Fadern, Johan Arendt Bellman den yngre, var lagman och sekreterare i slottskansliet. Modern, som Bellman avgudade, hette Catharina Hermonia. Farfadern, Johan Arendt Bellman den äldre, var professor i latin.

  1758 påbörjade Carl Michael studier i Uppsala men uppgav snart dessa. Han fick därefter anställning som extra ordinarie tjänsteman vid Riksbanken men tog sin tillflykt till Norge 1763 på grund av anklagelser om ekonomiska oegentligheter. Bellman var dock snart tillbaka i Sverige och Stockholm.

  Konung Gustaf III:s lyckade statskupp 1772 innebar ett verkligt lyft i Bellmans karriär. Han tog ställning för Gustaf III:s revolution. Från 1775 tilldelades han en pension om 100 daler som hämtades direkt ur kungens egen handkassa, och 1776 fick Bellman anställning som sekreterare vid Nummerlotteriet med en årslön på 1000 daler silvermynt. Om statsvälvningen 1772 här:  http://historiesajten.se/handelser2.asp?id=7

   

  Bellman blev nu en viktig förmedlare av propaganda till förmån för Gustaf III. Detta medförde bland annat att han tvingades tona ner det ganska grova och mustiga språk som ofta präglade hans sångtexter och i stället anamma den förfinade men skäligen tillgjorda franska stil i rokokons anda som rådde vid det kungliga hovet.

   

  Hamnade på obestånd

  Carl Michael Bellmans berömmelse växte stadigt genom den kungliga anknytningen, men han hade svårt att anpassa sig till hovetiketten och begrep sig inte på politiken. Yngre skalder som Johan Henric Kellgren och Carl Gustaf Leopold stod högre på kungens ranglista. Kellgren angrep till yttermera visso Bellman i dikten ”Mina löjen” 1778.

  Med tiden blev Bellmans ekonomi allt sämre och 1793, året efter mordet på Gustaf III, hamnade skalden på obestånd. Han tvingades flytta ofta på grund av ekonomiska bekymmer, och 1792 bodde han ett tag grannen med den blivande kungamördaren Jacob Johan Anckarström på Kungsholmsbrogatan. Ett glädjeämne var dock att Carl Michael Bellman den 11 december 1793 invaldes in Kungliga musikaliska Akademien som ledamot nummer 138.

  1794 dömdes så Bellman till vad som kallades ”bysättning”, det vill säga han fängslades i högvaktsflygeln vid Stockholms slott till följd av obetalda skulder. Hälsan blev påtagligt sämre efter tiden i fängsligt förvar, och en vecka efter sin 55-årsdag 1795 avled skalden. Han begravdes utan gravsten på Sankta Klara kyrkogård i Stockholm. 1851 lät Svenska Akademien resa en ännu kvarvarande, pampig minnessten över Bellman vars kvarlevor då ett decennium tidigare hade överflyttats till Norra kyrkogården.

  Bellmans hustru, Lovisa Fredrica Grönlund (1757-1847), överlevde sin make med drygt ett halvsekel och dog först vid 90 års ålder 1847.

   

  Fascinerande estradör

  Carl Michael Bellman var inte bara en formidabel sångförfattare – texterna applicerades på vid denna tid kända och populära melodier hämtade ur operor, operetter med mera – utan också enligt ögonvittnen en fascinerande estradör som förmådde trollbinda åhörarna med sin sång och sitt spel på lutliknande instrument. Han spelade även cittra och klaver (piano).

  Att Bellman skrivit en sång om de styrande i Södertälje tycker jag vi skall ta som en komplimang, låt vara att texten inte är precis smickrande.

   

   

  Av: Tommy Hansson

   

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 48

  Av Andreas Birgersson den 5 december, 2017
  0

   

  Det har varit några händelserika veckor sedan sist vi skicka ut ett nyhetsbrev. Vi hade nyligen en kampanj i Nykvarn där vi har skickat ut ett annonsblad till alla hushåll i Nykvarn. Vi hade även en spännande budgetdebatt i Södertälje kommunfullmäktige där de olika partierna argumenterade för sina respektive budgetar.

   

  Presentation av budgeten för representanter/medlemmar och intresserade

  Efter över ett halvårs ansträngning och hårt arbete var äntligen allting klart med vår budget för ett par veckor sen. Vi hade en presentation av budgeten den 22 november där vi hade många medlemmar och representanter som kom för att lyssna. Det bjöds på fika och tårta för att fira att den mest ambitiösa budgeten vi skapat nu stod färdig och redo att presenteras för våra väljare. Vi valde att ha ett öppet möte för alla som var intresserade och inte enbart för våra medlemmar eller representanter. Det var ett beslut vi tog för att budgeten är till för våra invånare och medborgare, inte bara för politikerna i stadshuset. Vi ville ge alla ett tillfälle att få den presenterad på ett representabelt sätt där det också skulle finnas möjlighet för frågor och diskussion kring de prioriteringar som vi har gjort. Det är ingen perfekt budget som kommer lösa alla problem, utan vi valde att fokusera på några områden som vi ansåg var det viktigaste för denna gången. Vi hade väldigt goda diskussioner och synpunkter och kommer ta alla dessa med oss inför nästa år och den budget vi kommer bygga utifrån den ramen som vi har skapat detta året.

   

  Utskick i Nykvarn 27 november

  I måndags skickades ett litet annonsblad ut till samtliga hushåll i Nykvarn. Annonsbladet berättade lite om vad vi vill åstadkomma i Nykvarns kommun samt att vi söker kandidater inför valet 2018. För er som känner dem som sympatiserar med våra åsikter men som inte ännu har tagit sig i kragen att bli medlemmar eller att kandidera så ge dem en spark i baken för att få fart på dem. Nykvarn är ett viktigt område för oss och vi har stor potential att växa där. På grund av detta vill vi inte bli sittande med tomma stolar och de konsekvenser det kan leda till. Helst vill vi ha några suppleanter också som skulle kunna ersätta när någon är borta. Självklart är vårt fokus att ha så engagerade och goda kandidater som möjligt, och vi har redan flera engagerade och jätte bra kandidater som verkligen brinner för Nykvarn med omnejd. Vi tror dock att det fortfarande finns de som sitter och velar, eller helt enkelt inte tänkt på att ens ställa upp i valet och representera oss. Så sätt igång och prata med dem ni känner som kanske skulle vilja kandidera alternativt om ni själva kan tänka er att representera Sverigedemokraterna i valet 2018. Tveka inte! Vi kommer bistå med utbildningar osv. under våren för att hjälpa de som väljer att kandidera att känna sig förberedda och kompetenta.

   

  Budgetdebatt i Södertälje kommunfullmäktige

  Måndagen den 27 november hölls den årliga budgetdebatten i Södertälje kommunfullmäktige. Här delas mötet in i olika block som behandlar olika ämnen. Därefter får varje gruppledare och parti några minuter på sig att presentera ens budget och dess innehåll inom dessa olika områdena. Alla våra representanter i kommunfullmäktige var så klart där, utom Tommy Hansson som tyvärr hade förhinder på grund av hälsa. Våra representanter som valde att gå upp och argumentera för vår budget gjorde ett väldigt bra jobb. Trots stundvis hårt mothugg på vissa av våra poster i budgeten gick det mycket bättre än något annat år. De argument som fördes mot våra förslag var helt grundlösa och stundvis smått patetiska. Trots att detta är Beata Kuniewicz tredje budgetdebatt som gruppledare gick allt galant och hon fick till en del kvicka repliker mot kritiker av vår budget som lämnade dem mållösa. Vi lär oss för varje år och kommer ta med oss dessa erfarenheterna tills nästa år för att vara ännu bättre och mer förberedda för att argumentera mot de andras budgetar.

   

  ————————————————————————————————-

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

   

 • Valfilm – Snart är det val

  Av fredrik.lindahl den 28 november, 2017
  0

  Vårt land mår inte bra. Socialdemokraterna och Moderaterna gör allt vad de kan för att släta över de problem som deras egna politik skapat för vårt samhälle. Deras ansvarslösa agerande, deras ovilja att utvärdera resultaten av deras politik, och framförallt deras lögner, har skapat det samhälle som vi alla tvingas leva i idag. Just nu pågår förberedelserna inför vår största valkampanj någonsin.

  Om mindre än ett år är det val!