Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje | Sida 48

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje!

 

Ordförande. Joachim Hagström
Mobil. 0706 700 560

SD Södertälje är en del utav Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 • GOTT NYTT ÅR!

  Av Admin den 31 december, 2009
  0
  0

  Gott nytt valår önskar styrelsen i Västra Södertörn. Det kommande valåret blir det roligaste och mest spännande i Sverigedemokraternas historia.

  Gott nytt-1

 • Ännu en lyckad utbildningsdag i södra Stockholm

  Av Admin den 3 november, 2009
  0
  0

  Den 1a november så avhölls ännu en utbildningsdag i södra Stockholm. Stellan Bojerud höll ett mycket bra föredrag om kommunpolitik och vad som är hyfs och vett i de kommunala verksamheterna. Tänkvärt i Bojerud föredrag var att inte i onödan sätta käppar i hjulet för frågor som i praktiken redan är avgjorda, det skapar onödig irritation utan att man kan påverka frågan ändå. Man skall aldrig gå upp i talarstolen och enbart bekräfta det som redan sagts, det skapar också irritation i onödan. Att t.ex. lägga en motion som ändå inte har någon chans att gå igenom är också tveksamt. Bojerud gav prov på många fler klokheter och hans kompetens kan inte övervärderas för SD.

  Efter Bojeruds föredrag så kom turen till Jens Leandersson som är en luttrad landstingspolitiker. Leanderson gav på kort tid de stora dragen i landstingspolitiken på ett lättfattligt sätt. Deltagarna fick därefter lista de viktigaste frågorna i SD:s landstingspolitik. Flera frågor väckte deltagarnas entusiasm men den frågan som kanske ändå stack ut var återinstitutionalisering av de psyksjuka. Den reform där de psykiskt sjuka bara sparkades ut i ett eget boende många inte klarar av väckte sympati för en drabbad och svag grupp i vårt samhälle.

  Vi från Stockholms distrikt vill rikta ett stort och varmt tack till Leandersson och Bojerud för en fin serie utbildningsdagar i södra Stockholm denna politiskt intressanta höst.

 • Motion från Västra Södertörn på Landsdagarna

  Av Admin den 26 oktober, 2009
  0
  0

  Vid de mycket lyckade Landsdagarna som avhölls i Ljungbyhed 16e till 18e oktober så lades även en motion sista dagen av Robert Stenkvist, Västra Södertörn och Jens Leandersson, nordvästra Skåne.

  Motionen handlade om att pensionärerna inte skall betala mer i skatt än löntagare. Som det är nu efter alla jobbskatteavdragen så betalar pensionärer mycket mer i skatt vid samma inkomst som en löntagare. Eftersom en ren skattesänkning för pensionärerna skulle kosta en stor summa pengar ansåg Landsdagarna att motionen var besvarad. Det skall läggas fram ett enhetligt program i äldrefrågorna och alla kostnader skall balanseras i en skuggbudget. Partistyrelsen lovade att ett mycket bra äldreprogram skall arbetas fram som kommer att göra de allra flesta Sverigedemokrater nöjda.

 • Medlemsmöte i Stockholm

  Av Admin den 4 oktober, 2009
  0
  0

  Under den gångna helgen har det hållits medlemsmöte där Anders Sundholm höll en uppskattad föreläsning om politiskt arbete, föreningsliv och delade med sig av sina erfarenheter från både Miljöpartiet och föreningen Blågula frågor. Mest munterhet väcktes när Anders Sundholm berättade att innan Miljöpartiet antog sitt namn så diskuterades namnet Sverigedemokraterna. Nu blev det till slut Miljöpartiet som antogs till partinamn.

  Trots sin egen bakgrund inom SSU, Socialdemokraterna och Miljöpartiet men även Amnesty så råkade Anders Sundholm ut för att stämplas som högerextremist och främlingsfientlig när han var med och startade föreningen Blågula frågor. ”Det kom som en chock för mig” berättade Anders Sundholm, ”att människor kan stämplas på det viset”. Anders Sundholm som tidigare arbetat som journalist på DN berättar att han känner många journalister men ingen ville ta i frågan om kritik mot invandringspolitiken. Hur illa ställt det är med demokratin i Sverige är en fråga som berör alla som är med i Sverigedemokraterna enligt Sundholm, ja t.o.m. alla människor i vårt land.

  Efteråt gavs det tillfälle att ställa frågor vilket många gjorde med entusiasm. En timme efter mötets slut så stod Anders Sundholm fortfarande kvar och pratade med intresserade.

 • Utbildningsmöte i södra Stockholm

  Av Admin den 27 september, 2009
  0
  0

  Under söndagen den 27 september hölls ett välbesökt utbildningsmöte i södra Stockholm. Mötet handlade om kommunalt arbete och hur man förvaltar alla de väntade kommunala mandaten i Stockholm på bästa sätt. Politisk sekreterare Jens Leandersson började mötet med att ge goda tips om hur man agerar i kommunfullmäktige och hur man uppträder i talarstolen. Därefter följde praktisk träning där deltagare fick chans att debattera med varandra samt föra fram egna förslag.

  Som vanligt blev diskussionerna både livliga och intressanta under pausen där medlemmarna ivrigt tog chansen att umgås under kaffet. Kaffepausen är ett viktigt och roligt inslag under dessa möten då nya kontakter ofta etableras. En intressant och givande diskussion fördes också bland både medlemmar och ledare om kommande förslag till landsdagarna.

  Bakgrunden för detta möte är alla de framgångar som Stockholms distrikt rönt i ett antal opinionsundersökningar sista tiden, både kyrkovalet och EU-valet var också stora framgångar för distriktet. Med tanke på distriktets senaste framgångar så väntas ett stort antal kommunala mandat tillfalla Sverigedemokraterna vid nästa års riksdagsval. Det gäller att förvalta våra kommande mandat på bästa sätt och därför har vi tagit initiativ till detta mycket uppskattade möte. Det gick inte att ta miste på att deltagarna lämnade mötet både nöjda och med en hel del nyförvärvade kunskaper om det kommande kommunala arbetet.