Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje | Sida 49

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje!

 

Ordförande. Joachim Hagström
Mobil. 0706 700 560

SD Södertälje är en del utav Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 • Styrelsemöte Västra Södertörn

  Av Admin den 7 februari, 2010
  0
  0

  SD Västra Södertörn hade årsmöte söndagen den 7 februari. Det var ett mycket lyckat möte med stor uppslutning. Tillrest ordförande var Arnold Boström som vi tackar speciellt för detta. Protokoll på mötet kommer senare men den nya styrelsen är enligt följande.

  Ordförande Robert Stenkvist

  Vice ordförande Christofer Jonsson

  Andre vice ordförande Håkan Borg

  Ledamot Östen Granberg

  Ledamot Eddy Langquist

  Ledamot Ingemar Ljung

  Ledamot Boris Trifunovic

  Förste suppleant Tommy Hansson

  Andre suppleant Nader Hillawi

  Tredje suppleant Kalevi Mäkinen

  Revisor Arnold Boström

  Revisorssuppleant David Lång

  Kassör Christofer Jonsson

  Sekreterare Tommy Hansson

 • SDU Stockholm visar framfötterna

  Av Admin den 5 januari, 2010
  0
  0

  Ett antal utdelningar av allehanda trycksaker har gjorts av engagerade och duktiga ungdomar i SDU under hösten och vintern. Ofta har utdelningarna skett i bitande kyla och ansenligt snödjup, ändå har ungdomarna visat ett glatt humör och god kämpaglöd. Det bådar gott inför framtiden och vi lite äldre i partiet hyser goda förhoppningar om dessa ungdomars framtid i partiet. Fordom stack Socialdemokraterna ut som det parti vars gräsrötter arbetade engagerat för sitt parti på ideologiska grunder. Nuförtiden har SD intagit denna mycket hedersamma roll emedan Socialdemokraterna förfallit till ett av etablisemangets partier.

  Väl kämpat SDU och ett varmt tack skall ni ha!

  0

 • GOTT NYTT ÅR!

  Av Admin den 31 december, 2009
  0
  0

  Gott nytt valår önskar styrelsen i Västra Södertörn. Det kommande valåret blir det roligaste och mest spännande i Sverigedemokraternas historia.

  Gott nytt-1

 • Ännu en lyckad utbildningsdag i södra Stockholm

  Av Admin den 3 november, 2009
  0
  0

  Den 1a november så avhölls ännu en utbildningsdag i södra Stockholm. Stellan Bojerud höll ett mycket bra föredrag om kommunpolitik och vad som är hyfs och vett i de kommunala verksamheterna. Tänkvärt i Bojerud föredrag var att inte i onödan sätta käppar i hjulet för frågor som i praktiken redan är avgjorda, det skapar onödig irritation utan att man kan påverka frågan ändå. Man skall aldrig gå upp i talarstolen och enbart bekräfta det som redan sagts, det skapar också irritation i onödan. Att t.ex. lägga en motion som ändå inte har någon chans att gå igenom är också tveksamt. Bojerud gav prov på många fler klokheter och hans kompetens kan inte övervärderas för SD.

  Efter Bojeruds föredrag så kom turen till Jens Leandersson som är en luttrad landstingspolitiker. Leanderson gav på kort tid de stora dragen i landstingspolitiken på ett lättfattligt sätt. Deltagarna fick därefter lista de viktigaste frågorna i SD:s landstingspolitik. Flera frågor väckte deltagarnas entusiasm men den frågan som kanske ändå stack ut var återinstitutionalisering av de psyksjuka. Den reform där de psykiskt sjuka bara sparkades ut i ett eget boende många inte klarar av väckte sympati för en drabbad och svag grupp i vårt samhälle.

  Vi från Stockholms distrikt vill rikta ett stort och varmt tack till Leandersson och Bojerud för en fin serie utbildningsdagar i södra Stockholm denna politiskt intressanta höst.

 • Motion från Västra Södertörn på Landsdagarna

  Av Admin den 26 oktober, 2009
  0
  0

  Vid de mycket lyckade Landsdagarna som avhölls i Ljungbyhed 16e till 18e oktober så lades även en motion sista dagen av Robert Stenkvist, Västra Södertörn och Jens Leandersson, nordvästra Skåne.

  Motionen handlade om att pensionärerna inte skall betala mer i skatt än löntagare. Som det är nu efter alla jobbskatteavdragen så betalar pensionärer mycket mer i skatt vid samma inkomst som en löntagare. Eftersom en ren skattesänkning för pensionärerna skulle kosta en stor summa pengar ansåg Landsdagarna att motionen var besvarad. Det skall läggas fram ett enhetligt program i äldrefrågorna och alla kostnader skall balanseras i en skuggbudget. Partistyrelsen lovade att ett mycket bra äldreprogram skall arbetas fram som kommer att göra de allra flesta Sverigedemokrater nöjda.