Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje | Sida 5

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn!

 

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 45

  Av Andreas Birgersson den 13 november, 2017
  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sverigevänner!

   

  Det har varit en fantastisk vecka där vi har haft fullt upp med möten och aktiviteter. Vi hade ett kommunfullmäktigemöte, medlemsmöte, lämnat in vår reservation på Södertälje kommuns budgetförslag 2018-2020, samt på söndag kommer distriktet med all sannolikhet rösta igenom att SD Gotland ska bli ett eget distrikt. Vårt arbete fortsätter och vi kommer fortsätta kämpa för att få till en Sverigedemokratisk politik för alla!

   

  Kommunfullmäktigegruppen

  Vår kommunfullmäktigegrupp träffades under måndagen innan kommunfullmäktigemötet för att godkänna den slutgiltiga versionen av vårt budgetförslag för 2018-2020. Det som röstades igenom var några mindre ändringar som hade gjorts på begäran av fullmäktigegruppen under ett föregående möte. Dagen efter lämnade vår gruppledare Beata Kuniewicz in budgeten. Vi var tydligen också först av alla oppositionspartier att lämna in sitt förslag.

  Det bjöds på smörgåstårta under mötet för de som var hungriga.

   

  Medlemsmöte

  På tisdagen den 7 November hölls ett medlemsmöte i vår partilokal. Medlemmarna fick ta del av bland annat allmän information om föreningen, hur partiet ser ut organisatoriskt från riksorganisationen ner till kommunnivå. Under vårt medlemsmöte diskuterades det hur arbetet i föreningen går. Hur vi växer, men även hur det har sett ut under tidigare mandatperioder, och hur vi förväntar oss att det kommer att se ut efter nästa val. Det blev en del konstruktiv diskussion och det var en väldigt trevlig stämning. Det var många nya på plats, och vi slog återigen rekord i antalet deltagare. Vi var över 20 personer denna gång, och om detta kommer fortsätta kommer vi kanske behöva leta ny lokal snart! Vi hoppas att denna utveckling står i sig. Vi vill gärna träffa fler av våra medlemmar, det är ett bra tillfälle att lära känna våra representanter från partiet i kommunen, men också för våra representanter att träffa våra medlemmar och utbyta åsikter och vilka behov vi ser.

   

   

  Budgetpresentation 22 November

  Under vårt medlemsmöte annonserade vi också att den 22 november kl 18:30 kommer att hålla ett öppet möte för alla våra medlemmar och andra som kan tänkas vara intresserade av att veta mer om vårt budgetförslag. Vi har detta året jobbat väldigt mycket med förslaget och vi vill återkoppla till speciellt våra medlemmar om den politiken vi för i budgetförslaget. Det kommer även finnas chans att ge sina egna åsikter om förslagen. Om ni är intresserade anmäl er till sodertalje@sd.se så att vi kan planera för fika etc. Det är planerat att vara i vår partilokal på värdsholmsgatan, men om vi får in många anmälningar om deltagande kan detta förändras.

   

  Glöm inte bort att anmäla er till julbordet den 10 December.

   

   

   

  ——————————————————————————-

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

 • Bemärkta Södertälje-profiler (III):

  Av Andreas Birgersson den 7 november, 2017
  0

  Den äldsta kända avbildningen av Södertälje från slutet av 1600-talet. I Erik Dahlbergs verk ”Suecia Antiqua et Hodierna”.

   

  Zacharias Anthelius – borgmästaren som dog för sin tros skull

  Av Tommy Hansson

  År 1624 hölls vid Svea hovrätt i Stockholm en rättslig process av det mer sensationella slaget: ett antal personer stod inför rätta för att utomlands ha studerat vid katolska akademier och därefter återvänt till Sverige som hemliga katoliker. Detta var en gärning som stred mot den så kallade Örebro stadga från 1617 vilken, om den överträddes, kunde ge dödsstraff. Även spioneri för Polens räkning fanns bland åtalspunkterna. Bland de tilltalade fanns borgmästaren i dåvarande Söder Tällije (Södertälje) Zacharias Anthelius.
  Zacharias Olai Antelius (1583-1624) härstammade från en beläst Norrlands-släkt och hade efter studentexamen i Uppsala 1600 begivit sig utomlands för studier 1605, ett vanligt vägval för dåtidens studiebegåvningar. Bland annat sökte han sig till den jesuitiska högskolan i Olmütz (tjeciska Olomouc) i Nordmähren, där han studerade i halvtannat år. Många fler svenska studenter än den unge Anthelius utnyttjade jesuiterna goda och kostnadsfria undervisning, men inte alla konverterade till katolicismen.
  Ett par år senare var Anthelius i tjänst hos den landsflyktige svenske greven Axel Leijonhufvud innan han hamnade i Graz i nuvarande Österrike som informator hos en handsekreterare i ärkehertigens tjänst. Från denna tjänst fick vår man mycket goda vitsord. I Graz tog svensken också sin magistersexamen innan han, efter tio års bortovaro, återvände till Sverige 1615.

  Borgmästare i Södertälje
  I Sverige fick Zacharias Anthelius först anställd som så kallad conrektor vid Gefle skola innan han anställdes av den i Nyköping baserade unge hertigen Karl Filip. Vid hertigens kansli stiftade Anthelius bekantskap med Georg (Jöran) Bähr Ursinus, en ung katolik med en något äventyrlig läggning som också skulle ställas inför rätta för otillåtna katolska sympatier 1624.
  När Karl Filip, som var en yngre bror till konung Gustaf II Adolf, tragiskt avled i den fruktade fältsjukan som han ådragit sig under den svenska belägringen av Narva 1621 övergick Anthelius till att bli kanslist hos Karl Filips och Gustaf Adolfs moder, änkedrottning Kristina som var änka efter Carl IX.
  Det var i maj 1623 som magister Zacharias Anthelius erhöll kunglig fullmakt som litterat – för ämbetet utbildad – borgmästare i Söder Tällije, stadens förste i sitt slag. Denna stad var hertigdömet Södermanlands viktigaste hamnstad, då som nu belägen fyra mil söder om Stockholm. Den hette tidigare blott Tällije (eller andra stavningsvarianter av detta ortnamn) men begåvades med epitet ”Söder” sedan Norrtälje i Roslagen tillkommit 1622.
  Det år Zacharias Anthelius kom till Söder Tällije hade staden drygt 1000 invånare men hade sett sina bästa dagar. Storhetstiden inföll under konung Carl IX:s tid som hertig, men efter dennes frånfälle hade betydande ekonomiska svårigheter tillstött.

  Konflikt med Polen
  Borgmästare Anthelius viktigaste uppgifter blev att söka utverka skattelindringar och en allmänt sett förmånligare ställning för sin stad. Att han var en mycket duglig ämbetsman vet vi från flera källor. Det hette om honom att han var den som ”allt skulle bestyra”. Söder Tällijes kyrkoherde Johan Wattrangius – som själv en kort tid misstänktes för att hysa papistiska böjelser – bekräftade i rättegången 1624 denna positiva bild av Anthelius.
  Historien om hur Zacharias Anthelius och andra svenska konvertiter upptäcktes av myndigheterna är onekligen rätt färgstark. En italiensk musiker i tjänst vid det kungliga hovet i Stockholm vid namn Giovanni Battista Veraldi, som var protestant, hade av svartsjuka angivit Anthelius, dennes trosfrände Georg Bähr och den tyske jesuitiske missionären Henricus Schachtius (Heinrich Schacht) för myndigheterna; Bähr hade haft en kärleksaffär med Veraldis hustru. Till sitt försvar hävdade Bähr vid rättegången att musikern varit impotent sedan åtta år.
  Tillslaget mot de förstuckna katolikerna – att vara öppen katolik i det militant protestantiska Sverige

  Gustaf II Adolf och hans krigare tackar Gud för segern vid Breitenfeld i Trettioåriga kriget 1631.

  var omöjligt – och rättegången i den ganska nyinstiftade Svea hovrätt väckte sensation i dåtidens svenska samhälle. Förutom de tre nämnda åtalade ställdes följande tre personer inför rätta, anklagade för att hysa katolska sympatier: Ericus Niurenius, kyrkoherde i Luleå församling, Nicolaus Campanius, skolrektor i Enköping samt den endast 16-årige studenten Arnold Johan Messenius.
  Den sistnämnde var son till juridikprofessorn och historikern Johannes Messenius, som hade fått en katolsk uppfostran i Vadstena och begivit sig till Braunsberg (polska Braniewo) i nuvarande Polen då Carl IX lät stänga klostret.
  Den äldre Messenius var mentor åt en student från Linköping som hette Henric Hammerus, som blev det första offret för Örebro stadga – han dömdes till döden och halshöggs 1617 för att ha blivit katolik i utlandet och därefter återvänt till Sverige. Messenius dömdes till livstids förvisning på Kajaneborgs fästning i Finland där han avled 1636.
  Stämningen då rättegången inleddes var redan upphetsad då riksdagen skulle fatta beslut om militära rustningar i anledning av den hotande konflikten med den katolska ärkefienden Polen, som leddes av kung Gustaf Adolfs kusin, kung Sigismund som blivit avsatt som svensk kung av Gustaf Adolfs far Carl IX men alltjämt gjorde anspråk på den svenska tronen.

  Tortyrprotokoll
  Av de tilltalade vid rättegången i Stockholm, som började vid påsktiden 1624, dömdes Zacharias Anthelius, Georg Bähr Ursinus, Nicolaus Campanius, Henricus Schachtius och Arnold Johan Messenius till döden. Såväl kung Gustaf II Adolf som rikskansler Axel Oxenstierna presiderade vid förhandlingarna.
  Schachtius, som i hemlighet tagit sig in i Sverige på uppdrag av Anthelius och Bähr, blev emellertid benådad på grund av sin utländska bakgrund medan unge Messenius fick dödsstraffet omvandlat till förvisning på Kexholms fästning i Finland där han satt inspärrad till 1640.
  Arnold Johan Messenius är unik i svensk rättshistoria då han veterligt är den ende som dömts till döden två gånger: andra gången var då han under drottning Christinas tid 1651 dömdes till döden och nu verkligen avrättades för påstådd konspiration mot staten. Även sonen Arnold rönte samma öde.
  Att i Riksarkivet (RA) i Stockholm studera originalhandlingarna kring den så kallade förrädarrättegången är minst sagt fascinerande. Här finns inte minst tortyrprotokoll som visar vad de misstänkta landsförrädarna yppat på sträckbänken – tortyr var formellt inte tillåtet men användes utan tvekan vid prominenta rättgångar av den här typen.
  Dock tycks mäster Anthelius av någon anledning ha besparats tortyr, möjligen beroende på att han var klen till hälsan eller kanske för att han som borgmästare och riksdagsledamot hade högst rang av de anklagade. Han hade för övrigt gripits i Stockholm påsken 1624 efter att ha anlänt till huvudstaden för att göra sin plikt som riksdagsman för borgarståndet.
  Bland RA-handlingarna finns ett brev till den 41-årige Anthelius från hustrun Engel Kröger, en Gävle-flicka av tysk börd. Hustrun redogör för praktiska angelägenheter i Söder Tällije samtidigt som hon oroar sig för makens hälsotillstånd: ”Farer mycke väl, kära hjärtans man, och hälser Henrik (Schachtius)”, avslutar hon det rörande brevet.

  Spioneri aldrig bevisat
  Anthelius och Bähr dömdes till döden för sina katolska förlöpningar, en dom som fastställdes av konungen den 1 september 1624. Det hade dock aldrig bevisats att de eller någon annan tilltalad också idkat spioneri mot svenska staten för Polens räkning.
  De båda katolska konvertiterna halshöggs på Stockholms torg (nuvarande Stortorget) den 11 (21 enligt nuvarande sätt att räkna) september 1624. Enköpings-rektorn Nicolaus Campanius mötte samma öde fyra dagar senare. Alla tre hade under de påfrestande umbärandena i fängelset och under tortyrens influenser återtagit sin protestantiska tro, men inför bödeln återgick Anthelius och Bähr till sin romersk-katolska övertygelse. Detta enligt katolska dokument från Líege som Sven Stolpe hänvisar till i sin bok Drottning Kristina (Malmö 1966).
  När en luthersk präst vid avrättningsplatsen i sista stund försökte få Anthelius att svika sin katolska tro svarade han: ”Du är ingen verklig präst. Hur skulle du då kunna ge mig absolution för mina synder och räcka mig Herrens lekamen?” När han strax därpå fick se kamraten Bährs kropp och huvud åtskilda skall han extatiskt ha ropat till skarprättaren: ”Eja, låt mig nu också falla för din lie och den katolska tron!”
  Rektor Campanius förblev emellertid trogen sin lutherska omvändelse även på schavotten.

  Begravdes på Riddarholmen
  Zacharias Anthelius och Georg Bähr Ursinus kroppar togs om hand av rådsherren Johan Skytte och riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm (den senare en utomäktenskaplig son till Carl IX) och forslades från Stockholms torg till Riddarholmen, där de begravdes nära den nuvarande statyn över Birger jarl vid den gamla klosterkyrkans mur.
  300 år senare lät svenska katoliker på katolska kyrkogården i Stockholm sätta upp en minnestavla med följande text (de olika datumen syftar på gammal respektive ny datumräkning): ”Till minne af Zacharias Anthelius borgmästare i Södertälje och Göran Behr Ursinus sekreterare i kungl. kansliet hvilka d.11/21 september 1624 i Stockholm ledo döden för sin katolska tro. En hyllningsgärd från svenska katoliker anno 1924.”
  Det sista dödsoffret för Örebro religionsstadga blev den i Sverige och Norge kringvandrande studenten Ericus Petri, vilken avrättades 1631.
  Zacharias Anthelius har genom en motion i Södertälje kommunfullmäktige av författaren till denna artikel fått en park uppkallad efter sig utanför Sankt Ansgars katolska kyrka i Södertälje.

   

   

  Fotnot: För den som vill läsa mer om Zacharias Anthelius och den svenska statens behandling av svenska katoliker under 1600-talet rekommenderas boken Tommy Hansson: Religionsfrihetens martyrer. Borgmästaren i Söder Tällije och hans katolska trosfränder. Contra förlag 2011.

  I ”Religionsfrihetens martyrer” av Tommy Hansson kan man läsa mer om förföljelsen av katoliker i 1600-talets Sverige. Foto: Tommy Hansson

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 44

  Av Andreas Birgersson den 7 november, 2017
  0

   

   

  Hej Sverigevän!

  Den senaste veckan har verkligen känts som ett par dagar kortare än normalt. Det känns som att saker och ting går otroligt snabbt just nu och det är väldigt mycket som händer. Vi har haft ett kommunfullmäktige-gruppmöte och några nämndmöten. Samtidigt har vi planerat för det öppna mötet i Nykvarn och genomfört det i går. Vi har även arbetat med att förbereda medlemsmötet som vi skall ha på tisdag i nästa vecka (den 7:e november). Vår gruppledare har blivit kontaktad av personer som är intresserade av att kandidera inför valet och träffat dem för en kort introduktion till föreningen. De har blivit informerade om vad det innebär att kandidera och att engagera sig i föreningen. Med andra ord – spännande tider och väldigt mycket att göra!

   

  Kommunfullmäktige gruppmöte

  Under måndagen hölls det månatliga mötet som SDs kommunfullmäktigegrupp har för att förbereda inför kommunfullmäktigemötet. Största delen av mötet togs upp av att gå igenom handlingarna till det kommande mötet i kommunfullmäktige där gruppen fick en kort sammanfattning och redogörelse av föreningens politiske sekreterare Andreas Birgersson. Under dessa punkter diskuterades kommunens delårsbokslut. Det konstaterades att dessa alltid är försenade och därför blir det svårt att hinna gå igenom dessa inom rimlig tid för att kunna godkänna dem. Det beslutades därför att gruppen och även SDs nämnd-representanter skall lämna reservation på delårsbokslutet – att man tagit del av rapporten men inte haft nog tid att gå igenom dem för att kunna godkänna det.

   

  Öppet möte i Nykvarn 2 november

  Under torsdagen hölls ett öppet möte i Nykvarn för alla medlemmar och intresserade som är nyfikna på vad Sverigedemokraterna och vår kommunförening vill uppnå i Nykvarn. Några medlemmar från Nykvarn tillsammans med representanter från kommunföreningen och distriktet var där. Vår vice-ordförande Joachim Hagström presenterade vår historia och bakgrund i Nykvarn och våra framtida planer. Detta följdes av en diskussion mellan alla parter där även de som anmält sin kandidatur inför nästa val deltog med vilka frågor de anser ska stå på agendan inför valet. Allt som allt ett väldigt produktivt möte, och trevligt att få träffa de Nykvarnsbor som tog tillfället i akt att komma.

   

  Tekniska nämnden

  Det har varit mycket rabalder om det nya skyttecentrumet som planerades av kommunen i området Gärtuna. Det har varit kritik inte bara från skytteklubbarna utan även från de boende i området. Dessutom har de som har hästverksamhet i närheten klagat och uttryckt sin oro. Kommunala tjänstemän har utan att få ett godkännande av de aktuella nämnderna skrivit på ett kontrakt att arrendera mark i området med intentionen att bygga ett skyttecentrum där. Vi kan nu med glädje meddela att dessa planer har ändrats. Nämnden godkände ett förslag om att avbryta skapandet av ett gemensamt skyttecentrum. Kontoret har även sagt upp arrendekontraktet på den tilltänkta marken. Vi vet att detta kommer glädja många i området, och hoppas nu att kontoret kan lösa problematiken genom samtal med de olika klubbarna för att hitta en bra lösning. Nämnden har också kommit fram till att Boendeparkeringarna inte används på ett effektivt sätt, och har därför fått i uppdrag att marknadsföra dessa bättre.

   

  Kandidera för Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

  2018 går Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn till val på en Sverigedemokratisk politik för alla. Vi kommer under detta val att ha stängda listor. Detta innebär att man på valsedeln inte kan skriva namn på personer som inte är av partiet godkända kandidater. Det är därför av största vikt att du kandiderar före den 1 december 2017. Du behöver inga förkunskaper inom politiken! Alla som kandiderar kommer att bli utbildade av partiet och väl förberedda inför sitt förtroendeuppdrag. Vi har flera personer som redan har anmält sin önskan att kandidera, men vi skulle fortfarande vilja se fler som anmäler sitt intresse. Vi behöver er! Sverige behöver er!

   

  ——————————————————————————————-

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 43

  Av Andreas Birgersson den 27 oktober, 2017
  0

  Sverigevänner boende i Södertälje och Nykvarn! Ännu en vecka har gått och saker flyter på som de ska. Arbetet med budgeten fortsätter och den ska vara färdig tills nästa vecka.

  Vi hade ett torgmöte i lördags och vi kommer ha ett öppet möte tillsammans med Sverigedemokraterna i Nykvarn. Sverigedemokraterna i Södertälje kommer också att ha en medlemsträff under andra veckan i november. Vårt medlemsantal ökar både i Nykvarn och i Södertälje och vi får kontinuerligt fler personer som har anmält sitt intresse för att ställa upp i valet hösten 2018. Som vi skrev i förra veckan så börjar det märkas att det är ett valår och vi är väldigt förhoppningsfulla inför det kommande året och allt vad det bär med sig. Vi har nu ständigt varit det näst största partiet i flera opinionsmätningar i rad. Vi hoppas att den trenden kommer att hålla i sig. Här i Södertälje/Nykvarn har det generellt sett gått ungefär lika bra som det har gjort nationellt de senaste riksdagsvalen så vi är försiktigt optimistiska.

   

  Våra representanter på plats, från vänster: Kjell, Alex, Beata, och Joachim.

   

  Torgmöte i Nykvarn den 21/10

  Lördagen den 21/10 höll vi ett torgmöte i Nykvarn. Det är andra gången i år vi är där för ett torgmöte. Denna gången hade vi bl. a. Kjell med oss som är en av våra kandidater till kommunfullmäktige i Nykvarn i valet nästa år. Det var ett väldigt lyckat och det var många som kom fram och ville prata med våra representanter. Det bjöds på kaffe och fika samt många intressanta och trevliga diskussioner om behoven i Nykvarn där vi även talade om vad vi vill åstadkomma för förändringar om vi får invånarnas förtroende nästa år.

   

  Sverigedemokraterna Södertäljes förslag till budget 2018-2020

  Arbetet med SDs förslag till budget för Södertälje kommun går framåt. Vi hade i veckan ett möte med SDs kommunfullmäktigegrupp som har sett förslaget som har arbetats fram under de senaste 6 månaderna. De föreslog några mindre förändringar vilket ska sammanställas tills i början av nästa vecka. Budgetförslaget ska sedan slutgodkännas för att kunna lämnas in till kommunfullmäktige den 9:e november. Södertälje Kommuns budget skall sedan beslutas om i slutet av november under ett kommunfullmäktigemöte. Som vi har sagt tidigare är det vår ambition att kalla till en “konferens” för alla intresserade där vi presenterar vårt förslag till budget och där man kan ställa frågor och ta upp funderingar kring förslaget. Mer om detta kommer i ett separat utskick.

   

  Uppdatering kring medlemsantal och kandidater

  Vi är nu uppe i 189 medlemmar i Södertälje. Av dessa har 19 anmält sig för att kandidera inför valet 2018. Det innebär att vi har nått målet att klara av en dubblering av antalet mandat efter valet 2018 om vi nu skulle vara så lyckosamma. För Nykvarn har vi för närvarande 25 medlemmar, och 4 av dessa kandiderar för valet nästa år. Här har vi inte helt uppnått målet för antalet kandidater för att klara en dubblering. Det är inte alls för sent för alla intresserade att anmäla sig för kandidatur. Vi söker generellt fler kandidater för att även ha några som kan vara suppleanter etc, men även för att kunna ha ett så gott urval som möjligt när valberedningen ska förbereda ett förslag till kandidatlista inför årsmötet. Dessutom behöver vi kandidater för nämnder och styrelser efter valet.

   

  Vi har haft problem med vårt medlemsregister. Detta har resulterat i att vi inte hade åtkomst till registret under hela sommaren. Det innebär att vi har fått in medlemmar som vi inte har kunnat hälsa välkomna på det sätt vi skulle önska. Till alla er vill vi bara hälsa er hjärtligt välkomna och ni ska känna er speciellt inbjudna att komma på vårt kommande medlemsmöte som sker den 7 november. Kom så att vi kan träffa er och lära känna er bättre. Det är bara att anmäla sig, Kontaktuppgifter finner ni längst ner i detta nyhetsbrev.

   

  Öppet möte i Nykvarn den 2/11

  Vi kommer att ha ett öppet möte i Nykvarn den 2 november kl 19:00. Mötet kommer att hållas i stadshuset, Qulturum Sländan. Alla är hjärtligt välkomna så för er som bor i Nykvarn är det viktigt att inte glömma att bjuda in vänner och bekanta som ni tror skulle kunna vara intresserade. Vi vill ge alla kommuninvånare i Nykvarn möjlighet att träffa de kandidater som har ställt upp än så länge för att kandidera till Kommunfullmäktige. Vi kommer också att berätta om vad vii vill göra för Nykvarn. Det är helt öppet för alla – medlemmar som icke medlemmar – och vi arrangerar detta för att marknadsföra oss i Nykvarn där vi än så länge har haft lite svårt att nå ut. Vi hoppas att detta kommer att hjälpa till men vi hoppas att även alla våra medlemmar i hela Södertälje/Nykvarn kommer ta detta tillfälle i akt och träffa oss.

   

  Medlemsmöte i Södertälje den 7/11

  Den 7 november välkomnar vi alla våra medlemmar i föreningen på ett medlemsmöte kl 18:30 i vår partilokal i Södertälje. Anmäl er gärna innan i god tid så att vi kan planera fika etc. och se att det räcker till alla. Det börjar komma fler och fler till våra möten så det underlättar mycket för oss att veta i förväg hur många som kommer. Mer information om detta möte kommer att läggas ut på vår facebooksida och även skickas ut via mail. Om ni inte redan följer oss på facebook så gå gärna in och följ oss där så att ni får uppdateringar direkt. Vi delar även med oss av mycket annat trevligt på Facebooksidan som inte alltid kommer till era mailadresser.

   

  ——————————————————————————————-

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

 • Stefan Jakobsson och SD kör hårt med ”Singaporemodellen”

  Av Andreas Birgersson den 20 oktober, 2017
  0

  Sverigedemokraterna (SD) är väl mest bekanta för partiets immigrations- och rättspolitik. Att SD har en mycket ambitiöst skolpolitiskt program är tyvärr mindre känt. SD:s skolpolitiske talesman Stefan Jakobsson lade fram huvudpunkterna i programmet i en träff med SD Södertälje/Nykvarn i Södertälje stadshus den 18 oktober.

   

  Stefan Jakobsson föreläser om SDs skolpolitk Foto: Alex Nilsson


  Med en 15-årig erfarenhet som lärare talar riksdagsman Stefan Jakobsson, född 1968 hemmahörande i Strängnäs i Södermanland, utifrån en gedigen sakkunskap.
  – Och med den erfarenheten är jag inte förvånad över att det ser ut som det gör i Sverige, sade Stefan Jakobsson.

  Exempel från Singapore och Finland
  Mycket i Jakobssons föreläsning kom att handla om den så kallade Singaporemodellen, men också om andra viktiga rön som Stefan och andra sverigedemokratiska skolpolitiker tillgodogjort sig under studieresor till framstående utbildningsländer som Finland, Kanada, Kina och Schweiz.
  – I vår svenska skola har vi aldrig haft lugn och ro under de senaste 30 åren, konstaterade Stefan Jakobsson uppgivet. Vi måste fokusera på vad som är bäst för eleverna och lärarna, inte på de ideologiska modellerna.

  Lärarna skall inte leka IT-tekniker, menade Stefan Jakobsson. Foto: Tommy Hansson

  Av avgörande betydelse, menade Jakobsson, är att ge lärarna en bättre och lugnare arbetssituation och ett fungerande lönesystem:
  – Singaporemodellen bygger på att det skall finnas karriärtrappor för olika typer av lärare. Det är särskilt viktigt, då lärare är attraktiva på arbetsmarknaden i stort. I Singapore finns det 18 olika nivåer.

  ”Pliktskola” för kriminella
  Stefan Jakobsson passade på att under sin föreläsning presentera ett nytt SD-förslag: att inrätta en ”pliktskola” där grovt kriminella elever – våldtäktsmän, våldsverkare, rånare med flera – kan husera. Detta i syfte att skapa lugn och ro i den vanliga skolan.
  – Detta begränsade antal individer – det rör sig om 70-100 i hela Sverige – skall bort från våra skolor, förklarade Stefan. De kan placeras på en stubbe i skogen eller något liknande, vad vet jag, huvudsaken är att de inte kan störa eller skrämma lärarna och eleverna i den ordinära skolan.
  I Sverige finns vidare inte bara sedan många år tillbaka en ”flumskola”, menade Stefan Jakobsson, utan skolmyndigheterna har huvudsakligen satsat på de som inte vill hellre än de studiemotiverade och begåvade eleverna. Här finns mycket att lära från inte endast Singapore utan exempelvis även från vårt närmaste grannland i öster:
  – När Finland lade om sin skolpolitik 1985 låg landet långt ner på den skolmässiga världsrankingen. Nu har man avancerat upp till plats tre-fyra medan Sverige, som låg däruppe tidigare, halkat ner till plats 26-27.

   

  Förstatliga skolan!
  Det anmärkningsvärda med exemplet Finland, underströk Stefan Jakobsson, är att det var den svenska skolmodellen som den tedde sig då som landet kopierade 1985. Därefter har den svenska skolan gått sönder till följd av allt experimenterade under skolministrar som Jan Björklund och Gustav Fridolin. Långsiktighet har varit ett okänt begrepp för svenska ministrar och skolstrateger.
  Ett förstatligande av den svenska skolan är ett grundkoncept i den sverigedemokratiska skolpolitiken, betonade Stefan Jakobsson:
  – Kommunerna är inte ”byxmyndiga” att ta hand om skolorna, det behövs en övergripande statlig styrning. Om SD får styra den svenska skolan kan jag också garantera att vi spar 7-10 miljarder kronor av de y70 som satsas på skolan. Vi måste sluta bränna pengar på sådant vi inte behöver!
  Det gäller också, sade Jakobsson, att rätt utnyttja lärarnas kapacitet:
  – Lärarna skall inte leka IT-tekniker – vi borde ta efter Finland och Singapore som anställer särskild IT-personal i skolorna.

   

  SD:s skolpolitiske talesman Stefan Jakobsson gav många konstruktiva exempel från skolsystemen i Singapore och Finland. Foto: Alex Nilsson

  SD:s skolpolitiska grupp
  Orsaken till att Sverige halkat efter katastrofalt mycket i den internationella skolrankingen, förklarade Jakobsson, är inte dåliga elever utan till betydande del rektorer och lärare som inte förmår leva upp till sina yrkesroller på grund av bristfällig utbildning.
  – I Sverige behöver rektorerna, till skillnad mot hur det är i Finland, inte vara lärare. Hos oss blir rektorn först tillsatt, därefter utbildad. Det borde självklart vara tvärtom!
  Under föreläsningens gång fick intresseradeåhörare möjlighet att anmäla sig till Sverigedemokraternas skolpolitiska grupp.
  Stefan Jakobsson inledde sin genomgång klockan 18.30 och var klar 21.00 –  således 2,5 timmar utan bensträckare. Normalt en alldeles för lång tid för en föreläsning, Det fungerade dock utmärkt den här gången, tvivelsutan beroende på att Stefan är en utmärkt talare med en tydlig förmåga att skapa intresse för det han talar om.

  Avslutningsvis några övriga exempel på det skolpolitiska budskap Stefan Jakobsson framförde denna minnesvärda kväll:
  – Tioårig grundskola bör införas.
  – Utbildningsdepartementet bör ha det övergripande ansvaret.
  – Lärarnas insatser bör utvärderas på ett effektivare sätt.
  – Nytillkomna elever bör få gå i förberedelseklasser för att bättre komma in i den vanliga skolan (något som inte förekommer i Södertälje kommun).

   

  Tommy Hansson

   

   

  Stefan Jakobsson avtackas med en present av SD Södertäljes Joachim Hagström efter sin uppskattade föreläsning. Foto: Alex Nilsson