Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje | Sida 5

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn!

 

 • Nyhetsbrev v. 35

  Av Andreas Birgersson den 2 september, 2017
  0

   

  Under sommaren har inte mycket hänt med det politiska arbetet i kommunen eftersom det mesta har varit stängt under stora delar av Juli och Augusti. Nu börjar allting starta upp igen och våra representanter börjar gå på sina respektive möten i nämnder och styrelser igen. Det betyder däremot inte att vi har tagit paus eller inte haft någonting att göra under sommaren. Vi har jobbat hårt med budgeten inför valåret och kommande år och planerat för kyrkovalet nu i september. Vi har också medverkat på Södertäljefestivalen och där träffade vi många entusiastiska kommuninvånare.

  Medlemsträff

  Vi hade nyligen en medlemsträff där vi slog rekord i antalet deltagare. Det märks att intresset för vårt politiska arbete växer hela tiden. Vi fikade och diskuterade läget i Sverige och i vår kommun och informerade om vårt politiska arbete som pågår i kommunen. Vi berättade kort om kyrkovalet i september, den kommande budgeten och även lite om vad det innebär att kandidera för Sverigedemokraterna i de kommande valen. Vi hade ett flertal nya medlemmar som kom och jag tror att vi alla hade en väldigt trevlig stund tillsammans. Vi hoppas och tror att den trenden fortsätter att fler och fler dyker upp och att även många som tidigare aldrig varit med vågar komma. Medlemsträffarna är till för att våra medlemmar och andra som är intresserade av att lära känna oss, ska kunna träffas lite mer inofficiellt och ha det trevligt tillsammans.

  Södertäljefestivalen

  Södertäljefestivalen gick av stapeln den 25-27 Augusti och vi var så klart på plats. Vi hade flera representanter som deltog under hela eventet och vi fick även stöd från systerföreningarna i Nacka, Stockholm, och Sundbyberg. Vi var där för att synas, träffa, och prata med kommuninvånare som var intresserade av vår politik och med dem som hade frågor till oss. Det var väldigt givande och vi hade många livliga diskussioner. Det hade vi med både dem som var positiva till oss och med dem som var negativa men allt gick sansat tillväga. Det som vi tog med oss hem var att det verkar finnas ett stort stöd bland södertäljeborna för oss och det vi står för. Det finns även en sammanfattande video på vår facebooksida för dem som är intresserade av att veta mer om våra upplevelser under festivalen.

  Budgetarbetet

  Budgetarbetet fortskrider och vi har kommit en bra bit på vägen. Vi har under förra veckan skickat ut det material vi har än så länge till våra förtroendevalda i vår kommunfullmäktigegrupp, och även till de som sitter i bolagstyrelser eller nämnder för att få återkoppling på de förslag vi har än så länge. Vi har fortfarande mycket kvar att göra, men vi har höga ambitioner och därför tar det tid. Senare i höst när den väl är färdig kommer alla medlemmar som vill kunna ta del av vår budget, då vi kommer hålla en presentation där vi förklarar vad vi vill åstadkomma och hur vi motiverar de förslag vi kommer att lägga. Vi har en spännande höst framför oss!

  Äldreomsorgsnämnden

  På grund av nedläggningen av den kommunal verksamhet som stred mot kommunallagen har det blivit aktuellt att diskutera hur kommunen ska lösa maten för våra pensionärer. Det finns tre olika alternativ för hur behovet kan lösas. Antingen kan man bygga om befintligt kök för 11,9 miljoner för att kunna klara av att tillgodose de behov av mat som finns bland de äldre i kommunen. Det andra alternativet är att göra en upphandling av en extern partner som sköter tillagningen av maten. Det tredje alternativet är att helt enkelt minska servicen och låta de äldre själva ta ett större ansvar för att handla och tillaga sin egen mat., Möjligen kan hemtjänsten hjälpa till på plats för de som behöver det. Inom nämnden diskuterades det att det borde tittas på fler alternativ. T ex kan de kök som lagar skolmaten samordnas så att de också lagar maten för de äldre. Ytterligare ett alternativ är att göra en upphandling från de entreprenör som lagar maten åt Hall anstalten.

  Vi i SD tycker att det viktigaste är att kvalitén ska hålla en hög nivå då man på äldre dar behöver god och näringsrik mat. Vi ser helst att maten också lagas så nära de äldre som möjligt.  Därför var det många i gruppen som ansåg att det tredje alternativet (att låta de äldre ta ett större eget ansvar med stöd av hemtjänsten) som diskuterades var ganska bra. Detta gäller så länge som det sköts i samordning med de äldre och att det blir på en nivå som de klarar av. Problemet med detta är att hemtjänsten just nu har svårt att hinna med alla sina uppgifter på grund av att upphandlingarna inte alls har inkluderat den här typen av service. Det går ju dock att åtgärda. Detta är ett av de förslag som kommer att komma i SDs budget för kommande år.

  Vårdhemmet Solgläntan kommer att läggas ner på grund av lokalernas dåliga skick. Kommunen anser inte det skäligt att renovera lokalerna. De äldre/brukare som bor där kommer att flyttas över till Björkmossen.

  Ersta hemtjänst har sagt upp sitt avtal med kommunen på grund av de få platser som har tilldelats dem. De anser inte de skäligt och hållbart för dem att ha en verksamhet i Södertälje kommun med så få platser.

  Vi har nu också fått ta del av information kring hur stort behov det finns av plats på ålderdomshem för pensionärer i kommunen. Det står 56 i kö för särskilt boende, 24 som väntar på ett korttidsboende, och 31 som väntar på att kunna få vård hemma hos sig. Vi är väldigt kritiska till hur kommunen hanterar våra äldre eftersom över 100 personer står i kö för att ta del av den vård som de har rätt till. Vi tycker att det visar att kommunen inte lägger resurser på att lösa de behov som finns i vår kommun. Förslag på hur vi vill ta tag i denna problematiken kommer i vårt budgetförslag.

  Socialnämnden

  Kommunen har tagit emot 89 ensamkommande barn under året. Av dessa kom 16 under sommaren och var från Afrika. Resterande barn har ursprung i Irak, Afghanistan, och i Syrien. För att ta hand om dessa även när de fyllt 18 år har kommunen tagit emot 889 tkr från Staten som ett stimulanspaket. I dagsläget hänvisar man dessa till migrationsverket men diskussioner fortsätter framgent om hur kommunen ska ställa sig till att ta hand om dem.

  I kommunen finns det just nu 500 familjer som får ekonomiskt bistånd. Detta innefattar 1100 barn under 17 år. Det är därför problematiskt att många av de socialsekreterare som hanterar dessa fall är väldigt unga och inte har egna barn. De bor ofta fortfarande hemma hos sina föräldrar och saknar erfarenhet runt problematiken kring boende och barn. Det är problematiskt då sådan erfarenhet är av yttersta vikt.

  Telge Hovsjö AB/Telge Bostäder AB

  Telge Hovsjö AB var prognostiserat att gå med ett underskott under året men har lyckats vända detta till ett överskott på 6 miljoner. Detta lyckades genom att drastiskt minska personalstyrkan och istället ta hjälp av Telge Bostäders personal. Detta gör att Telge Hovsjö AB inte har egen personal som sköter om deras fastigheter utan allt detta sköter Telge Bostäder åt dem utan kostnad. För oss innebär det att dessa två bolag i princip sköts som ett bolag men är två olika endast på pappret. Varför kommunen inte tar det sista steget och slår ihop dem är vi oförstående till. Det kanske kommer framöver men det är inget vi har fått någon indikation om.

  Telge Bostäder har även börjat ta över en del av de fastigheter som Telge Fastigheter har haft som kommersiella fastigheter. Detta på grund av att kommunen har ändrat åsikt om att Telge Fastigheter inte längre ska ha just kommersiella fastigheter.

   

  ——————————————————-

   

  Vi önskar alla en trevlig helg och hoppas att vi kommer att ses på en kommande medlemsträff eller något informationsmöte snart. Glöm inte bort Kyrkovalet den 17 September. Det är av största vikt att så många som möjligt går dit och röstar i detta val så att vi kan ta tillbaka den Svenska Kyrkan och inte låta den förstöras än mer av vänsteretablissemanget!

   

 • Kyrkovalet 2017 – Sverigedemokraternas kampanjfilm

  Av fredrik.lindahl den 10 juli, 2017
  0

  Svenska kyrkan befinner sig i en allvarlig identitetskris och förlorar medlemmar i en aldrig tidigare skådad omfattning. Numera lämnar människor kyrkan, inte bara på grund av att man inte anser sig religiös, eller inte har råd med kyrkoavgiften, utan också för att man anser att Svenska kyrkan är otydlig i sin identitet.

  Vill du som vi se en kyrka som står upp för sina traditioner gör då din röst hörd. Ta diskussionen på kafferasten. Dela nyhetsartiklar. Prata med dina vänner och bekanta. Det är dags att säga ifrån och stå upp för det som är rätt. För att lyckas krävs att vi alla hjälps åt. Rösta i kyrkovalet 2017 och bli medlem i Sverigedemokraterna.

 • Nyhetsbrev v. 26

  Av Andreas Birgersson den 2 juli, 2017
  0

  Det blir ett kort nyhetsbrev den här veckan. Vi kommer att komma ut med vårt nyhetsbrev så ofta vi kan även under semestern. Det kommer dock ibland att bli en kortare version. Vi önskar alla er som redan nu har gått eller snart ska gå på semester en lyckad och solig semester. Ta det lugnt och ha det så trevligt!

   

  Uppdatering om Sociala medier

   

  Några av er har kanske märkt att vi har skapat en ny Facebooksida som heter Södertälje Nykvarn. Detta är ett led i vår nya strategi för sociala medier som vår nya arbetsgrupp inom detta kommer att jobba med. Vi kommer inför valet 2018 och framöver att trappa upp vår närvaro på sociala medier. Detta gör vi inte bara på Facebook, utan även andra sociala medier som Instagram, Snapchat etc. Vi kommer också att dela upp vårt arbete mellan Nykvarn och Södertälje. Vi gör detta för att bättre kunna nå invånarna i Södertälje med rätt budskap och invånarna i Nykvarn med budskap och aktiviteter riktade mot dem. Därav den nya facebooksidan för Nykvarn. Just nu kan det bli lite rörigt, och de av våra följare som är mer intresserade av vad som händer i Nykvarn får jättegärna följa den sidan här. Vi kommer snart även att byta namn på vår nuvarande sida till Sverigedemokraterna Södertälje, för att vara konsekventa.

   

   

  Almedalsveckan

   

  Almedalsveckan drar igång nu till helgen, det ska bli väldigt spännande att följa vad som kommer att sägas och hända under nästa vecka. Alla debatter och tal som kommer att hållas kommer noggrant att följas av oss och vi kommer att dela med oss av våra tankar i slutet av nästa vecka. För alla er som inte vet det så har Sverigedemokraterna sin dag fredagen den 7/7. Vi har i år bestämt att vi inte ska ha något organiserat från föreningens sida för att åka dit. Vår Gruppledare Beata Kuniewicz kommer att åka dit tillsammans med kommunen och representera oss. Vi planerar och satsar på nästa år istället.

 • Bemärkta Södertälje-profiler (II)

  Av Andreas Birgersson den 30 juni, 2017
  0

  Engelbrekt, Telgehus och kanalen genom Telge

   

  Engelbrektsstatyn i Örebro med Carl Gustaf Qvarnström som skulptör.

  Riksrådet, rikshövitsmannen och upprorsledaren Engelbrekt Engelbrektsson är en av de stora gestalterna i svensk historia. Han föddes i dalabergslagen någon gång under perioden 1392-99 och mördades på en ö i Hjälmaren i maj 1436. Som vi skall se spelar Engelbrekt även en viss roll i Södertäljes historia.


  Engelbrekt var son till frälse- och bergsmannen Engelbrekt Englikoson och var gift med Karin Laurensdotter. Någon bild av Engelbrekt finns ej bevarad, men det är känt att han var liten till växten. Således inte alls den imponerande gestalt som statyerna i Örebro och Stockholm (Engelbrekt står även staty i Arboga, Falun och Norberg) vill antyda. https://sv.wikipedia.org/wiki/Engelbrektsstatyn
    Engelbrekt Engelbrektsson ledde tillsammans med Karl (VIII) Knutsson Bonde – sedermera svensk konung i tre omgångar 1448-70 – upproret mot Kalmarunionen och dess regent  Erik av Pommern åren 1432-36. Upprorsmännen lät fördriva de kungliga fogdarna från deras borgar, vilka därefter brändes ner. https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=16127

   

  Försökte bygga en kanal genom Telge

  En äldre bild av Södertälje kanal.


  För oss som Södertälje-bor är Engelbrekt ett minnesvärt namn tack vare hans ansträngningar att våren 1435 åstadkomma en kanal genom det dåvarande Telge. http://www.tugboatlars.se/Kanalen.htm:
   ” För att säkra den viktiga handeln i Mälaren försökte Engelbrekt anlägga en kanal genom Telge…ett arbete som aldrig fullföljdes. Med en kanal igenom Telge så skulle trafiken mellan Östersjön och Mälaren ledas förbi det unionstrogna Stockholm.”  (Wikipedias avsnitt om Telge hus)
    Engelbrekts strävanden att bygga en kanal genom det dåvarande Södertälje var onekligen vällovliga, men med dåtidens resurser i beaktande får man nog säga att försöket var dömt på förhand. Det skulle dröja ytterligare nästan 400 år innan kanalen kunde invigas år 1819 under konung Carl XIV Johans regeringstid.
    Engelbrekt, som inte saknade internationella kontakter, lovade flera viktiga handelsstäder i norra Europa fri lejd genom Telge, däribland dem som tillhörde det mäktiga handelsförbundet Hansan. Engelbrekts göranden och låtanden upprörde bland andra riddaren och fogden vid borgen Telge hus, Bengt Stensson Natt och Dag, vilken tidigare varit vänligt stämd gentemot Engelbrekt. https://sv.wikipedia.org/wiki/Telge_hus


   
  Telge hus bränns ner


  Sedan Bengt Stensson låtit beslagta tyska handelsskepp brände Engelbrekts närmaste man, som hette Erik Puke, i en hämndaktion ner Telge hus som var beläget på Slottsholmen vid Linasundet utanför den nuvarande stadsdelen Brunnsäng i norra delen av Södertälje. Telge hus län omfattade Öknebo, Hölebo och delar av Svartlösa härader i vad som i dag är Södertälje respektive Nykvarns kommuner med omnejd.

  Så här kan Telge hus ha sett ut.


    1448 inledde kung Karl VIII Knutsson Bonde arbetet med att uppföra en ny borganläggning på Slottsholmen, vilken fick namnet Karlsborg. Den förlorade dock alltmer sin betydelse i slutet av 1400-talet, övergavs och tilläts förfalla. Under tidigt 1500-talet beskrevs borgen som ”omkullfallen”.  Under 1700-talet kom anläggningen att betecknas som Ragnhildsborg efter stadens skyddshelgon, Sankta Ragnhild (1075-omkring 1117).  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ragnhild_av_T%C3%A4lje
    Slottsholmen är i dag till följd av landhöjningen större än den var under Telge hus storhetstid. Arkeologiska undersökningar gjordes dels 1937, dels 2002 i regi av Södertörns högskola. Bland annat upphittades armborstpilar, delar av hästskor, sporrar och fragment av en ringbrynja samt fingerborgar och andra sytillbehör från slutet av 1200- och början av 1300-talet.
    I vattnet utanför Slottsholmen, det vill säga i det som utgjort borgens hamn, upptäckte dykare försvarsanläggningar i form av rester av en pålspärr och stenkistor samt även delar av en medeltida båt.

   

   

   

  Riksråd, rikshövitsman och upprorsledare


  Det vi vet om Engelbrekt Engelbrektsson har vi från uppgifter i den så kallade Karlskrönikan, en rimkrönika omfattande unionstiden som producerades av kung Karl Knutsson Bondes (1408-70) kansli. Här framgår bland annat att Engelbrekt var en inflytelserik person i hembygden.
     Engelbrekt valdes som dalaböndernas talesman i Danmark då klagomål skulle framställas mot den ökände Jens (Jösse) Eriksson, konung Erik av Pommerns danskfödde fogde i Västerås som satte skräck i den svenska befolkningen genom sitt terrorvälde.  Jösse avrättades i december 1436, ett drygt halvår efter Engelbrekts frånfälle. Då upproret inleddes 1432 var Engelbrekt Engelbrektsson självskriven som befälhavare över dalahären.
    Vid ständermötet i Arboga i januari 1435 invaldes Engelbrekt i riksrådet men uteslöts kort tid därpå ur detsamma av kung Erik. I januari 1436 återupptog Engelbrekt sin roll som upprorsledare, nu tillsammans med Karl Knutsson Bonde. Tillsammans med denne blev Engelbrekt även rikshövitsman, den tidens motsvarighet till överbefälhavare (ÖB). https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=12366

   

  Mördaren som undgick straff


  Engelbrekt skulle emellertid inte bli så långlivad på denna post, ty i maj 1436 mördades han på en holme i Hjälmaren inte långt från Göksholm. Det anses att mordet inte hade politiska motiv utan snarare med det hat Engelbrekt hade uppväckt inom ätten Natt och Dag.
    Mordet begicks enligt Karlskrönikan på så vis att Magnus (Måns) Bengtsson Natt och Dag, son till den tidigare nämnde Bengt Stensson, gick lös på Engelbrekt med en yxa varefter Magnus svenner fullbordade den brutala avlivningen av den kraftfulle dalkarlen som vid tiden för sin död var i 40-årsåldern. Mordet väckte enormt uppseende, inte bara inom landet utan också utrikes. https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Bengtsson_(Natt_och_Dag)
    Mördaren klarade sig undan med livet i behåll, och inte bara det – efter diverse äventyrligheter omfattande bland annat en period som kapare i kung Eriks sold, blev Magnus Bengtsson i tidernas fullbordan medlem av riksrådet samt lagman i Närke.  Det anses att det var fadern, Bengt Stensson Natt och Dag, som hade instiftat mordet.
    En av orsakerna till att Magnus Bengtsson undgick straff var sannolikt, att den högre adeln i riket inte betraktade den lågadlige Engelbrekt som tillräckligt ”fin” och givetvis inte alls i samma klass som den förnäma ätten Natt och Dag. http://blog.svd.se/historia/2012/06/01/blev-mordet-pa-engelbrekt-bestraffat/

   

  Engelbrekt och Puke som inspirationskällor


  Slutligen några ord om Engelbrekts förtrogne Erik Puke, som alltså var den som i en proteståtgärd mot fogden Bengt Stensson brände ner Telge hus. Sedan Engelbrekt bragts om livet startade Puke ett nytt uppror mot unionsstyret i sin hembygd Rekarne i Södermanland, den så kallade Pukefejden, vilket spreds till Närke och Västmanland. https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Puke
    Genom förhandlingar med dalafogden Hans Mårtensson lyckades Erik Puke få ett uppbåd bönder från Dalarna att marschera mot huvudstaden Stockholm. Vid västmanländska Haraker kom det till en smärre sammandrabbning vid Hällaskogen. De stridande parterna kom överens om att förhandlingar skulle inledas i Västerås, men i stället greps upprorsledaren Erik Puke, fördes till Stockholm och avrättades där i februari 1437.
    Engelbrekt Engelbrektsson och Erik Puke är sedan länge avsomnade, men deras resoluta uppror mot det främmande väldet och dess representanter i Sverige kan kanske tjäna som inspirationskälla för oss som med demokratiska medel önskar återge Sverige dess nationella självbestämmande!    

  Ett mynt med Karl Knutsson Bonde som motiv.

   

  Tommy Hansson