Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje | Sida 50

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje!

 

Ordförande. Joachim Hagström
Mobil. 0706 700 560

SD Södertälje är en del utav Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 • Utdelning i Nykvarn

  Av Admin den 24 maj, 2009
  0
  0

  Under söndagen delade fem entusiastiska medlemmar från Stockholms län ut EU-flygblad i Nykvarn. Det var tusentalet flygblad som blev utdelade på förmiddagen. Nykvarn är en av de mest utdelningsvänliga kommunerna i länet. Både för de täta radhusområdena och för den positiva stämningen man möter överallt i denna fina kommun.

  Tack till alla som så tjänstvilligt hjälpte till denna soliga förmiddag.

  nykvarn

 • Årsmöte Västra Södertörn

  Av Admin den 3 maj, 2009
  0
  0

  Den 22 mars höll Västra Södertörn sitt årsmöte. Mötet avlöpte snabbt och bra. Vissa diskussioner angående mediaträning och andra frågor dryftades. Kaffet med tilltugg intogs efter mötet då det fanns tid till allmänt prat och diskussioner. Verksamhetsberättelsen såg ut enligt följande.

  Ekonomiskt konstaterades att endast SD i Nykvarns kommun uppbär kommunalt partistöd, då partiet har en representant i fullmäktige (Anders Berglund). Dock har Södertälje kommun nekat partistöd, varför SD Västra Södertörn överklagat till Länsrätten. Christofer konstaterade att det inte finns några formella hinder för partistöd i Södertälje, även om SD:s två mandat därstädes är obesatta. Under det gångna verksamhetsåret har regionföreningen Västra Södertörn fått ekonomiskt stöd från SD Stockholms län samt SD Huddinge.

  Christofer Johnsson förklarade vidare att SD Västra Södertörn inför valet 2010 avser utse en verksamhetsansvarig i de respektive medlemskommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och Södertälje.

  En betydande del av föreningens aktiviteter har bestått i att dela ut SD-Kurirens Stockholms-upplaga. 23 000 exemplar har delats ut i brevlådor, medan 12 000 har postats med stöd av pengarna i partikassan.

  Efter årsmötet ser Västra Södertörns styrelse ut enligt följande

  Ordförande: Robert Stenkvist
  Vice ordförande: Christofer Johnsson
  Sekreterare: Tommy Hansson
  Kassör: Christofer Johnsson

  Ledamöter:

  Marianne Aguggiaro
  Håkan Borg
  Östen Granberg
  Ingemar Ljung
  Boris Trifunovic

  Suppleanter:

  Anders Berglund
  Rose-Marie Kähler
  Jan Wirdahl

  Revisor: Arnold Boström
  Revisorssuppleant: Oscar Sjöstedt
  Valberedare: Roger Hedlund

 • Utbildning och medlemsdag i Södertörn

  Av Admin den 26 april, 2009
  0
  0

  Under söndagen den 26e så kom Jens Leandersson upp till södra Stockholm och hade en utbildnings och medlemsdag för Stockholms distrikt. Utbildningen bestod i huvudsak av mediaträning i intervjuteknik och enskilt framförande. Vi hade vana mediamänniskor med under träningen som satte medlemmar på svåra prov. Det var en mycket nyttig och uppskattad lektion i medieteknik.

  Medlemsmötet rörde vilken samtalskultur som skall råda inom partiet och hur vi skall skola in nya medlemmar. Diskussionerna gick på högvarv och många nyttiga åsikter kom fram under detta möte som mestadels skedde under ganska fria former. Vi pratade också om hur vi skall lyckas i valet 2010. Där kom också många nyttiga synpunkter fram. Avslutningsvis var mötet uppskattat och nyttigt och vi vill rikta ett tack till Leandersson som ständigt bidrar med sina kunskaper till gagn för partiet i Stockholm.

 • Utbildning och diskussion

  Av Admin den 7 april, 2009
  0
  0

  Stockholm skall ha en utbildnings och diskussionsdag söndagen den 26e april. Jens Leandersson kommer upp från Skåne. Vi skall dra upp riktlinjer inför valet 2010 och vi skall förbereda oss inför det stundande EU-valet. Dessutom skall vi diskutera samtalskulturen inom partiet, detta har ju blivit aktuellt sedan partiet uppmärksammats en del i radion. Alla medlemmar och sympatisörer är välkomna.

  Anmälan görs till Arnold Boström: 070 4331570 Eller

  Robert Stenkvist: 070 3072271

 • Årsmöte Stockholms län

  Av Admin den 15 mars, 2009
  0
  0

  Söndagen den 15 e mars höll vi i Stockholms län årsmöte för 2009 i Alvik. Ett 40-tal entusiastiska medlemmar kom till mötet. Som en extra överraskning dök partiordförande Jimmie Åkesson upp innan mötet. Jimmie gick runt och hälsade på deltagarna samt förde en del konstruktiva samtal med medlemmar innan han redogjorde för partiets framtidsplaner på en Powerpoint-presentation. Jimmie lyckades entusiasmera deltagarna till fortsatta satsningar inför marschen till riksdagen och stämningen var mycket god efter Jimmies framförande.

  Själva mötet gick fort och debacle av allehanda slag lyste med sin frånvaro denna senvintereftermiddag när deltagarna nästan kände våren i luften. En motion lades fram under mötet, men avslogs nästintill enhälligt. Många tyckte att motionen i sig innehöll vettiga punkter, men motionen i sin helhet var inte godtagbar. Dessutom var det medlemmarnas åsikt att tidpunkten för en motion av detta slag var helt fel.

  Till ny styrelse valdes i Stockholms län för 2009

  Ordförande: Arnold Boström
  Vice ordförande: Robert Stenkvist
  Ledamot: Eva Remnebratt
  Ledamot: Staffan Arnberg
  Suppleant: David Bergqvist
  Suppleant: Tommy Hansson

  Mötet avslutades i god ordning och nöjda medlemmar for hem medan det fortfarande var ljust ute. Vi får summera det hela som ett mycket gott årsmöte för Stockholms län anno 2009.