Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje | Sida 51

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje!

 

Ordförande. Joachim Hagström
Mobil. 0706 700 560

SD Södertälje är en del utav Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 • Tack alla ni som röstade på oss

  Av Admin den 14 juni, 2009
  0
  0

  Tack alla ni som röstat på oss i det senaste EUP-valet. Ett stort tack även till er som jobbade inför valet. Resultatet blev mycket bra för Södertäljes del. Vi fick nästan 3.3 procent av rösterna.

  Nu tar vi nya tag mot riksdagsvalet 2010. Då skall vi fördubbla detta resultat. Tack ännu en gång.

 • EU-valsmöte i Tumba

  Av Admin den 6 juni, 2009
  0
  0

  Jimme Åkesson, Sven-Olov Sällström och Erik Almqvist gästade Tumbas inomhuscentrum och höll ett relativt välbesökt torgmöte fredagen den 5e juni. Det var främst Sällström som belyste de faktiskta nackdelarna med det EU vi har i dag, ett EU svenska folket inte röstade ja till den gången vi valde om vi skulle vara med i EU. Men både Almqvist och Åkesson talade en stund de också. Det som väckte uppmärksamhet i talen var också påpekandet att SD förnärvarande är det enda svenska parti som är emot att Turkiet får bli medlem i EU.

 • Utdelning i Nykvarn

  Av Admin den 24 maj, 2009
  0
  0

  Under söndagen delade fem entusiastiska medlemmar från Stockholms län ut EU-flygblad i Nykvarn. Det var tusentalet flygblad som blev utdelade på förmiddagen. Nykvarn är en av de mest utdelningsvänliga kommunerna i länet. Både för de täta radhusområdena och för den positiva stämningen man möter överallt i denna fina kommun.

  Tack till alla som så tjänstvilligt hjälpte till denna soliga förmiddag.

  nykvarn

 • Årsmöte Västra Södertörn

  Av Admin den 3 maj, 2009
  0
  0

  Den 22 mars höll Västra Södertörn sitt årsmöte. Mötet avlöpte snabbt och bra. Vissa diskussioner angående mediaträning och andra frågor dryftades. Kaffet med tilltugg intogs efter mötet då det fanns tid till allmänt prat och diskussioner. Verksamhetsberättelsen såg ut enligt följande.

  Ekonomiskt konstaterades att endast SD i Nykvarns kommun uppbär kommunalt partistöd, då partiet har en representant i fullmäktige (Anders Berglund). Dock har Södertälje kommun nekat partistöd, varför SD Västra Södertörn överklagat till Länsrätten. Christofer konstaterade att det inte finns några formella hinder för partistöd i Södertälje, även om SD:s två mandat därstädes är obesatta. Under det gångna verksamhetsåret har regionföreningen Västra Södertörn fått ekonomiskt stöd från SD Stockholms län samt SD Huddinge.

  Christofer Johnsson förklarade vidare att SD Västra Södertörn inför valet 2010 avser utse en verksamhetsansvarig i de respektive medlemskommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och Södertälje.

  En betydande del av föreningens aktiviteter har bestått i att dela ut SD-Kurirens Stockholms-upplaga. 23 000 exemplar har delats ut i brevlådor, medan 12 000 har postats med stöd av pengarna i partikassan.

  Efter årsmötet ser Västra Södertörns styrelse ut enligt följande

  Ordförande: Robert Stenkvist
  Vice ordförande: Christofer Johnsson
  Sekreterare: Tommy Hansson
  Kassör: Christofer Johnsson

  Ledamöter:

  Marianne A
  Håkan Borg
  Östen Granberg
  Ingemar Ljung
  Boris Trifunovic

  Suppleanter:

  Anders Berglund
  Rose-Marie Kähler
  Jan Wirdahl

  Revisor: Arnold Boström
  Revisorssuppleant: Oscar Sjöstedt
  Valberedare: Roger Hedlund

 • Utbildning och medlemsdag i Södertörn

  Av Admin den 26 april, 2009
  0
  0

  Under söndagen den 26e så kom Jens Leandersson upp till södra Stockholm och hade en utbildnings och medlemsdag för Stockholms distrikt. Utbildningen bestod i huvudsak av mediaträning i intervjuteknik och enskilt framförande. Vi hade vana mediamänniskor med under träningen som satte medlemmar på svåra prov. Det var en mycket nyttig och uppskattad lektion i medieteknik.

  Medlemsmötet rörde vilken samtalskultur som skall råda inom partiet och hur vi skall skola in nya medlemmar. Diskussionerna gick på högvarv och många nyttiga åsikter kom fram under detta möte som mestadels skedde under ganska fria former. Vi pratade också om hur vi skall lyckas i valet 2010. Där kom också många nyttiga synpunkter fram. Avslutningsvis var mötet uppskattat och nyttigt och vi vill rikta ett tack till Leandersson som ständigt bidrar med sina kunskaper till gagn för partiet i Stockholm.