Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje | Sida 7

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje!

 

Ordförande. Joachim Hagström
Mobil. 0706 700 560

SD Södertälje är en del utav Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 • Öppen föreläsning med Per Ramhorn om sjukvårdspolitiken

  Av Andreas Birgersson den 2 maj, 2018
  0

  SDs vårdpolitiska talesperson, Per Ramhorn, menade att det är fullt möjligt att få bort vårdköerna. Foto: Tommy Hansson

  Per Ramhorn hos SD Södertälje/Nykvarn: ”Fullt möjligt att avskaffa vårdköerna!”

  ”För att ta sig fram inom den svenska sjukvården måste man vara kunnig, påstridig och vältalig.”

   

  Sverigedemokraternas sjukvårdspolitiske talesman Per Ramhorn, Malmö hänvisade till ovanstående yttrande av Jerzy Einhorn när han i Södertälje stadshus den 23 april föreläste om sjukvårdspolitik på inbjudan av SD Södertälje/Nykvarn. Jerzy Einhorn (1925-2000) var professor i radioterapi, riksdagsman för KD 1991-94 och förintelseöverlevare och kunde det svenska sjukvårdsväsendet utan och innan.

  Jag vågar nog påstå att det sistnämnda omdömet även gäller Per Ramhorn, född 1967, som varit riksdagsledamot sedan 2010 och dessförinnan sjukvårdsanställd sedan 25 år. Tyvärr är det dock långt ifrån alla patienter som besitter alla tre av de nämnda egenskaperna, vilket i värsta fall kan leda till en för tidig död. Ramhorn tog upp exemplet Bertil, som hade bukspottskörtelcancer men blev opererad alltför sent för att kunna överleva.

  -Svensk sjukvård var länge en internationell förebild, men så är tyvärr inte längre fallet, konstaterade Ramhorn inledningsvis och tog upp de allt längre vårdköerna och väntetiderna. Vårdköerna ökade dessutom ännu mer när vi ”begåvades” med ett regeringsskifte hösten 2014.

  Sverige har i dag Europas längsta vårdköer, låt vara att vården är bra när man väl får den. Uppfyllelsen av vårdgarantin omfattande 90 dagar innan man får träffa en specialistläkare sjunker år från år – nationellt ligger garantiuppfyllelsen på 62 procent men är inte ens 50 procent i exempelvis Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands landsting.

  -Den kommande sommaren när många semestrar skall tas ut kan bli kritisk för de svenska sjukhusen, varnade Per Ramhorn som kritiserade den svenska sjukvårdens undermåliga organisation beträffande icke minst de anställdas

  Många i publiken i fullmäktigesalen Demokratin lyssnade uppmärksamt på Per Ramhorns orientering om SDs sjukvårdspolitik. Foto: Tommy Hansson

  arbetstider. Det behöver dock inte se ut så här. SD föreslår en ny nationell reform i form av en patienträttsgaranti. Vi menar att det här förslaget, som är inspirerat från Danmark, kan leda till att vårdköerna minskar kraftigt.

  En central uppgift blir, menade Ramhorn, att landstingen upprättar fungerande samverkansavtal med privata och offentliga vårdgivare inrikes och utrikes i syfte att  vid behov kunna garantera att vårdgarantin efterlevs. Dålig samordning leder till dödsfall. Bertils liv hade kunnat räddas om han snabbt opererats i ett annat landsting eller annat land.

  -Förstärk och tydliggör befintlig lagstiftning, deklarerade Ramhorn och exemplifierade återigen med Danmark, där det finns ett starkare patient- och medborgarperspektiv. Dessutom behövs ett ökat antal vårdplatser – i dag finns 25 000 i landet – och ett ökat antal vårdanställda som vill vidareutbilda sig. Det behövs fler specialistsjuksköterskor (en orsak till inställda operationer är brist på sådana) och en bättre utbildning för undersköterskor. SD vill renodla vårdyrkena mycket mer än vad nu är fallet.

  Per Ramhorn räknade upp flera SD-förslag för en bättre sjukvård:

  • Utökad rätt till heltid i offentlig sektor.
  • Utökad rätt till deltid.
  • Möjligheter att utbilda sig på arbetstid.
  • Avskaffa karensdag för vård- och omsorgspersonal.
  • Bidrag till läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal i glesbygd.
  • Rätt kompetens på rätt plats.
  • Legitimation för undersköterskor.

  -Ett problem är den starka befolkningsökningen – i dag har Sverige omkring tio miljoner invånare – och den ökade invandringen har inte gjort situationen bättre, underströk Per Ramhorn. I Sverigedemokraternas perspektiv skall man få full vård om man är svensk medborgare, är man asylsökare utan medborgarskap skall man kunna få akutvård eller vård som inte kan anstå.

  Ramhorn poängterade att det är fullt möjligt att avskaffa vårdköerna. Han öppnade även dörren för att skattehöjningar kan bli nödvändiga:

  -Men då skall pengarna också gå till vården och inte till miljövänliga bussar eller något annat. Vi har bjudit in alla andra partier att diskutera situationen i vården, men de har inte varit intresserade. Det är ett skamligt politiskt spel som medför att patienter far illa. Även tandvården är ett stort problem.

  Vad som framgick tydligt av Per Ramhorns mycket uppskattade lägesorientering var att Sverige, som en gång var världsledande inom sjukvården, halkat efter betänkligt. Många andra länder har gått om oss. Det är hög tid att ändra på detta!

   

  Per Ramhorn avtackades av föreningsordföranden Joachim Hagström med Södertäljeskålen Foto: Tommy Hansson

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v. 17

  Av Andreas Birgersson den 27 april, 2018
  0

   

  Sverigevänner,

  Det är mycket viktigt att de av er som har en vilja att engagera er och hjälpa till i valrörelsen informerar oss om detta så att vi vet specifikt vilka vi kan kontakta vid tillfällen där vi kan behöva hjälp. Det kommer vinnas många tillfällen att ställa upp och representera partiet i olika forum, inte minst som nu förra helgen där vi behövde fylla ett 10-tal nämnd och bolagsrepresentantplatser. Speciellt i Nykvarn har i inte så många som än så länge ställt upp. Där har vi en handfull människor som kämpar hårt just nu. Vi behöver fler! Om vi ska kunna ta ansvar för Sverige samt Södertälje och Nykvarn behöver vi så många som möjligt som ställer upp och tar initiativ. Vi tror det finns många av er som tvekar lite men som egentligen vill. Till er säger vi ”tveka inte”! Kom och träffa oss och lär känna oss. Vi kan informera er om hur ni kan hjälpa till. Vi är redan flera men behöver bli många.

   

  Föreläsning med Per Ramhorn

  I måndags gästade vår sjukvårdspolitiska talesperson Per Ramhorn Södertälje. Han berättade om hur sjukvärdsläget i Sverige ser ut just nu och vad som fungerar bra, vad som inte fungerar lika bra, samt det som inte fungerar. Han berättade om exempel som vi kan lära oss från och presenterade sedan de politiska lösningar som Sverigedemokraterna kommer att jobba hårt för att implementera efter valet. Hur lätt eller svårt det kommer att bli får vi veta efter den 9 september.

  Vi spelade även in föreläsningen och kommer att lägga ut den för alla som inte hade möjlighet att vara där. Detta kommer ske inom kort.

   

  Långholmen 5 maj

  Lördagen den 5 maj är det dags för Sverigedemokraternas stora vårdag 2018. Alla som vill kan komma dit. Platsen är Långholmens Amfiteater i Stockholm där man kan lyssna på Jimmie Åkessons vårtal och umgås med andra Sverigedemokrater och Sverigevänner. Arrangemanget är mycket familjevänligt och särskilt lämpat för barn och äldre personer som vill komma till ett Sverigedemokratiskt evenemang. Aktiviteter och stånd för försäljning och lek kommer finnas samt gott om sittplatser för alla äldre.

  Föreningen kommer att arrangera en bussresa igen för alla dem som vill delta. Speciellt för detta event tänkte föreningen också bjuda på middag efter hemkomsten. Det viktiga med både bussen och middagen är att man anmäler sig.

  Anmäl ditt deltagande till:  aktiv.sodertalje@sd.se    skriv för + efternamn + JA/NEJ till middag

   

  Rapporter från nämnder och bolag

  Medborgardialog om Sandvikens framtid

  I onsdags höll kommunen en medborgardialog mellan kommunens tjänstemän och invånarna i Sandviken ute i Enhörna. Det var en ansträngd stämning då många invånare är upprörda över de planer som de har sett kommunen tagit fram där de finns en risk att området exploateras med en omfattande nybyggnation som inte är önskvärd. Den planerade 30-minuter långa frågestunden (som skulle vara en liten del av mötet) drog ut till hela 90 minuter och slutade enbart på grund av att tiden för lokalen tog slut. Många menade på att de inte har ett problem med att tillåta viss utbyggnation men att det ska byggas varsamt, med hänsyn till hur det är idag och till de kulturella värdena och miljön som finns där. Invånarna var uppenbart rädda för att majoritetsstyret i kommunen kommer att välja att köra över invånarnas vilja.

  Det blev samtidigt tydligt att S, V och MP vill få igenom ett beslut innan valet. Vilket också mest troligt kommer att hinna ske. Sverigedemokraterna är skarpt kritiska mot de 2 största förslaget och anser att även alternativ 1 är relativt stor förändring för området.

  Vi hoppas kunna få en presentation av det medborgarförslag som inkommit inom kort. Vi anser det mycket viktigt att ta hänsyn till demokratin och invånarnas vilja i sådana här lägen. Tyvärr hjälper oftast en kommundelsnämnd inte till i dessa lägen även om man skulle kunna hoppas det. De fattar allt som oftast samma beslut som kommunfullmäktige.

   

  Kommunfullmäktige-gruppmöte

  Under vårt kommunfullmäktige-gruppmöte diskuterades sedvanligt de KS och KF handlingar som ska behandlas under kommande KS och KF möten. Däremot var nog det viktigaste punkten på mötet att behandla de ansökningar om platser i olika nämnder som vi var behövde relativt snabbt få på plats. Processen gick väldigt smidigt om än snabbt för att hinna med att de nya ska hinna gå på något möte innan sommaren.

  I flera fall var det endast en ersättare som hoppade upp till ordinarie ledamot platsen och sen en ny person på ersättare platsen. I fallet av bolagen fick Beata Milewczyk och Tommy Hansson ta de tyngsta platserna i Telgekoncernen som blivit lediga vilket är sedvanligt då de är vår gruppledare respektive vice gruppledare.

   

  De representanter som av KF-gruppen valdes till respektive förtroendeuppdrag:

  Enhörna kommundelsnämnd – Tommy Hansson

  Ersättare i Enhörna kommundelsnämnd – Andreas Birgersson

  Ledamot i Miljönämnden – Magnus Jonsson

  Ersättare i Miljönämnden – Hans Joglund

  Ersättare i Tekniska nämnden – Alex Nilsson

  Ledamot i Arvodesnämnden – Marius Kawecki

  Ersättare i Arvodesnämnden – Elena Tossavainen

  Ersättare i Socialnämnden – Beata Milewczyk

  Ledamot i Omsorgsnämnden – Göran Lidman

  Ersättare i Omsorgsnämnden – Monica Thorsell

  Ledamot i Telge Inköp – Robert Olsson

  Ledamot i Telge Fastigheter – Beata Milewczyk

  Ersättare i Telge Fastigheter – Hans Joglund

  Ledamot i Telge Bostäder – Robert Olsson

  Ersättare i Telge Bostäder – Daniel Vagerstam

  Ledamot i Telge AB – Beata Milewczyk

  Ersättare i Telge AB – Tommy Hansson

  Ledamot i Södertälje kommuns Förvaltning AB – Beata Milewczyk

  Ersättare i Södertälje kommuns Förvaltning AB – Tommy Hansson

  Ledamot i Telge Dotterbolag AB – Beata Milewczyk

  Ledamot i Telge Brandalsund AB – Beata Milewczyk

  Nämndeman i tingsrätten – Rickard Graff

   

  Processen ser sådan ut att dessa representanter nu måste godkännas av kommunfullmäktige, vilket förhoppningsvis kan ske redan på onsdag nästa vecka. Då kommer dessa personer officiellt representera Sverigedemokraterna Södertälje i dessa nämnder och bolag.

   

  ——————————————————————————————————————————————————-

   

   

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

   

 • Välkommen till Jimmie Åkessons vårtal i Stockholm – Lördagen den 5 maj 2018

  Av fredrik.lindahl den 26 april, 2018
  0

  Nu är det dags igen! Den 5 maj håller Jimmie Åkesson sitt traditionsenliga vårtal på Långholmen i Stockholm.

  Förutom Jimmies tal erbjuds även möjligheten att ta del av partiets kommande förvalskampanj och att träffa flera andra av partiets företrädare. Det kommer också att finnas kringaktiviteter och möjlighet att förtära mat under dagen, så tveka inte på att dyka upp och träffa andra Sverigevänner! Självklart har vi även aktiviteter anpassade för de minsta.

  Aktiviteterna på scen börjar klockan 13:00, så kom gärna en stund innan. Mer information om eventet finner man här: https://www.facebook.com/events/435318606891009/


  Vi ses!

 • Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje Nykvarn v. 16

  Av Andreas Birgersson den 20 april, 2018
  0

   

   

   

  Sverigevänner,

  De flesta av er har säkert hört om de två ledamöterna i kommunfullmäktige med kopplingar till vår förening blev arresterade. Vi kan med lättnad annonsera att dessa två har nu meddelat administrationen i kommunen att de avsäger sig alla sina uppdrag i nämnder och styrelser. Detta kommer underlätta för oss att kunna fylla dessa platser med företrädare som har vårt förtroende och som kan representera partiet på ett mer värdigt sätt. Denna process är redan inledd och vi hoppas att de som är intresserade söker dessa platser. Nu kan vi höja blicken och fokusera 100% på att vinna så många röster i valet och påverka förändring i Södertälje till det positiva!

   

  Jimmie Åkesson i Solna

  I tisdags åkte 24 medlemmar från Södertälje och Nykvarn till Solna för att lyssna på Jimmie Åkesson. Det var ett väldigt uppskattat event och det var en god uppslutning av medlemmar som deltog på eventet både från vår förening men även resten av Stockholms län. Salen som användes var nästan helt fylld. Det var inte bara Jimmie Åkesson som man fick lyssna till. Det var även uppträdanden med musik från Bedårande Barn och Peter Jezewski. Allt som allt ett väldigt lyckat och uppskattat event. En bra start på denna valrörelse inte bara för oss förtroendevalda men även er medlemmar som ett tecken på att den nu har börjat på allvar.

   

  Föreläsning med Per Ramhorn

  Nu på måndag den 23 april kl. 18:00 kommer Per Ramhorn att hålla en föreläsning för alla intresserade om vår sjukvårdspolitik i sal Demokratin i Södertälje Stadshus. Det är en öppen föreläsning vilket innebär att ingen anmälan behövs och att alla som vill är välkomna. Den är öppen för allmänheten och vi har annonserat i LT och på Facebook om den. Vi vill gärna att så många som möjligt kommer på denna föreläsning. Berätta gärna för era vänner och bekanta och speciellt för de som är intresserade av sjukvårdspolitik. Det är många som är intresserade och har frågor om vår politik men som kanske inte haft möjlighet att ställa dessa rågor. Detta är ett ypperligt tillfälle för dem att träffa oss medlemmar samt höra direkt från våra företrädare om vår politik.

   

  Långholmen 5 maj

  Lördagen den 5 maj är det dags för Sverigedemokraternas stora vårdag 2018. Alla som vill kan komma dit. Platsen är Långholmens Amfiteater i Stockholm där man kan lyssna på Jimmie Åkessons vårtal och umgås med andra Sverigedemokrater och Sverigevänner. Arrangemanget är mycket familjevänligt och särskilt lämpat för barn och äldre personer som vill komma till ett Sverigedemokratiskt evenemang. Aktiviteter och stånd för försäljning och lek kommer finnas samt gott om sittplatser för alla äldre.

  Föreningen kommer att arrangera en bussresa igen för alla dem som vill delta. Speciellt för detta event tänkte föreningen också bjuda på middag efter hemkomsten. Det viktiga med båda dessa är att man anmäler sig.

  Anmäl ditt deltagande till:  aktiv.sodertalje@sd.se    skriv för+efternamn + JA/NEJ till middag

   

   

  Rapport Kommunstyrelsen

  Under det senaste Kommunstyrelsesammanträdet var det som behandlades mestadels rörande årsredovisningen samt bolagstyrningsrapporten för 2017. Ett snabbt ärende som togs upp var kommunrevisorernas nya reglemente. Det var föreslaget att de skulle kunna utse ordförande och viceordförande själva i framtiden istället för att kommunfullmäktige ska göra detta. Det ger dem lite mer frihet och autonomi. Detta är möjligt tack vare den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018.

  Angående kommunens årsredovisning för 2017 valde vi att reservera oss på grund flera saker. Bland annat var det på grund av att de anser sig ha uppnått flera mål men som vid närmare inspektion visar sig att de anser sig ha delvis uppfyllt flera mål när det i verkligheten har blivit sämre eller är samma inom flera områden. Till exempel var ett mål att allmänheten skulle känna sig tryggare, och man hade gett betyget OK på målet trotts att trygghetsindexet hos våra invånare hade sjunkit.

  Bolagsstyrningsrapporten valde vi att godkänna men lämnade ett särskilt yttrande. Vi är kritiska till att man i rapporten inte ens en enda gång refererar till eller nämner de kostnader som uppstod vid fasadrenoveringarna i Fornhöjden. Vi anser att det är väldigt viktigt att kunna rapportera om allt som händer i bolagen, inte bara det positiva. Sen hoppas vi att den utredning som ska presentera vad de har kommit fram till inom kort kommer att ge mer klartecken kring de frågor som väldigt många har kring situationen och hur den kunde uppstå.

   

  Rapport Kommunfullmäktige

  1. Nytt reglemente för revisorerna- Godkändes
  2. Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner – godkändes

   

  Det var däremot två interpellationer som väckte intresse bland vår grupp: ”Informera fullmäktige om granskningen av Telge Bostäders renovering i Fornbacken”. Gruppen valde att ställa sig på Mats Siljebrandt sida dvs att det ansågs vara viktig information för alla. Interpellationen handlade om att redovisningen av hur Telge Bostäder hade hanterat processen bör presenteras på kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunstyrelsens ordförande delade inte helt den meningen så det kvarstår att se hur ledningen ska hantera situationen när redovisningen är klar.

   

  Den andra interpellation: ”Årlig inköpsgränsning, stickprov och utbildning” handlade om alla upphandlingar som görs av Telge Inköp. På den hade våra företrädare några synpunkter på hur upphandlingsprocessen ser ut och hur är det med uppföljningar.

   

  ——————————————————————————————————————————————————-

   

   

   

  Andreas Birgersson

  Politisk Sekreterare

  Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

   

  andreas.birgersson@sd.se

  070-621 56 21

   

   

 • Pressmeddelande Tommy Blomqvist och Ingrid Hult avsäger sina förtroendeuppdrag

  Av Joachim Hagström den 20 april, 2018
  0

  Igår 2018-04-19 mottog Södertälje kommuns administration en begäran om avsägelse ifrån samtliga förtroendeuppdrag ifrån Tommy Blomqvist och Ingrid Hult, tidigare förtroendevalda hos SD. Vi ser positivt på både Ingrid så som Tommys agerande och välkomnar deras beslut om att överlämna förtroendeuppdragen åt partiet att tillsätta på nytt.

  Sverigedemokraterna Södertälje kommer därefter tillsätta dessa förtroendeuppdrag med nya representanter som bland annat kommer kunna arbeta och föra partiets och väljarnas röster fram till årsskiftet, denna process är redan påbörjad.