Pressmeddelande om Stig Johansson | Sverigedemokraterna i Södertälje

Pressmeddelande om Stig Johansson

Det är med väldigt tråkigt besked och stor sorg jag meddelar att SD Södertälje/Nykvarns 1a styrelsesuppleant och fullmäktigevald för SD Södertälje m.fl., eldsjälen, Stig Johansson, hastigt har lämnat oss efter en kort tids sjukdom.

Våra tankar går till fru, familj, vänner och bekanta.

Joachim Hagström
Ordförande SD Södertälje/Nykvarn