Pressmeddelande | Sverigedemokraterna i Södertälje

Pressmeddelande

 

 

Tommy Blomqvist har valt att begära utträde ur Sverigedemokraterna och av naturliga själ får han då inte längre representera partiet i något sammanhang. Under de senaste åren har förtroendet för honom inom Sverigedemokraterna Södertälje minskat och på grund av hans agerande har partiet uppmanat och förordat att han avsäger sig alla sina politiska uppdrag eftersom han inte längre har partiets förtroende på dessa poster. Sverigedemokraterna i Södertälje har under vårt årsmöte valt en kommunfullmäktigelista med en blandning av gamla och nya representanter som vi har förtroende för. Årsmötet ansåg att dessa kandidater har störst möjlighet att företräda partiet och våra väljare på ett representativt sätt.

 

 

Beata Milewczyk

Gruppledare Sverigedemokraterna Södertälje

 

Joachim Hagström

Ordförande Sverigedemokraterna Södertälje