Respektera väljarnas val (Insändare LT 1/10) | Sverigedemokraterna i Södertälje

Respektera väljarnas val (Insändare LT 1/10)

Väljarna har sagt sitt – nu måste valresultatet respekteras.

Valet till Södertäljes kommunfullmäktige är avgjort. Vi gratulerar Socialdemokraterna till ett bra valresultat och, tillsammans med stödpartierna V och MP, till fortsatt innehav av den politiska majoriteten i kommunen. Samtidigt konstaterar vi att Sverigedemokraterna gjort ett mycket bra val. 13,3 procent av väljarnas röster gör oss till kommunens med bred marginal tredje största parti. Det ger oss nio ordinarie mandat och fem ersättarplatser i fullmäktige men tyvärr från vår utgångspunkt sett ingen vågmästarposition. SD:s valresultat innebär att vi nästan fördubblar röstetal och mandat jämfört med valet 2010. Då vi nådde 7,3 procent och fem mandat. Folket har alltså sagt sitt, och nu förväntar sig våra väljare att fördelningen av politiska positioner och nämndplatser ska motsvara valresultatet. Detta borde för Sverigedemokraternas del medföra representation i samtliga nämnder, bolagsstyrelser och andra representativa församlingar i kommunen. En post som kommunalråd i opposition och platser i en del nämndspresidier torde inte heller vara att begära det orimliga.

Vi har sagt det förut och säger det gärna igen: Sverigedemokraterna är beredda att samtala med vilket parti som helst om Södertäljes kommunala verklighet efter valet. Demokrati förutsätter utbyte av åsikter och inte minst att valresultatet respekteras i praktisk handling. Slutligen vill vi passa på att varmt tacka alla de väljare som bidrog till det lyckade valresultatet – utan er hade resultatet inte blivit så bra som det blev. Vi kommer att göra vårt bästa för att motsvara era förväntningar!

Tommy Hansson (SD)
Tommy Blomqvist (SD)

 

http://lt.se/asikter/debatt/1.2659289-respektera-valjarnas-val