SD Södertälje fick motion antagen av fullmäktige | Sverigedemokraterna i Södertälje

SD Södertälje fick motion antagen av fullmäktige

Vid den gångna mandatperiodens sista fullmäktigesammanträde den 29 september fick SD Södertälje en motion antagen – den första vi fått igenom. Det var Tommy Hanssons motion från 2013 om att uppkalla en offentlig plats till minne av Södertäljes förste för ämbetet utbildade borgmästare, Zacharias Anthelius, som bifölls utan debatt. Det var väntat, eftersom alla tidigare instanser varit positiva till motionen. Zacharias Anthelius utsågs till borgmästare för Södertälje stad av konung Gustaf II Adolf i maj 1623. Påsken 1624 avslöjades han emellertid som hemlig katolik, dödsdömdes samt avrättades genom halshuggning på nuvarande Stortorget i Stockholm den 11 september 1624.

Byggnadsnämnden med dess ordförande Staffan Norberg (V) har hittat en utmärkt plats för den blivande Zacharias Anthelius park – den nuvarande Kanalparken utanför Katolska kyrkan. Anthelius blev ju saligförklarad som katolsk martyr efter sin halshuggning. Motionen kan ses som ett led i SD Södertäljes värnande om Södertäljes historiska och kulturella arv och identitet.